מה זה עיכוב ביצוע ?
עיכוב ביצוע

עיכוב ביצוע הוא:
(1) עיכוב הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ''ז-1967;
(2) עיכוב ביצוע בכל דרך אחרת;
(3) התליית פעולתה של החלטה.

הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים.

בית המשפט או הרשם שנתן החלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה בערעור, או לתקופה קצרה מזו, אם הוגשה לו על כך בקשה בכל עת שלאחר ההחלטה ועד לגמר הדיון בערעור או בבקשת הרשות לערער, או עד תום המועד להגשתם, הכל לפי התאריך המאוחר יותר; הוגשה הבקשה מיד לאחר שימוע ההחלטה, ידון בה בית המשפט או הרשם אף בלי שניתנה הודעה עליה.

אם סירב בית המשפט או הרשם שנתן החלטה לעכב את ביצועה, רשאי בית המשפט שלערעור לצוות על העיכוב.

בית המשפט או הרשם המורה על עיכוב ביצוע רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שייראו לו, לרבות מתן ערובה מתאימה מאת בעל הדין המבקש את העיכוב וקביעת מועד להגשת כתב הערעור או בקשת רשות לערער.

בית המשפט שנתן החלטה המבטלת במפורש או מכללא, החלטה אחרת של בית המשפט, רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו וכל עוד לא הוגש ערעור או לא הוגשה בקשת רשות לערער, להורות שההחלטה המתבטלת תעמוד בתקפה, בלי שינויים או בשינויים, הכל עד להכרעה בערעור או בבקשת הרשות לערער, או לתקופה קצרה מזו, או לתת כאמור סעד זמני אחר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה עיכוב ביצוע ?

 2. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 3. עיכוב ביצוע פסק דין מחוזי

 4. עיכוב ביצוע צו הרחקה מהארץ

 5. עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

 6. עיכוב ביצוע חלקי של פסק דין

 7. עיכוב ביצוע צו הפסקה שיפוטי

 8. עיכוב ביצוע פסק דין הפרשות למבטחים

 9. ערעור לעליון - עיכוב ביצוע פסק דין

 10. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס מקרקעין

 11. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין דיני עבודה

 12. עיכוב ביצוע החלטה לאישור תביעה ייצוגית

 13. הארכת מועד לעיכוב ביצוע צו הפסקה שיפוטי

 14. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 15. דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה

 16. ביטול עיקול זמני עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 17. עיכוב ביצוע פסק דין כספי עד להכרעה בערעור

 18. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין עבודה עובדים זרים

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון