פסיקתא


על סמך החלטה שניתנה מותר לערוך פסיקתא, שתכיל את מספר התיק, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו בענין הנדון, וצו בדבר הוצאות המשפט ויחתום עליה שופט או רשם;

תאריך שימוע ההחלטה הוא התאריך לפסיקתא.

הומצאה פסיקתא לבעל דין, רואים כאילו הומצאה לו ההחלטה גופה.דוגמא לפסיקתא

בבית (ה)משפטב-


לאחר הדיון בתובענה הנ''ל נפסק כי -
(א) הנתבע ישלם לתובע סך

(לא נפסק על תשלום כסף תנוסח הפסיקתה לפי מה שנפסק).
(ב) הנתבע/התובע ישלם


ניתן היום
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון