איסור הכחשת השואה

המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו או להביע להם אהדה או הזדהות, דינו - מאסר חמש שנים.

איסור פרסום אהדה לפשעי הנאצים
המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים של שבח, אהדה או הזדהות למעשים שנעשו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, דינו - מאסר חמש שנים.

פרסום מותר
פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור לפי חוק זה לא יראו כעבירה לפי חוק זה, ובלבד שלא נעשה מתוך כוונה להביע אהדה או הזדהות עם מבצעי הפשעים כלפי העם היהודי או כלפי האנושות.

הגשת אישום
כתב אישום על עבירות לפי חוק זה לא יוגש אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק נכי רדיפות הנאצים

 2. נכה נצרך ניצול שואה

 3. איסור הכחשת השואה

 4. בריחת יהודים מלוב

 5. פיצויים ליהודי לוב

 6. חוק נכי המלחמה בנאצים

 7. פנסיית שאירים לניצולת שואה

 8. תביעה להצהרת מוות נפטר שואה

 9. עונש על פעילות ניאו נאצית בישראל

 10. עילת הנרדפות בחוק נכי רדיפות הנאצים

 11. זכאות ניצולי שואה - החוק הגרמני והחוק הישראלי

 12. המועד הקובע לעליה לארץ לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 13. מימון 50% בלבד של שיניים תותבות בגלל קצבה מגרמניה

 14. קצבה מקרן סעיף 2 - קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 15. ערעור על פסק דין של ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 16. ערר לקבלת קיצבה חודשית בהתאם לחוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 1957

 17. בקשה לפטור מהפקדת עירבון בערעור פסלות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים

 18. בקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי שואה יוצאי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון