תחליף המצאה

מהו תחליף המצאה ?

נוכח בית המשפט או הרשם שאי אפשר להמציא כתב בי-דין בדרך שנקבעה, רשאי הוא להורות על המצאת הכתב בדרכים אלה, כולן או מקצתן:

 1.      בהדבקת עותק שלו במקום נראה לעין שבבנין בית המשפט, וכן בבית שבו, לפי הידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה;
 2.      בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי;
 3.      בכל דרך אחרת שתיראה לו.


בית המשפט או הרשם המורה על תחליף המצאה יקבע מועד להגשת כתב טענות, בהתאם לנסיבות.

בקשה להוראה על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת ביצוע ההמצאה בדרך שנקבע או ראיה אחרת על כך, והמבקש לא יהיה חייב להתייצב לדיון בבקשה אלא אם כן בית המשפט או הרשם הזמין אותו להתייצב.

בית המשפט או הרשם רשאי שלא להעתר לבקשה אם ראה מנסיבות הענין שהבקשה הוגשה באיחור בלתי סביר; לא נעתר בית המשפט או הרשם לבקשה, רשאי הוא למחוק את התביעה נגד בעל הדין שלא הומצא לידו כתב בי-דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחליף המצאה

 2. המצאה לתאגיד

 3. המצאה במקרקעין

 4. טופס הזמנה לדין

 5. המצאה מחוץ לתחום

 6. המצאה לחברה בחו''ל

 7. המצאת פסק דין בפקס

 8. המצאה על ידי הדבקה

 9. המצאה כדין לבן משפחה

 10. המצאה למורשה עורך דין

 11. מורשה לקבלת כתבי בי-דין

 12. המצאת כתב תביעה לעירייה

 13. המצאה לחברה זרה בארה''ב

 14. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 15. ביטול היתר המצאה לחו''ל

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. אישור מסירה סדר דין פלילי

 18. אי המצאת בקשה לסגירת תיק

 19. המצאת כתבי בי דין לשטחים

 20. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 21. המצאת כתב תביעה למשרד עו"ד

 22. המצאה לבעל דין דרוש בחו''ל

 23. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 24. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 25. המצאת כתבי בית דין בדואר רשום

 26. ערעור על היתר המצאה מחוץ לתחום

 27. המצאה בדואר רשום עם אישור מסירה

 28. המצאת תביעה ייצוגית לחברה בחו''ל

 29. המצאה לעורך דין המייצג בהליך אחר

 30. דחיית בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום

 31. העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין

 32. המצאת כתבי בית דין - הדבקה על הדלת

 33. היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 34. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 35. "המצאה" של פסק דין לידי מבקש הביטול

 36. כתב התביעה נשלח בדואר רשום ולא נדרש

 37. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 38. עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל

 39. ביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 40. המצאה לחברה זרה באמצעות חברה ישראלית

 41. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 42. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 43. בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 44. המצאת כתבי בי-דין לנתבע זר בבית הדין לעבודה

 45. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון