אחזור מסמכים בנק

בתי המשפט הכירו בכך שגם לבנק, כצד להתדיינות, יש זכות לשיפוי בגין איתור, הפקת ואחזור מסמכים.בבש"א (חדרה) 2410/01 ריקלין נ' בנק המזרחי המאוחד (ט.פ.) (2001) הוכרה עלות של הפקה ואיתור מסמכים בסך 5 ₪ לדף ;
בבש"א (אשדוד) 825/07 יהושע נ' בנק הפועלים הוכרה עלות של הפקה ואיתור בסך של 2 ₪ לדף ממוחשב ו-8 ₪ לדף שיש לשחזרו מהארכיון ;
בבש"א (אשדוד) 117/07 צמח נ' בנק טפחות הוכר תשלום סך של 7 ₪ לדף;
בש"א (ירושלים) 6631/02 קורן נ' בנק דיסקונט לישראל הוכר סך 4 ₪ לדף אחד על פי הסכמת הצדדים;
בבש"א (באר שבע) 1372/07 מגידיש נ' בנק דיסקונט נקבע שהתשלום ייקבע על פי עלויות הבנק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיובי יתר בבנק

 2. אחזור מסמכים בנק

 3. חוסר כסף בכספת הבנק

 4. חובות הבנק כלפי ערב

 5. תביעה נגד בנק אדנים

 6. מטרותיו של בנק ישראל

 7. מכירת רכב משועבד לבנק

 8. החזר כספים שהבנק קיזז

 9. תביעת סוחר רכב נגד הבנק

 10. תביעה נגד בנק דקסיה ישראל

 11. חובת הבנק לכבד הוראת ביטול

 12. תביעה של לקוח נגד בנק לאומי

 13. חובת הבנק להוציא מכתב כוונות

 14. רשלנות בנק בניהול תיק השקעות

 15. מניעת מימוש קרקע משועבדת לבנק

 16. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחות

 17. קניית דירה משועבדת לבנק ללא ידיעה

 18. תביעה נגד בנק בגין השקעות מסוכנות

 19. דחיית תביעה נגד בנק מחמת התיישנות

 20. אי הבנת הסכם עם הבנק בגלל קשיי שפה

 21. אחריות הבנק על מחדל של ברוקר בחו"ל

 22. תאונת דרכים ביום התשלום על הביטוח לבנק

 23. טענת העדר גילוי מצד הבנק לגבי מצב כספי

 24. קבלת תשלום יתר מהבנק בגלל הפרשי שער הדולר

 25. העברת כספים מחשבון של חסוי - תביעה נגד בנק

 26. ביצוע פעולות ע''י מי שאינו מורשה חתימה בבנק

 27. תביעה כספית נגד הבנק בגין גבייה ביתר של עמלות

 28. סעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981

 29. אם חרג הבנק מהוראות ההסכם בעניין זכויות המשיכה בחשבון ?

 30. בתביעה כספית של בנק לאומי – סניף עפולה, נגד לקוח ושני ערבים

 31. סגירת חשבון עסקי עקב הרעה במצב הבריאותי על פי עצה מפקיד בנק

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון