תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה:

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום, לפיו, ב- 29.11.09 בשעה 14.45 או בסמוך, ברחוב אבא הלל ברמת גן, גרם הנאשם לתאונת דרכים בכך שסטה עם רכבו שמאלה. רוכב קטנוע שהיה בנתיב השמאלי לנאשם החליק עם רכבו בעקבות הסטייה, כתוצאה מהתאונה נגרם לרוכב האופנוע שבר ביד ימין. כל זאת בניגוד לתקנה 40 ותקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961, וסעיף 38 (3) לפקודת התעבורה.

הנאשם כפר בהאשמה המיוחסת לו ונשמעו הראיות.

מטעם התביעה העיד רוכב האופנוע מר' אריה כץ לדבריו התאונה אירעה 100 מ' לפני המעבר התת קרקעי של אבא הילל. במקום הכביש הוא דו מסלולי, שני הנתיבים נוסעים לאותו כיוון. רוכב הקטנוע נסע בנתיב השמאלי, כאשר שורה של מכוניות נסעה במסלול הימני בנסיעה איטית ויתכן אף שעמדו. לפתע בלי שום התרעה ראה רוכב הקטנוע את מכוניתו של הנאשם במרכז המסלול השמאלי כדי לא להתנגש סטה שמאלה חדות. איבד את השליטה על הקטנוע, גלש על הכביש מספר מטרים, הקטנוע נפגע רוכב הקטנוע נחבל ושבר את היד הוגשה תעודה רפואית.
הקטנוע היה חדש, בן 3 חודשים, מבחינה מכאנית תקין.
לדברי רוכב הקטנוע אם הנאשם לא היה יוצא מכיוון הנתיב הימני בו הוא נסע לנתיב השמאלי התאונה לא הייתה נגרמת.
בהמשך הנאשם הסיע את רוכב הקטנוע ברכבו לביה"ח על פי יוזמתו, הנאשם אף אחסן את הארגז של הקטנוע אצלו, עד שהוא העביר אותו למוסך שתיקן את הקטנוע. הנאשם התקשר אל רוכב הקטנוע בערב התאונה לשאול לשלומו. תוך כדי נסיעה הנאשם נתן לרוכב הקטנוע את פרטיו, ורוכב הקטנוע מסר לנאשם את הטלפון שלו .
רוכב הקטנוע הגיש תביעה קטנה כנגד הנאשם כיוון שחברת הביטוח סירבה לשלם את הנזק לקטנוע. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי הנאשם ביחד עם חברת הביטוח יישאו בנזק שנגרם לרוכב הקטנוע.

בחקירה נגדית טען רוכב הקטנוע כי רכב במהירות 40-50 בערך. לדבריו בנתיב בו נסע הדרך הייתה פנויה בעוד הנתיב הימיני היה עמוס. למיטב זיכרונו של רוכב הקטנוע לא היה אוטובוס במסלול הימני. רוכב הקטנוע הבחין בנאשם בפעם הראשונה, שעה שהנאשם היה בנתיב שלו, כאשר הוא סטה לפתע למסלול נסיעתו. או אז החליק רוכב הקטנוע.
 
מטעם ההגנה העיד הנאשם לדבריו נסע ברחוב האמור, מאחרי אוטובוס, כאשר הבין שהאוטובוס עומד, רצה לעקוף אותו. אותת שמאלה, היבט במראה, סובב את ההגה שמאלה והתקדם סנטימטרים ספורים. לדבריו הוא לא יכול היה להתקדם יותר כיוון שהאוטובוס היה קרוב מאוד אליו. לפתע שמע רעש של בלימה ורעש של מתכת נגררת על הכביש. כשהיבט שמאלה ראה קטנוע מחליק על הכביש. לאחר שנעצר מהחלקתו הבחין באדם מבוגר שקם, ידו נראתה כואבת , ריחם עליו והחליט לסייע לו, יצא מרכבו ושאל אותו אם הוא צריך עזרה, רוכב הקטנוע ביקש שיפנה את האופנוע, ויעזור לו לקשור אותו, הנאשם לקח את הארגז האחורי של האופנוע למשמורת. לאחר מכן ביקש אם יוכל לקחת אותו לביה"ח איכילוב. בדרך לבית החולים ביקש רוכב הקטנוע פרטים הנאשם נתן לו. הנאשם הוריד את רוכב הקטנוע בביה"ח. שאל את רוכב הקטנוע אם הוא רוצה לאכול משהו ונסע משם. כעבור מספר ימים רוכב הקטנוע ביקש את הנאשם להביא את הארגז למוסך מסוים ואכן כך עשה הנאשם.
הוגשה סקיצה שערך הנאשם.

בחקירה נגדית טען הנאשם כי עמד עם הרכב מאחורי האוטובוס, מצד אחד לא יכול היה לצאת אבל מצד שני הייתה כוונה לסטות ואף התחיל להוציא את הכוונה לפועל וסטה מעט. בהמשך טען כי "תוך כדי כשסובבתי את ההגה שמעתי את החריגה." עמ' 9 שורה 3 לפרוטוקול. לדברי הנאשם חריקת הבלמים הייתה תוך כדי התקדמותו. עוד טען הנאשם כי ראה את רוכב הקטנוע רק בשלב ההחלקה. לדברי הנאשם רוכב הקטנוע ביקש את פרטי הנאשם, אך הוא לא לקח את פרטי רוכב הקטנוע כיוון שסבר שאינו מעורב בתאונת דרכים. לגרסת הנאשם סיבת ההחלקה "לפי מה שאני ראיתי הוא נסע מהר מידי והוא בלם עם הברקס והחליק ." עמ' 9 שורה 27 לפרוטוקול. הנאשם הסיק את מהירות הנסיעה של רוכב הקטנוע "לפי מרחק ההחלקה אני מסיק שהוא נסע מהר."

לאחר ששמעתי את הצדדים מצאתי לאמץ את גרסת התביעה על פני גרסת ההגנה וזאת מכמה טעמים. ב"כ הנאשם טענה כי "מדובר בתיק דל מבחינה ראיתית, אין עדות עד ניטראלי, בוחן לא יצא למקום, יש עדות מול עדות כאשר אף אחד מהצדדים לא נטול פניות." אני מסכים עם דברי בת כוח הנאשם כי הראיות דלות הן. אך, אני סבור שבית המשפט ששמע את הראיות בתיק צריך להכריע על סמך הכלים המשפטים העומדים לרשותו ולהכריע במחלוקת. לבית משפט אין אפשרות לומר בשל דלות הראיות אני נמנע מלהכריע. לכאורה לגישת ההגנה מצב בו יש עדות מול עדות על בית המשפט לזכות תמיד. כיוון שבית המשפט לא יוכל להכריע. בתיקים אלו בית המשפט מכריע בעיקר על סמך התרשמות משמיעת העדים, הגיונם של דברים וחיזוקים שבית המשפט סבור שקיימים לגרסאות השונות.

בתיק זה למעשה בפני בית המשפט הנחו 3 גרסאות של הצדדים. סדר הגרסאות מבחינת הזמנים הינו, הגרסא הראשונה היא גביית ההודעות שנגבתה במשטרה. הגרסה השנייה היא הגרסא שנגבתה מהצדדים בתיק התביעות הקטנות. הגרסה השלישית היא הגרסה שנגבתה מהצדדים בפני בבית המשפט.

אין מחלוקת בין הצדדים כי רוכב הקטנוע רכב בנתיב השמאלי והנאשם נסע בנתיב הימני. אין גם מחלוקת כי רוכב הקטנוע החליק עם הקטנוע ושבר את היד. המחלוקת בין הצדדים היא אחת, מה גרם לתאונה?
האם סטייתו של הנאשם מנתיבו שמא מהירות נסיעתו של רוכב הקטנוע שלא תאמה את תנאי הדרך והביאה להחלקתו של רוכב הקטנוע?

בשאלה זו אני סבור שעל פי חומר הראיות שהובא בפני כפי שציינתי אני סבור שהחלקת הקטנוע נגרמה כתוצאה מסטיית הנאשם לנתיב השמאלי וזאת מכמה סיבות.

הסיבה העיקרית, היא ראשית הודיה הקיימת להנחת דעתי בדבריו של הנאשם. הנאשם טען במשטרה. "הסתכלתי במראה השמאלית ושלא היה אף רכב סובבתי את ההגה שמאלה והתקדמתי כ- 5 ס"מ שמאלה ולפתע שמעתי רעש וראיתי אופנוע מחליק" עמ' 1 שורה 15 להודעה. בדיון התביעות הקטנות טען הנאשם "אותתי שמאלה, התחלתי לסובב את ההגה והבטתי במראה. שמעתי רעש וראיתי את הנתבע מחליק," עמ' 3 שורה 7 לפרוטוקול תיק 31133-03-10. בדיון שבפני טען הנאשם אותתי שמאלה, היבטתי במראה, סובבתי את ההגה שמאלה והתקדמתי סנטימטרים ספורים. עמ' 7 שורה 21 לפרוטוקול.

הנאשם חזר במשטרה ובדיון בפני כי התקדם סנטימטרים ספורים. ואף במשטרה ציין כי מדובר ב- 5 ס"מ. אני סבור כי 5 ס"מ הוא מרחק שאינו ניתן למדידה ברכב ובטח שאינו יוצר תחושת נסיעה. למרות זאת הנאשם טרח לציין כי התקדם ס"מ ספורים תוך שהוא מסובב את ההגה. אני סבור שבנסיבות התיק, דבריו של הנאשם נובעים מהרצון למזער את הסטייה ולציין אותה כס"מ ספורים. לא ברור לי מדוע הנאשם היה צריך לחזור על הדברים בחקירה נגדית שוב ושוב אם מדובר בדבר שהוא כה שולי. אלא, עם כן היה ברור כי מדובר בדבר משמעותי שלדעת הנאשם הוא הסבר מזכה. מדוע הנאשם לא נקט בדרך בה ציין בבית המשפט לתביעות קטנות כי רק סובב את ההגה אך לא טען כי הוא סטה. תימוכין לגישת הנאשם למזער את חלקו אני מוצא במשפט שאמר הנאשם בבית המשפט לתביעות קטנות "אני חושב שכאשר נוסעים בנתיב שמאל כשיש טור מכוניות בצד ימין, צריך לצפות מצב שמישהו ירצה לסטות" עמ' 3 שורה 12 לפרוטוקול. אני סבור שמשפט זה מבטא היטב את הלך הרוח של הנאשם ברצונו למזער את חלקו והעברת האחריות לקרות האירוע לרוכב הקטנוע . יתרה מכך טען הנאשם בפני כי בשל האוטובוס שעמד במקום רכבים אחרים עמדו. תנועה היא דבר דינמי, הנאשם שראה שהאוטובוס, הוא אשר מעכב את התנועה לא היה צריך להגיע עד עליו במרחק סנטימטרים ספורים שלא מאפשרים סטייתו. סבור אני כי הנאשם אכן עמד בעומס התנועה בנתיב, הנאשם בחר לצאת מהעומס ע"י מעבר לנתיב השמאלי שהיה פנוי. אף לפי דבריו הוא הביט במראה לא ראה רכב והחל בסטייה. הנאשם לא שם ליבו לרכב הקטנוע שהתקרב. רוכב הקטנוע שראה את הנאשם סוטה לנתיב נסיעתו בלם ונגרמה ההחלקה. הגרסא של הנאשם כי לא ראה כלל רכבים בנתיב השמאלי מחזקת להבנתי את חוסר הזהירות בה נקט הנאשם. עת סטה עם רכבו כיוון הנתיב השמאלי, אחרת אם היה רואה את רוכב הקטנוע לא היה סוטה עם רכבו והתאונה הייתה נמנעת.

עדותו של רוכב הקטנוע הייתה מהימנה עלי ורוכב הקטנוע הסביר לבית המשפט את האירוע בצורה בהירה. חשוב לזכור כי אחרי האירוע הנאשם לקח את רוכב הקטנוע ברכבו לבית החולים מדובר בעזרה אזרחית ראויה לציון. לא מצאתי בדבריו של רוכב הקטנוע סיבה או התלהמות בדיבור או התנהגות שהיא מבטאת, כי הוא נוטר לנאשם את תוצאות התאונה שעה שנגרמו לו חבלות.

לסיום ברצוני להתייחס לדברי הנאשם כי הסיבה לתאונה היא רכיבה מהירה של רוכב הקטנוע. לדבר זה אין סימוכין אף מעדתו והיא סברא גרידא, הנאשם לא ראה את רוכב הקטנוע לפני שהוא החל להחליק. רוכב הקטנוע מנגד טען שהוא רכב במהירות של 40-50 קמ"ש. בהעדר ראייה אחרת אינה יכול לקבל את סיבת התאונה מהירות שאינה תואמת את השטח.סוף דבר, לאחר ששמעתי את הצדדים, ולאחר שמצאתי לאמץ את גרסת התביעה לקרות התאונה אני מרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון