מהי ממשלה ?
ממשלה

הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה.

מקום מושבה של הממשלה הוא ירושלים.

הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים.

ראש הממשלה מכהן מכוח היבחרו בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות וחשאיות, לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה.

השרים ימונו על-ידי ראש הממשלה; מינוים טעון אישור הכנסת.

כל אימת שיהיו בחירות לכנסת, ייערכו באותו מועד גם בחירות לראש הממשלה, למעט בחירות חוזרות לכנסת כתוצאה מערעור בחירות.

זכאי לבחור בבחירות לראש הממשלה מי שזכאי לבחור בבחירות לכנסת.

כשיר להיות מועמד לראש הממשלה מי שנתקיימו בו אלה:
(1) הוא כשיר להיות מועמד לכנסת וביום הגשת מועמדותו הוא בן שלושים שנה ומעלה;
(2) נערכות הבחירות לראש הממשלה במועד שבו נערכות הבחירות לכנסת - הוא עומד בראש רשימת מועמדים לאותה כנסת;
(3) נערכות בחירות מיוחדות - הוא חבר הכנסת או שהוא נקבע על ידי מפלגה המיוצגת בכנסת כמועמדה לראש הממשלה;

הכנסת רשאית, ברוב של חבריה, להביע אי-אמון בראש הממשלה.

הבעת אי-אמון של הכנסת בראש הממשלה, יראוה כהחלטת הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה.

אם לא נתקבל חוק התקציב תוך שלושה חדשים לאחר תחילתה של שנת הכספים, יראו בתום התקופה האמורה כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ממשלה ?

 2. בחירת נשיא המדינה

 3. פסילת קולות בקלפי

 4. קיום בקירוב - בחירות

 5. ערעור בחירות מקומיות

 6. סעיף 120(א) לחוקת הליכוד

 7. בחירות מוניציפליות - פסק דין

 8. פסילת רשימה בבחירות לעירייה

 9. מקדמה על חשבון מימון הוצאות בחירות

 10. בקשה למנוע קיום בחירות למינהל הקהילתי

 11. סעיף 72 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)

 12. ערעור בחירות על החלטת פסילת קולות חיילים

 13. סדרי הבחירות שנועדו להבטיח את טוהר הבחירות

 14. האם מועמד לנשיאות צריך להתפטר מתפקידו עד לבחירות ?

 15. תביעה שעניינה תשלום שכר עבודה על פעילות במטה בחירות

 16. עתירה לבטל את החלטת מנהלת הבחירות לפסול רשימת מועמדים

 17. טענות בדבר אי סדרים בניהול הקלפיות לרבות זיוף פתקי הצבעה

 18. בקשה לתיקון שם המופנית למנהלת הבחירות הוגשה 29 יום לפני מועד הבחירות

 19. עתירה להורות למנהל הבחירות שלא לפרסם תוצאות הבחירות לראשות העיר נצרת

 20. בחירות - קלפיות בהם כתוצאה מטעויות סופר, לא נספרו ולא נרשמו קולות כשרים

 21. בקשה למתן צו לעיון בפתקי הצבעה, בהתאם לסעיף 96א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)

 22. נטען כי תוצאת הבחירות הייתה שונה טרם ספירת הקולות שבמעטפות הכפולות, הכוללות את הצבעת החיילים והנכים

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון