איך הופכים לעורך דין ?
עורך דין

אדם כשיר להיות עורך-דין אם נתקיימו בו אלה:
(1) הוא בעל השכלה משפטית גבוהה;
(2) עבר תקופת-התמחות;
(3) עמד בבחינות הלשכה.

עורך-דין ישמור על כבוד המקצוע של עריכת-דין ויימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד המקצוע.

לא ישדל עורך-דין, בעצמו או על ידי אחר, כל אדם למסור לידיו עבודה מקצועית.

עורך-דין ישתמש לציון מקצועו בתואר ''עורך-דין'' או בתואר לועזי מקביל שנקבע בכללים, ובתואר זה בלבד. אין בהוראה זו כדי למנוע את השימוש בתואר אקדמאי או בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו.

עורך-דין לא יעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאינו עורך-דין, ולא ישתף אדם כזה בהכנסותיו - אם ברוטו ואם נטו - בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו. אולם רשאי עורך דין לשתף בהכנסותיו את בן-הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה ושל עורך דין שממנו רכש את עסקו.

עורך-דין לא יעסוק במקצועו בשותפות עם אדם שאינו עורך-דין או עם אדם שאינו עורך עורך דין זר כהגדרתו בסעיף 98א, ולא ישתף אדם כזה בהכנסותיו - אם ברוטו ואם נטו - בתמורה לשירותים, סיוע או תועלת אחרת לעסקו. אולם רשאי עורך דין לשתף בהכנסותיו את בן-הזוג, הצאצאים וההורים של שותפו, בהווה או בעבר, שנפטר בעודו חבר הלשכה או בעודו רשום במרשם כהגדרתו בסעיף 98א ושל עורך דין או של עורך דין זר שממנו רכש את עסקו.

עורך-דין לא יעסיק במשרדו, בלי היתר מאת הלשכה, אדם שחברותו בלשכה הושעתה - בתקופת ההשעיה, או אדם שהוצא מן הלשכה.

עורך דין לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כעורך דין לבין העיסוק האחר.

דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך-דין ויש להם קשר עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך-הדין ללקוח, לא יגלה אותם עורך-הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, בלבד אם ויתר הלקוח על חסינותם.
שכר טרחת עורך דין

המועצה הארצית של הלשכה רשאית לקבוע תעריף מינימלי לשכר טרחה בעד שירותי עורכי דין, שיהיה בבחינת המלצה לחברי הלשכה, אך לא יחייבם.

אם קבע שר המשפטים בתקנות סוגי שירותים מסויימים שיש לקבוע בעדם תעריף מכסימלי לשכר-טרחה, תקבע המועצה הארצית של הלשכה את התעריף; משנקבע בתעריף שכר מכסימלי לשירות מסויים, לא יתנה ולא יקבל עורך-דין שכר גבוה ממנו, אלא ברשות שניתנה על ידי הועד המחוזי לענין מסויים.

לא יתנה ולא יקבל עורך-דין בעד שירותו במשפט פלילי שכר-טרחה התלוי בתוצאות המשפט.

לא יתנה ולא יקבל עורך-דין מלקוחו תשלום שיכלול שכר-טרחתו והוצאות שהוציא בלי להבחין בין שכר לבין הוצאות ובלי לפרש את ההוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית עורך דין

 2. ייעוץ משפטי שגוי

 3. עיכוב כספים עו''ד

 4. תביעה נגד עורך דין

 5. מיהו עורך דין טוב ?

 6. עורכי דין גרין קארד

 7. סירוב לשלם לעורך דין

 8. עיכוב כספים ע"י עו"ד

 9. עורך דין ביטוח רפואי

 10. דחיית תביעה נגד עו''ד

 11. הוצאת עורך דין מהלשכה

 12. איך הופכים לעורך דין ?

 13. הגשת תביעה נגד עורך דין

 14. תביעת עורך דין נגד לקוח

 15. גניבה של עורך דין מלקוח

 16. הטלת הוצאות על עורך דין

 17. ניגוד אינטרסים עורך דין

 18. תקלות במכונית - עורך דין

 19. ערעור על השעיית עורך דין

 20. אחריות עורך דין לצד שכנגד

 21. הוצאות אישיות על עורך דין

 22. עורך דין דמי מפתח בתל אביב

 23. טעות של עורך דין בשיקול דעת

 24. דחיית תביעת רשלנות נגד עו"ד

 25. רשלנות עורך דין בעריכת חוזה

 26. רשלנות מקצועית בייעוץ משפטי

 27. תביעה לתשלום שכ''ט עורך דין

 28. טעות בייעוץ משפטי מעורך דין

 29. אי דיווח עורך דין על פקדונות

 30. חיוב עורך דין בהוצאות אישיות

 31. עורך דין יחסי עבודה בתל אביב

 32. תביעה של עו"ד נגד לקוח לשעבר

 33. תביעה נגד עורכי דין על נזקים

 34. חובת עורך דין לעדכן את הלקוח

 35. ביטוח עורך דין שהושעה מהלשכה

 36. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין

 37. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 38. הארכת מועד בשל מחלה של עורך דין

 39. התרשלות עורך דין בעסקת מקרקעין

 40. מי מטפל בתיקים של עורך דין מושעה

 41. טעות של עורך דין לא מהווה רשלנות

 42. חובת עורך דין לתת דין וחשבון ללקוח

 43. תביעה נגד עורך דין בגין הפסד במשפט

 44. הגשת בקשה נוספת לאחר החלפת עורך דין

 45. תביעה להחזרת כספים ששולמו לעורך דין

 46. רשלנות עורך דין רישום בעלות על דירה

 47. הסתרת עובדות מבית המשפט מצד עורך דין

 48. תביעת רשלנות נגד עורך דין ששימש כנאמן

 49. הארכת מועד עקב ניתוק קשר עם עורך דין

 50. שיתוף פעולה בין עורכי דין לחברה מסחרית

 51. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק פלת"ד

 52. חיוב עורך דין בפיצוי לקוח על עוגמת נפש

 53. התיישנות תביעה רשלנות מקצועית עורך דין

 54. ערעור תביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 55. עורך דין - חוב על נסיעה בכביש 6 בתל אביב

 56. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 57. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק דיני עבודה

 58. הוצאות אישיות על עורך דין בגלל איחור לדיון

 59. טעות בחוק של עורך דין כטעם מיוחד להארכת מועד

 60. רשלנות מקצועית של עורך דין בחישוב הפסדי השתכרות

 61. תשלום אחוזים לעורך דין למרות שהלקוח לא קיבל כסף

 62. עורכי הדין כולם משמשים כ-""officer of the court

 63. האם ליווי המצווה לעורך דין פוסל את המלווה מלרשת ?

 64. תביעה של לקוח נגד עורך דין בטענה שלא הגיע לדיון בבית המשפט

 65. תביעה של עורך דין כנגד לקוחו לשעבר על שכ"ט עו"ד בגין שתי תאונות

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון