מרפאה

רישום מרפאות לפי פקודת בריאות העם:

''מרפאה'' - מקום שאיננו בית חולים הטעון רישום לפי פקודה זו, או חלק ממנו והמיועד להגשת שירותי רפואה, רפואת שיניים וסיעוד, לרבות טיפול יום וטיפול לילה, להשגחה למטרות אלה על חולים, ועל נשים בזיקה להריון, ושיקום;

(א) שר הבריאות רשאי, לאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, לקבוע בתקנות לגבי מרפאות, הן דרך כלל והן לגבי סוגים מהן לפי ענפי השירותים או הטיפול הניתן בהן, הוראות בדבר -
(1) דרכי הפיקוח על מילוי הוראות התקנות לפי סעיף זה;
(2) רישום של:
(א) מרפאות מסוגים מסויימים, למעט מרפאות של קופת חולים;
(ב) לשכה פרטית של רופא או של רופאים שבה מבוצעות פעולות כירורגיות, פעולות הרדמה, צינתור או הזרעה מלאכותית, ופעולות רפואיות הנילוות להן;
(3) התנאים שיקויימו במרפאות לצורך מתן שירות רפואה או טיפול רפואי מסוגים מסויימים;
(4) סידורי תברואה;
(5) מקום לפעולות כירורגיות;
(6) פעולות עיקור וחיטוי;
(7) מעבדות;
(8) חדר תרופות וחלוקת תרופות;
(9) הכשרת הצוות הסיעודי ואימונו;
(10) ניהול רשומות, החזקתן, שמירתן והביקורת עליהן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מכתב תלונה נגד רופא

 2. תשלום על כוננות רופא

 3. איסור על פרסום לרופאים

 4. תביעת לשון הרע נגד רופא

 5. טופס הפניה לרופא תעסוקתי

 6. רופא במרפאה שכיר או עצמאי

 7. פניות חוזרות ונשנות לרופא

 8. אחריות רופא לנזק בלתי צפוי

 9. היתר עבודה פרטית נוספת לרופא

 10. צו מניעה כנגד פיטורים של רופא

 11. זיוף חתימה של רופא התחזות לרופא

 12. פיטורים לפני סיום התמחות - רופא

 13. רישום מרפאות לפי פקודת בריאות העם

 14. זיכוי רופאים מעבירת גרימת מוות ברשלנות

 15. האם קביעת רופא מייעץ מהווה קביעה על פי דין ?

 16. 'עיסוק ברפואה וטרינרית'' לפי חוק הרופאים הווטרינרים

 17. רופא שישב בועדה הרפואית נתן לפני כן חוות דעת כמומחה מטעם בית משפט

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון