כתב תביעה

להלן הפרטים שיכיל כתב תביעה:

(1) שם בית המשפט שהתובענה מוגשת לו;
(2) שמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי-דין;
(3) שמו של הנתבע, וכן מספר זהותו, מקום מגוריו, במידה שניתן לבררם;
(4) העובדה שהתובע או הנתבע הוא תאגיד או הוא פסול-דין, אם הדבר הוא כך, ואם הוא תאגיד - הצורה שבה התאגד;
(5) העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה;
(6) העובדות המראות שבית המשפט מוסמך לדון בתובענה;
(7) הסעד המבוקש;
(8) הסכום שהתובע הסכים לקזזו או ויתר עליו;
(9) שוויו של נושא התובענה, ככל שאפשר לקבעו.

בכתב התביעה רשאי התובע לבקש כל סעד שמוסמך בית המשפט לתיתו, לרבות צו לתשלום סכום כסף, צו אכיפה, צו לא תעשה וצו הצהרתי.

כתב התביעה יפרש את הסעד הנתבע, אם לחלוטין ואם לחלופין; אך אין צורך לבקש סעד כללי לרבות הפרשי הצמדה, ריבית, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שבית המשפט מוסמך ליתן אותו בכל מקרה לפי שיקול דעתו כאילו נתבקש על כך.

מקום שהתובע מבקש סעד בשל תביעות שונות או עילות המבוססות על נימוקים שונים, יצויינו התביעות או העילות, עד כמה שאפשר, בנפרד ובמובחן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איך כותבים כתב תביעה ?

 2. כימות תביעה

 3. כוח תביעה

 4. תביעת הטבה

 5. תביעה נגד זמר

 6. הגשת תביעת סרק

 7. תביעה לא ברורה

 8. תביעות נגד ישראפק

 9. תביעה נגד חשמלאי

 10. תביעה להכרה כנאמן

 11. תביעה לתשלום תכוף

 12. תביעת ספק - משווק

 13. תביעה נגד גניקולוג

 14. תביעה של עזאם עזאם

 15. טעות בכדאיות העסקה

 16. תביעה נגד בעל צימר

 17. כתב תביעה לא מפורט

 18. דמי כניסה לבית אבות

 19. תביעה נגד עיתון הארץ

 20. תביעה בגין הזמנת שיש

 21. תביעה בגין דמי כלכלה

 22. תביעה נגד עורך עיתון

 23. תביעה בנושא טחנת קמח

 24. תביעה להחזרת תכשיטים

 25. תביעה בגין הפרת מדגם

 26. תביעה בין בעלי חלקות

 27. תביעה נגד הולמס פלייס

 28. תביעה לתשלום דמי מפתח

 29. תביעה בגין עבודת דפוס

 30. תביעה נגד עולם הקולנוע

 31. תביעת מד''א נגד המל''ל

 32. תביעה להחזר כספי השקעה

 33. שווי יהלומים - פסק דין

 34. תביעה בגין עבודות צביעה

 35. תביעה נגד פועלים אקספרס

 36. תביעה בגין אובדן רווחים

 37. אספקת רכיבים אלקטרוניים

 38. תביעה בגין הדבקות במחלה

 39. תביעה בנושא בעלות ביהלום

 40. דחיית תביעה לפי תקנה 519

 41. תביעה להחזרת יצירת אמנות

 42. תביעה בנושא אומנויות לחימה

 43. תביעת לתשלום מלוא הפרמיות

 44. תביעה בגין קירוי השוק בעכו

 45. תביעה להחזרת כספים שהושקעו

 46. מכתב התראה טרם הגשת התביעה

 47. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 48. תביעה להסרת מכשולים בדרכים

 49. תביעה נגד עיתון מקור ראשון

 50. מכתב התראה לפני הגשת תביעה

 51. חידוש תביעה נמחקה מחוסר מעש

 52. תביעה אזרחית אישית נגד פורץ

 53. תביעה בגין עבודות אלומיניום

 54. תביעה בגין הזעה בכפות הידיים

 55. פירוט סעיפי חוק בכתב התביעה

 56. תביעה נגד עיתון בשפה הערבית

 57. תביעה בגין ניהול תיק השקעות

 58. תביעה בשל קשיים להתנתק מהוט

 59. תביעה בגין סיכול הליך אזרחי

 60. תביעת מחזיק עקיף להשבת חזקה

 61. שם נתבע לא מדויק בכתב תביעה

 62. תביעה על קבלת סחורה בלי לשלם

 63. התעללות בעבודה - דחיית תביעה

 64. תביעה נגד אוזבקיסטן איירוייס

 65. תביעה לתשלום על עבודות צביעה

 66. תביעה של מלצר נגד מקום העבודה

 67. דחיית תביעה מחמת מניעות והשתק

 68. תביעה בגין חוסר במשלוח מחו''ל

 69. תביעה נגד חברת ניהול פרויקטים

 70. תביעה בשל פעולות כוחות הביטחון

 71. תביעה בגין אי תשלום עבור סחורה

 72. תביעה לתשלום עבור עבודות מסגרות

 73. תביעה נגד חברת ניהול תיקי השקעות

 74. סעיף ויתור הדדי על תביעות עתידיות

 75. תביעה של עמיר פרץ נגד מפלגת העבודה

 76. תביעה נגד האישה בגין סירוב לקבל גט

 77. חידוש תביעה שנמחקה - המשך מאותו שלב

 78. תביעה בגין טענה לליקוי בעבודת נגרות

 79. תביעה בגין אספקת חול וזיפזיף ממחצבה

 80. המסדר הסלזיאני - האם אישיות משפטית ?

 81. תביעה לתשלום על שירותי הנהלת חשבונות

 82. תביעה בגין אי הגעת כספים מסניף לסניף

 83. תביעה לחייב לבצע trade in במחיר מחירון

 84. תביעה בגין עלות הובלה אווירית של מטענים

 85. תביעה בנושא הפסדים ממכירת כרטיסים לאירוע

 86. כיס עמוק - הוספת נתבע ''כיס עמוק'' לתביעה

 87. תביעה לתשלום בגין ביצוע עבודות חיפוי באבן

 88. תביעה בגין תקלה ביאכטה בשל "היתקעות" בלב ים

 89. תביעה בגין אי תשלום עבור שירותי תכנון הנדסי

 90. תביעה בגין פעולות ללא הרשאה בחשבונות משותפים

 91. תביעה בגין חיוב לשלם עבור שירותים שלא הוזמנו

 92. מכירת לינקים (קישורים) - תביעה נגד מקדם אתרים

 93. תביעה ליתרת תמורה עבור בטון על פי כרטסת שצורפה

 94. תביעה שעניינה תמורת סחורה, שלפי הנטען לא שולמה

 95. תביעה להחזר סכומים אותם ניכה המעסיד מגמר חשבון

 96. תביעה כספית להשבה עקב אי קיום התנאי בקבלת תרומה

 97. טענת העדר יריבות וכי התביעה הוגשה בעקבות קריסתן של חברות

 98. תביעה בגין מחלוקת בעניין שירותי יחצנות לגבי מסיבת סילבסטר

 99. תביעה להכיר במחלת תסמונת התעלה הקרפלית בשתי ידיו כפגיעה בעבודה

 100. תביעות כספיות מאוחדות לתשלום בגין שירותי ייעוץ בנושא דרגת תקצוב

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון