סטודנט

לכל סטודנט החופש להביע את דעותיו, עמדותיו והשקפותיו לגבי תוכנו של חומר הלימוד והערכים המובעים בו; אין בהוראת סעיף זה כדי להגביל את סמכותו של מוסד להסדיר את אופן הבעת הדעות, העמדות או ההשקפות לצורך שמירה על מהלך הלימודים התקין.

לכל סטודנט החופש להתארגן ולהפגין בכל תחום ונושא, לרבות בנושאים הנוגעים לסטודנטים ולזכויותיהם, לפי הכללים הקבועים בענין זה בתקנון המוסד.

לכל אזרח ישראלי או תושב ישראל הזכות לשוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים במוסד לצורך רכישת השכלה גבוהה והשכלה על תיכונית.

לא תהיה הפליה בין מועמדים בתנאי הקבלה למוסד, והם יהיו לפי אמות מידה שיקבע המוסד לתחומי הלימוד ולמסלולי הלימוד השונים.

מועמד רשאי לבחור את תחום הלימודים שאליו יירשם על פי נטיותיו האישיות ותחומי הענין שלו, בלי שיושמו בפניו סייגים ותנאי קבלה.

מוסד או אגודת סטודנטים מטעמו לענין זה, ינפיקו לכל סטודנט הלומד במוסד תעודת סטודנט, שתשמש לזיהוי הסטודנט לצורך מימוש זכויותיו.

מלגות המוענקות על ידי מוסד יחולקו לפי אמות מידה שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים במוסד והמועמדים לאותו מוסד; בהענקת מלגות תינתן עדיפות לחלוקת מלגות סיוע על בסיס חברתי-כלכלי והישגים אקדמיים ולחלוקת מלגות הצטיינות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע חלוקת מלגות לפי אמות מידה אחרות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על לימודים

 2. תואר מאוניברסיטת לטביה

 3. זכויות סטודנטים בישראל

 4. ביטול לימודים השלמת בגרויות

 5. פיטורי מרצה במכללה

 6. החזר עלות קורס לעובד שהתפטר

 7. פיצוי המעביד על הוצאות קורס הכשרה

 8. זכויות סטודנטים במוסדות לא מתוקצבים

 9. האם מותר לחלק פליירים באוניברסיטה ?

 10. שימוש במידע של אגודת הסטודנטים ללא רשות

 11. סמכות בית המשפט להתערב בהחלטות אוניברסיטה

 12. דמי הרשמה למכללה ואוניברסיטה - תביעה ייצוגית

 13. ביטול לימודים במכללה חודש לפני תחילת הלימודים

 14. תביעה להחזר סכום ששולם על חשבון שכר הלימוד במכללה

 15. תביעה להחזר מלוא שכר הלימוד בטענה להפרת התחייבויות

 16. הודעה על אי השתתפות בקורס בשל חפיפת שעות עם קורס אחר

 17. תביעה להשבת סכומים אשר שולמו לבית הספר עבור שני ילדים לשנת הלימודים הבאה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון