בקשה לאיסור פרסום שם החשוד

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא להחלטה בבקשה לאיסור פרסום שם החשוד:

1. בפני בקשה מטעם המבקשת לאסור פרסום כל פרט שיכול או עלול להביא לזיהוי קורבן העבירה המיוחסת למשיב. בשים לב למהות העבירה, הנני מקבל את הבקשה ואוסר פרסום שם כתובת או כל פרט אחר העלול להביא לזיהויו של קורבן העבירה נשוא הבקשה.

2. אשר לבקשת ב"כ המשיב (החשוד) לאסור פרסום שמו של המשיב, באיזון אינטרסים קיים בנסיבות אלה בין זכות הציבור לדעת וכן בין טובת החקירה המשטרתית המתנהלת לבין האינטרס של המשיב, ידו של האינטרס הציבורי על העליונה ולכן אני דוחה את הבקשה לאסור פרסום שמו של המשיב.     
ד"ר מרדכי ארגמן, סגן נשיא      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סייג העדר שליטה

 2. שוויון בין נאשמים

 3. פיצוי לנאשם שזוכה

 4. כשירות לעמוד לדין

 5. חובת היידוע לחשוד

 6. הבעת חרטה מצד הנאשם

 7. בקשה להפרדת נאשמים

 8. איסור פרסום שם קטין

 9. הגנת טעות במצב דברים

 10. בקשת נאשם לחיסוי זהות

 11. חידוש הליכים נגד נאשם

 12. זיהוי הנאשם בבית המשפט

 13. מפגש בין הנאשם לעד תביעה

 14. כסף מהמדינה על זיכוי הנאשם

 15. בקשה לאיסור פרסום שם החשוד

 16. הפרדת נאשמים בגירים מקטינים

 17. בקשה לא לפרסם פרטים על הנאשם

 18. אי הודעה לנאשם על זכות השימוע

 19. החזר הוצאות הגנה לנאשם לאחר זיכוי

 20. הקלה בעונש לנאשם קטין בעל עבר "נקי"

 21. הגדרת ''חשוד'' בחוק סדר הדין הפלילי

 22. זכות הנאשם להליך הוגן מול זכות הקורבן

 23. זכות החשוד לשם טוב מול עקרון הפומביות

 24. הפחתת עונש לנאשם עקב מצב רפואי של האמא

 25. הנאשם איבד הכרה בתאונה ולא זוכר מה קרה בתאונה

 26. ערעור על החלטת בית משפט שלא לאפשר לנאשם לחזור בו מן ההודאה אשר על פיה הורשע

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון