שופטים

שופט יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירה של ועדה לבחירת שופטים.

לא יתמנה שופט לכהונה בפועל בבית משפט של דרגה נמוכה יותר אלא בהסכמתו.

שר המשפטים רשאי למנות, לכהונה בפועל, בהסכמת המועמד ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון -
(1) שופט בית המשפט העליון - לנשיא או לשופט בית משפט מחוזי;
(2) שופט בית משפט מחוזי - לשופט בית המשפט העליון, לנשיא בית משפט מחוזי, לנשיא בית משפט שלום או לשופט בית משפט שלום;
(3) שופט בית משפט שלום - לשופט בית משפט מחוזי או לנשיא בית משפט שלום;
(4) שופט תעבורה - לשופט בית משפט שלום.

מי שנתמנה לכהונה בפועל לפי סעיף זה רשאי לדון גם בענין הנתון לסמכות בית משפט שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו ענין בשתי ערכאות.

שופט לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא לפי חוק או בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים.

שופט רשאי להתפטר מכהונתו בהגשת כתב התפטרות לשר המשפטים; כהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות אם לא הסכים שר המשפטים למועד קצר יותר.

הוגשה על שופט קובלנה או נפתחה נגדו חקירה פלילית, או הוגש נגדו כתב אישום, רשאי נשיא בית המשפט העליון להשעות את השופט לתקופה שיקבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מינוי שופטים

 2. מה תפקידו של שופט ?

 3. הבעת עמדה של שופט

 4. תביעה נגד שופט בדימוס

 5. ביקור שופט מחוץ לאולם

 6. חילופי שופטים במהלך משפט

 7. היכרות בין עד מומחה לשופט

 8. חילופי שופטים לפני סיום המשפט

 9. התבטאויות עורך דיןנגד שופט בכתבי בי דין

 10. פטור מתשלום אגרה בעתירה לקבל תגובת שופטת לתלונה נגדה ?

 11. זריקת חפץ על שופטת במהלך דיון - אדם שקילל וגידף את בית המשפט

 12. ערעור על החלטה של שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שלא לפסול עצמו

 13. סמכויות שופט לגבי חפצים שנמצאו: סעיף 31 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון