האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים

האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

האפשרות לפטר עובד תוך שלילה (מלאה או חלקית) של פיצויי הפיטורים, מוסדרת בהוראותיהם של סעיף 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

הוראותיו של סעיף 16 לחוק מסדירות את סמכותו של המעביד, אשר נתונה לביקורתו של בית הדין. במקרה דנן, חלות הוראותיו של סעיף 17, שכותרתו "פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין":

"17. בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בין הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע. בדונו בעניין זה יונחה בין הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים".

כמו כן, חלות הוראותיו של סעיף 10(2) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, אשר מקנה למעביד את האפשרות לפטר עובד תוך שלילה של חלף הודעה מוקדמת, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים.

כפי שנקבע לא אחת, בהתאם להוראותיו של סעיף 17 לחוק פיצויי הפיטורים, הכללים שבהסכם הקיבוצי המוזכר בסעיף אינם מהווים נורמה מחייבת בכל הקשור להחלטתו של בית הדין, אלא זוהי נורמה מנחה בלבד [בג"ץ 623/87 שרה שלפי - בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פד"י מב(3) 148, 152 (1988)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניוד עובדים

 2. חופש העיסוק

 3. זכויות עובד מושאל

 4. שותף או עובד שכיר

 5. זכויות עובד במלון

 6. זכויות עובד עונתי

 7. הפרת אמון של עובד

 8. עובדים בענף האפיה

 9. מענק מכירה לעובדים

 10. בירור ניהולי לעובד

 11. דירוג עובדי שגרירות

 12. עובד לא כשיר לעבודה

 13. זכויות מטפלת סיעודית

 14. צילום עובד ללא ידיעתו

 15. תשלום ביתר לעובד

 16. פדיון דמי ביגוד לעובד

 17. השפלת עובד - פיצויים ?

 18. פגיעה בשם הטוב של עובד

 19. מכתב אזהרה לעובד דוגמא

 20. זכויות עובד בענף הבניה

 21. בקשה להחזרת עובד לעבודה

 22. זכויות עובד בענף החקלאות

 23. הפסדי השתכרות לעובד כפיים

 24. תביעה להכרה כעובדי רפא''ל

 25. זכויות עובדים בענף ההובלה

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד

 27. שבתון לעובדי מערכת הביטחון

 28. הודעת עובד על כוונה להתפטר

 29. תביעה למימוש אופציה של עובד

 30. פגיעה ברציפות העבודה של עובד

 31. השקעת כסף של עובד במקום העבודה

 32. תביעה להחזרת עובד לתפקיד הקודם

 33. תביעה להחזרת עובד למקום העבודה

 34. תנאי עבודה של עובדי הדפוס בעיתון

 35. רשלנות תורמת של עובד חסר ניסיון

 36. זכויות עולים חדשים מאתיופיה בעבודה

 37. פגם בקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 38. חשש לניגוד עניינים בעבודה עם בן זוג

 39. ביטול העסקה בדואר בגלל קרבה משפחתית

 40. מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר

 41. עבודה בחו''ל בחברת אם של חברה ישראלית

 42. העברת עובדים לתפקיד אחר או למקום ישוב אחר

 43. האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

 44. תשלום לעובד בגין הסעת עובדים אחרים לעבודה

 45. לטענת התובע יש להתחשב בעובדה שבהתחלה לא היה מיוצג ע"י עו"ד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון