ביטוח תאונה במתכוון

בע"א 4110/04 וייצמן יצחק נ. ביטוח אישי ישיר בע"מ נפסק כי ביסוד השלילה של תגמולי ביטוח ממבוטח שגרם במתכוון להתרחשות הנזק עומדים שני טעמים עיקריים: הראשון, המבוסס על שיקולי צדק, הוא שאין חוטא נשכר מכדי עוולתו, ולנוכח העיקרון שמעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה.

הטעם השני הוא שראוי להרתיע מבוטחים מביצוע מעשים אסורים, שעלולים להסב נזק לצדדים שלישיים. שני השיקולים הללו ברורים מאליהם, לשניהם יש לצרף את אחד מכללי היסוד של דיני הביטוח והוא שביטוח לא נועד להגן על המבוטח מפני נזק ודאי או צפוי. כלל זה המבוסס על ההנחה שהמבטח לא הסכין עם נטילת סיכון להתרחשותו של נזק הצפוי להתממש בהסתברות גבוהה במיוחד, אלא-אם-כן נקבע הדבר במפורש בחוזה הביטוח.

בפרשת וייצמן הנ"ל מתייחס בית המשפט לפרשנות המונח "במתכוון" שבסעיף 26 לחוק חוזה הביטוח. וכך נאמר:
"נקודת המוצא היא אפוא שמבחינה לשונית, המונח 'כוונה' עשוי להשתרע גם על מצב דברים שבו אין רצון מפורש להשיג את התוצאה. כך סברה גם כבוד השופטת נאור בע"א 2016/00 רוזנצוויג נ. רוזנבליט.. בקשר לפרשנותו של סעיף 26 לחוק חוזה ביטוח... כבוד השופטת נאור מציינת בפסק דינה כי 'אני מוכנה להניח שידיעה כזו השקולה לכוונה פוטרת את המבטח מחבותו'.
קביעה זו מתיישבת היטב עם ההקשר החקיקתי שבו מופיע המונח 'כוונה' ועם הטעמים העומדים ביסוד שלילת תגמולי הביטוח ממבוטח שגרם 'במתכוון' לנזק.....
אנו סבורים שהמקרה המיוחד שלפנינו הוא אחד מאותם מקרים נדירים שבהם יש לשים את הדגש על היכולת לצפות את סוג הנזק שנגרם, להבדיל מרצון לגרום לו בפועל ... גישה זו משרתת את הצורך החברתי להרתיע נהגים מפני התנהגות המסכנת במודע את הציבור".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו חוזה הביטוח ?

 2. עילת כפל ביטוח

 3. תביעת ביטוח מבנה

 4. ביטוח מחלות קשות

 5. תניה בחוזה ביטוח

 6. ביטוח מוות ממחלה

 7. חוסר במטען מחו''ל

 8. תשובות בהצעת ביטוח

 9. ביטוח צינתור

 10. ביטוח תאונה במתכוון

 11. התיישנות ביטוח אחריות

 12. נטל ההוכחה בביטוח רכוש

 13. שאלה גורפת בשאלון ביטוח

 14. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

 16. האם תביעת ביטוח התיישנה ?

 17. ביטוח אחריות מקצועית צד ג

 18. תביעה על פי דיני כפל ביטוח

 19. ביטוח משלים כללית - פסק דין

 20. העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

 21. מקרה ביטוח במהלך תקופת הכשרה

 22. כיסוי הביטוחי לתיקון נזקי צנרת

 23. תביעה להחזר הוצאות השתלה בחו''ל

 24. ביטוח בית פרטי ללא אזעקה וסורגים

 25. טוטאל לוס - תביעה נגד ביטוח ישיר

 26. בקשה לפסילת חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. תביעה נגד ביטוח ישיר - נזקים לרכב

 28. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 29. תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת ביטוח

 30. חדש תחת ישן - סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

 31. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 32. זכות המבוטח לקבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 33. תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של רכב מסוג אמבולנס

 34. אי ידיעת המבוטח על קיומו של הביטוח - התיישנות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 36. כיסוי הוצאות רפואיות בישראל במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל

 37. ידיעה על קיומם של תניות של אמצעי מיגון - שלילת כיסוי ביטוחי

 38. טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

 39. האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג הפר את החובה לנהוג כשלצידו נהג מלווה ?

 40. הפול טענה כי התאונה ארעה אחר תום תוקף תעודת הביטוח, ולכן לא מוטלת עליה חבות

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון