זיכוי מעבירת ניהול עסקים בקניון ללא רישיון

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי מעבירת ניהול עסקים בקניון ללא רישיון:

כללי:
הודעה על זיכוי:
בהתאם למצוות המחוקק, בראשית הכרעת הדין אני מודיע כי אני מזכה את הנאשמים מהעבירות בהן הואשמו בכתב האישום.

כתב האישום:
ביום 22.7.07 הגישה המאשימה כתב אישום כנגד הנאשמים, שנוסחו כדלקמן (על הטעויות שבו):

"א. העובדות:בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 1 מנהל עסק של בית אוכל (מכירת שווארמה) בתוך קניון נווה רם, ברחוב צהל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 2 מנהלת עסק של טיפולים לא רפואיים בגוף אדם, פדיקור ומניקור, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 3 מנהלת עסק של טיפולים לא רפואיים בגוף אדם, פדיקור ומניקור, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 4 מנהלת עסק של טיפולים לא רפואיים בגוף אדם, טיפול יופי וקוסמטיקה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 5 מנהל עסק של מכירת נעליים, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 6 מנהל עסק של פרפומריה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 7 מנהלת עסק של מכירת דברי הלבשה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 8 מנהלת עסק של מכירת מתנות, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 9 מנהל עסק של מכירת מחשבים, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 10 מנהל עסק של תיקון בגדים, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 12 מנהל עסק של מכירת דברי הלבשה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 13 מנהל עסק של חנות לממכר מתנות, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 14 מנהלת עסק של מכירת אביזרי טלפון, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").הנאשמת הינה חברה להשקעות ופיתוח בע"מ.

בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 14 מנהלת עסק של בית הרופאים, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.
עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 16 מנהלת עסק של חדר מכשור לאנטנה על גג, בקניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצאה נאשמת 17 מנהלת עסק של מספרה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 18 מנהל עסק של מכירת פיצה, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 19 מנהל עסק של מרכול, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 20 מנהל עסק של מעבדת שיניים, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 21 מנהל עסק של מכירת מתנות, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").בתאריך 28.2.07 נמצא נאשם 22 מנהל עסק של משחקי חלל, בתוך קניון נווה רם, ברחוב צה"ל 2 ברמלה.

עסק זה הינו עסק הטעון רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, לפי פריט 6.8 ב' לתוספת לצו בחוק רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק").הנאשמים עסקו בעסק האמור מבלי שיהיה בידם רשיון לפי החוק.
כבוד בית המשפט מתבקש בזה להרשיע את הנאשמים, להענישם ולצוות על הפסקת העיסוק בעסק האמור וסגירתו על ידי הנאשמים או משטרת ישראל, וכן לצוות שלא יעבירו לאחר את הבעלות או החזקה בעסק, אלא אם כן בידי אותו אדם רשיון כדין לניהול עסק זה.


ב. הוראות החיקוק שלפיהן מואשמים הנאשמים הנ"ל:
עיסוק בעסק טעון רשיון, בניגוד לסעיפים 4, 14, 15, 16 (3) ו- 24 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, פריט 6.8 ב' לצו רישוי עסקים."

עדי התביעה אותם ציינה המאשימה בכתב האישום היו כדלקמן:


שרון אטנר – מנהלת מדור רישוי עסקים ומנהלת היחידה לאיכות הסביבה
דרור לוי – ממונה בטיחות בעיריית רמלה
משה לורברבוים – סגן מהנדס העיר
תלמה וינברגר – מהנדסת קונסטרוקציה בעיריית רמלה
פנקר שמעון – ממונה רישוי עסקים משטרה רמלה
אלון מילוא – מפקח מניעת דליקות – איגוד ערים איילון לכיבוי
אליהו ניסן – מפקח רישוי עסקים.


ביטול אישומים והסדרים:
בישיבת יום 30.12.07 ביקשה ב"כ המאשימה למחוק את הנאשמת 2 מכתב האישום, מאחר ועזבה את עסקה לאחר הגשת כתב האישום. בהתאם לבקשה זו נמחקה הנאשמת 2 מכתב האישום.

ביום 7.6.09 הגיעו המאשימה והנאשמת 15 להסכמה לפיה יבוטל כתב האישום כנגד הנאשמת 15, וביהמ"ש נעתר לבקשה.

תשובת הנאשמים לכתב האישום:
מועד ההקראה נדחה מספר פעמים, על מנת ליתן לצדדים את האפשרות להגיע להסדר ולייתר את שמיעת הראיות בתיק. לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להסדר, השיבו הנאשמים לכתב האישום. בתשובתם כפרו הצדדים באמור בכתב האישום, וטענו כי המבנה בו מצויים העסקים אינו קניון.

העדויות:
בהתאם לבקשת הצדדים ערכתי ביקור במבנה בו מצויים העסקים. הצדדים תיעדו את הביקור בצילומי וידיאו ובתמונות, והגישו את הדיסקים של צילומי הוידיאו ואת התמונות לתיק בית המשפט.

מטעם המאשימה העידו העדים כדלקמן:


גב' שרון אטנר, בעלת תואר שני באיכות הסביבה בטכניון, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ברמלה, ומנהלת במחלקה לרישוי עסקים בעיריית רמלה. עדה זו העידה על העסקים של הנאשמים, מהותם ועל כך שאין לעסקים אלו רשיון. מעדותה עולה כי בעבר נתנה עיריית רמלה למספר עסקים רישיון עסק, כאשר העירייה לא הגדירה את המבנה בו מצויים העסקים כקניון;
מר ראובן בראל, ראש מדור מניעת דלקות בתחנת כבאות איילון, אשר העיד על נושא כיבוי אש במבנה בו מצויים העסקים שבגינם הוגשו כתבי האישום;
מר שחר קולטקר, מפקח בניה באגף ההנדסה בעיריית רמלה, אשר העיד על מסמכים המצויים בתיק הנכס של המבנה ועל תכניות המתאר החלות על המבנה;
מר דוד חביבה, מי שמכהן כמנהל אחת היחידות לרישוי עסקים בעיריית רמלה;
גב' תלמה ויינברגר, מהנדסת קונסטרוקציה בעיריית רמלה, אשר העידה על ליקויי הבנייה במבנה בו מצויים העסקים הנזכרים בכתב האישום;


מטעם הנאשמים העידו העדים כדלקמן:


מטעם הנאשמת מס' 14 העיד המומחה מר תמיר בן-שחר, אשר הכין חוות דעת כלכלית ושיווקית אודות המבנה בו מצויים העסקים נשוא כתב האישום. בהתאם לחוות דעתו, מבחינה כלכלית ושיווקית אין מדובר בקניון. עד זה נחקר חקירה שכנגד ע"י ב"כ המאשימה;
גב' רחל אבוטבול, הנאשמת מס' 16;
מר אמיר שור, אשר העיד מטעם הנאשמת מס' 15;
מר צרויה יוסף, הנאשם מס' 1;
אינג' משה לורברבוים. עד זה היה ברשימת עדי התביעה. ב"כ המאשימה לא העידה עד זה, והנאשמים העידו אותו כעד הגנה.


הסיכומים:
לאחר תום שמיעת הראיות הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב. סיכומי הצדדים התמקדו בעיקר בשאלה האם המבנה בו מצויים העסקים הינו קניון או לא.

לאחר שקראתי את הסיכומים, בקשתי מהצדדים שישלימו את הסיכומים בשאלה האם יש לעשות שימוש בסעיף 184 לחסד"פ. הצדדים הגישו סיכומיהם גם בשאלה זו.

דיון ומסקנות:
היתר הבנייה:
המאשימה הגיש את מוצג ת/32, שהוא המיפרט והתשריט (הגרמושקה) הנושא את חותמת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמלה בדבר מתן ההיתר לבניית המבנה. ההיתר ניתן ביום 15.9.1992. בהתאם למוצג זה המבנה הוגדר כ"מרכז מסחרי", שטח המבנה הינו 2,195.32 מ"ר ובו למעלה מ-10 חנויות.

הגדרת המבנה בגרמושקה ובהיתר הבנייה כ"מרכז מסחרי" אינה סותמת את הגולל על כתב האישום, שכן המונח "מרכז מסחרי" מקורו בדיני התכנון והבנייה, ואילו המונח "קניון" מקורו בדיני רישוי עסקים.הגדרת המונח "קניון":
פריט 6.8א' קובע כי ניהול קניון חייב ברשיון עסק. פריט 6.8ב' קובע כי עסק הנמצא בקניון שאין לו רשיון עסק על פי פריט 6.8א' חייב ברשיון עסק.

המונח "קניון" מוגדר בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995, כדלקמן:
"קניון הכולל 10 בתי עסק לפחות או ששטחו הכולל 1,000 מ"ר לפחות; לענין זה, "בתי עסק" – למעט משרדים."

ממוצג ת/32 ומהעדויות יודעים אנו כי שטחו של המרכז המסחרי בו מצויים העסקים יותר מ-1,000 מ"ר ויש יותר מ-10 עסקים. אך נתונים אלו אינם עוזרים לנו במאומה, מכיוון שמחוקק המשנה לא טרח להגדיר את המונח "קניון". בעניין זה צודקים ב"כ הנאשמים שלא ניתן להגדיר מונח במילה זהה.

המשמעות הפשוטה של המונח "קניון" היא מקום שקונים בו. אך מגוון המקומות שבהם ניתן לערוך קניות הוא רב, כגון שוק פתוח ששטחו 1,000 מ"ר ומעלה ובו למעלה מ-10 דוכנים, מרכז מסחרי ששטחו למעלה מ-1,000 מ"ר ובו למעלה מ-10 חנויות. העובדה שמחוקק המשנה טרח לייחד פריט מיוחד בצו לקניון, מלמדת אותנו שלקניון יש מאפיינים מיוחדים, אשר אינם קיימים בכל מרכז קניות אחר. מחוקק המשנה לא טרח לציין במה שונה קניון מכל מרכז מסחרי אחר, ומה מייחד אותו מכל מרכז מסחרי אחר. יש לזכור שמדובר בחקיקה פלילית, אשר עליה להיות ברורה בצורה מספקת, על מנת שהציבור יידע כוונתה ויוכל למלא אחריה.

ב-ע"א 9368/96 מליסרון בע"מ נ.עיריית קרית ביאליק, פ"ד נה(1) 156, ובתיק עמ"ק 20427/03 מדינת ישראל נ. חבייר פישמן נדונו ענייניהם של עסקים בקניונים. אלא שבפסקי אלו לא הייתה מחלוקת בין הצדדים שהיה מדובר בעסקים המצויים בקניון, ובתי המשפט לא דנו בשאלה מהו קניון.

דיון מפורט בהגדרת המונח "קניון" נמצא בהכרעת הדין של כב' השופט גולדס בתיק עמ"ק (ראשל"צ) 3647/02 מדינת ישראל נ. גירון אחזקות בע"מ ואח' , שם כתב כב' השופט גולדס כדלקמן:
"אלא שהמחוקק לא הגדיר לנו מהו קניון ולפיכך מן הראוי במקרה דנן להבין משמעות של מונח זה על פי הגדרתו במילונים השונים הנפוצים בישראל.
9.                  המונח קניון פורש כדלקמן:
במילון אבן שושן: " מרכז קניות בנוסח חדש, שבו מצויים בתי מסחר גדולים לכל מיני מצרכים של מזון, לבוש, ריהוט וכד' וכן סידורי חנייה לכלי רכב, אפשרויות בידור וכד'."
במילון ספיר : " מרכז קניות (בלועזית MALL) .נ
במילון רב מילים של יעקב שויקה: " מרכז קניות מקורה שמרוכזות בו חניות רבות, לרוב יש בו גם בתי קפה, בתי קולנוע, מזנונים מהירים, דוכני מכירה וכד'. "
במילון ההווה – מילון שימושי לעברית תקנית: "קניון – מרכז קניות."
היינו, בכל המילונים המפרשים את המונח קניון ישנה התייחסות לכך שהמקום משמש למרכז קניות באשר המילה קניון שורשה הוא האותיות ק.נ.י.ב
כאן, לענייננו, אין ספק כי לא הוכח לי שבמקום פועלים בתי מסחר, חנויות לממכר מזון או לבוש, בתי קפה, בתי קולנוע וכיוצ"ב.ו
למותר לציין, כי הפסיקה קבעה לא אחת שבהעדר פירוש בחיקוק למונח מסויים ניתן להעזר לצורך פירושו אף במילונים מוכרים. לענין זאת מפנה אני לע"פ 47/53, ע"פ 267/54, בג"צ 868/86, רע"א 530/82.נ
10.              כיוון שעסקינן במשפט פלילי, הרי שקיומו של ספק עומד הוא לזכותו של הנאשם. כאן, המחוקק לא הגדיר מהו קניון אלא קבע מהו כולל ולפיכך בהעדר הגדרה מפורטת והאם עסקים מסוג העסקים המתנהלים במקום זה שאופיים הנו תעשייתי באים הם בהגדרת קניון אם לאו, מביאה לתוצאה כי יש לזכות את הנאשמים מהעבירה המיוחסת להם בכתב האישום.
11.              לטעמי, על המחוקק היה להבהיר במדויק מהו כולל ומה משמעות המונח קניון ולצערי, גם התיקון האחרון שנעשה משאיר את ההגדרה סתומה."
ב (ההדגשות במקור – י.ז.)
לאו דברים אלו, זיכה כב' השופט גולדס את הנאשמים בתיק הנ"ל.

מסכים אני עם דבריו אלו של כב' השופט גולדס, אך אינני מסכים עם דבריו כי השורש של קניון הוא ק.נ.י. השורש הנכון הוא ק.נ.ה.

אם נשתמש בהגדרה של מילון אבן שושן, אין במרכז המסחרי בתי מסחר גדולים ואין אפשרויות בידור. אם נשתמש בהגדרה של יעקב שויקה, אין במרכז המסחרי בתי קפה ובתי קולנוע.
לאור האמור לעיל, סבור אני שיש אי בהירות רבה בהגדרת המונח "קניון". המאשימה לא הביאה כל ראייה או כל אסמכתא משפטית מה הייתה כוונת המחוקק במונח "קניון". משמעות המונח "קניון" הייתה הבסיס לכתב האישום. משלא הונח הבסיס לכתב האישום, ממילא יש לזכות את הנאשמים.

מן הראוי שמחוקק המשנה יגדיר בצורה ברורה יותר את המונח "קניון" תוך הבהרה מה מייחד קניון ממרכזים מסחריים אחרים.

שימוש בסעיף 184 לחסד"פ:
לאחר שקראתי את פרוטוקול הדיון וסיכומי הצדדים, סבור אני שבמקרה זה לא יהיה נכון לעשות שימוש בסעיף 184 לחסד"פ, מהסיבות כדלקמן:


במהלך המשפט התמקדו הצדדים בטענת המאשימה כי המבנה בו מצויים העסקים נשוא כתב האישום הינו קניון, ולא נתנו דעתם על האפשרות שיורשעו על פי פריטים אחרים בצו רישוי עסקים;
בפני המאשימה פתוחה הדרך להגיש כנגד הנאשמים כתבי אישום נוספים בגין פריטים אחרים הנקובים בצו רישוי עסקים, בהתחשב בעובדה שכתב האישום הוגש לגבי המועדים בשנת 2007 הנקובים בו.


הערה לסיום:
המאשימה והנאשמים ניהלו מגעים על מנת לנסות להגיע להסדר. לטובת כל הצדדים ממליץ אני לצדדים להמשיך ולנהל מגעים לפתרון הבעיות העולות בתיק זה.סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מזכה את הנאשמים מכל העבירות בהן הואשמו בכתב האישום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישוי עסקים

 2. רישיון לשלט בחנות

 3. רישיון עסק למכולת

 4. בקשה לרישיון רוכלות

 5. רישיון קו לנסיעת שירות

 6. הפעלת עסק ללא תעודת גמר

 7. רישיון לניהול עסק מינימרקט

 8. ביטול החלטה לבטל רישיון עסק

 9. בקשה להאריך תוקף רישיון עסק

 10. הפעלת חניון בניגוד לתנאי רישיון

 11. בקשה לקבלת רישיון עסק מסוג מזנון

 12. רישיון עסק למכירת חלקי חילוף לרכב

 13. עיסוק בעסק הטעון רישוי ללא רישיון

 14. גן אירועים ללא רישיון - ביטול הזמנה

 15. רישיון עסק לעיבוד ניצול מיחזור פסולת

 16. ערעור מנהלי סעיף 22 לחוק רישוי עסקים

 17. פתיחת עסק לפני שהוגשה בקשה לרישיון עסק

 18. זיכוי מעבירת ניהול עסקים בקניון ללא רישיון

 19. עתירה נגד סירוב לתת רישיון עסק להפעלת חניון

 20. בקשה לעיון חוזר בהחלטה לביטול רישיון עסק זמני

 21. תביעת פיצויים נגד תחנת דלק שפעלה ללא רישיון עסק

 22. מה העונש על ניהול אולם אירועים ללא רישיון עסק ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון