פינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים ''תביעה לפינוי מושכר''.

בכתב תביעה לפינוי מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה.
הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בתוך מועד שלא יאוחר משלושים ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.


בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעת פינוי

 2. פינוי מושכר

 3. פינוי שוכר מחנות

 4. צו פינוי קרוואן

 5. פינוי דירה במנזר

 6. פינוי מבנה מסוכן

 7. פינוי שוכר קרוואן

 8. איחור בפינוי מושכר

 9. פינוי מגרש בשכירות

 10. ערעור על פינוי שוכרים

 11. תביעה לקבלת דמי פינוי

 12. פינוי שוכר לאחר 28 שנים

 13. פינוי מאהל שכונת התקווה

 14. תביעה לפינוי בית מגורים

 15. תביעה לפינוי דירה בשכירות

 16. אי פינוי דירה שכורה בזמן

 17. הודעת פינוי מושכר לדוגמא

 18. תביעה לפינוי עסק ממקרקעין

 19. עיכוב פינוי מדירת מגורים

 20. תביעה לפינוי עסק בתל אביב

 21. תביעת פינוי בשכירות חופשית

 22. פינוי מושכר לאחר צו כינוס

 23. איחור בפינוי דירה בשכירות

 24. פיצוי על פינוי מסיגי גבול

 25. תביעת פינוי מקרקעין שנדחתה

 26. פינוי אולם אירועים בשכירות

 27. סידור חלוף פינוי מדירת מגורים

 28. סעיף פיצוי פינוי ועזיבת המושכר

 29. בקשה לקבלת דיור חלופי לפני פינוי

 30. תביעה לצו פינוי ממקרקעין של המינהל

 31. פינוי מחזיק במקרקעין לאחר שנים רבות

 32. עילה שהתגבשה לאחר תביעה לפינוי מושכר

 33. עילה שהתגבשה אחרי הגשת התביעה לפינוי מושכר

 34. איחור בפינוי דירה בשכירות פיצוי 100 דולר ליום

 35. פינוי מושכר בתום תקופת השכירות לפי חוזה הארכה

 36. פינוי נכס מכל אדם וחפץ בתוך 90 יום מקבלת פסק הדין

 37. חזרת דייר לדירה רק לאחר הגשת תביעת פינוי בעילת נטישה

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון