מה זה פרוטוקול משפט ?
פרוטוקול

בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע למשפט, לרבות שאלות והערות בית המשפט, ואולם בקדם משפט, בישיבה מקדמית או בדיון מקדמי אחר רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון; בית המשפט יקבע את דרך רישום הפרוטוקול; בסעיף זה, ''דיון מקדמי'' - לרבות דיון שאין בו שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות בעלי הדין ושנועד לבחון את האפשרות לסיים את ההליך בהסדר מוסכם בין בעלי הדין.

בית המשפט רשאי להורות שלא יירשמו בפרוטוקול דברי גידוף, נאצה, השמצה או ביזוי, ובלבד ששוכנע כי אין טעם המצדיק את רישומם בפרוטוקול.

בעל דין זכאי לקבל, בתום הדיון או בסמוך לאחר מכן, עותק של הפרוטוקול.

בית משפט רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם, לתקן רישום בפרוטוקול כדי להעמידו על דיוקו; בעל דין רשאי להגיש בקשה לתקן רישום בפרוטוקול בתוך עשרה ימים מיום שהומצא לו הפרוטוקול.

כתבי טענות וכל תעודה או מסמך שהוגשו בדיון ושבית המשפט קיבל אותם, יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה פרוטוקול משפט ?

 2. עיון בפרוטוקול בית משפט

 3. עיון בפרוטוקולים של ועדת הכופר

 4. פרוטוקול דיון משפטי תעודה ציבורית

 5. פרוטוקול ראשוני של ליקויי בניה בבית

 6. תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בפרוטוקול

 7. רשות ערעור תביעות קטנות בהסתמך על פרוטוקולים

 8. בקשה לפרסום פרוטוקולים של דיונים בבית המשפט

 9. עיון בפרוטוקולים של הועדה להקצאת מקומות חניה

 10. ההבדלים בין מה שנכתב בפרוטוקול ומה שאירע בפועל

 11. חשיפת פרוטוקולים של ועדות קבלה לישובים חקלאיים

 12. הגשת פרוטוקולים בהליך פלילי כראיה בתביעה אזרחית

 13. טען כי נמסר לו מידע שגוי מעורך הדין של הפרקליטות במהלך שיחת טלפון

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון