בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

סעיף 374 לפקודת החברות (נוסח חדש ) התשמ"ג – 1983, המסדיר את זכויות התביעה של נושה או משתתף במהלך פירוק חברה והקובע בזו הלשון:
"374 עבירות שנתגלו בפירוק
התברר תוך פירוקה של חברה שאדם שהשתתף בייזומה או בייסודה או שהיה או הינו נושא משרה בה או כונס נכסים, מפרק או מפרק זמני שלה, השתמש שלא כהוגן בכסף או בנכס של החברה, או עיכבם אצלו, או נעשה חב או אחראי עליהם, או עשה מעשה שלא כשורה או שלא כדין במשא ומתן הנוגע לחברה, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס הרשמי, המפרק, נושה או משתתף, לחקור בדבר התנהגותו של האדם ולכפות עליו החזרת הכסף או הנכס או חלק מהם בצירוף ריבית בשיעור שייראה לבית המשפט, או לכפות עליו תשלום כסף לזכות החברה ככל שייראה לבית המשפט כפיצוי על מעשיו, ואין נפקא מינה אם העבריין עלול להיתבע עליהם בפלילים."

סעיף זה, חל גם על הליכי פירוק, לפי הוראות סעיף 367 לחוק החברות התשנ"ט-1999, כך שתביעות כתביעה זו אשר בפניי, נדונות, ככלל, בפני בית משפט של פירוק, אלא אם בית המשפט של הפירוק החליט אחרת.

נקבע גם בשורה ארוכה של פסקי דין - כי ביהמ"ש המוסמך לדון בבקשה למתן היתר להגשת תביעה אישית כנגד בעלי תפקיד שמונו במסגרת הליך של חדלות פרעון, הוא בית המשפט הממנה, אשר מינה את בעלי התפקידים, שבהתייחס לפעולותיהם ו/או למחדליהם מוגשת התובענה.

בין הטעמים העומדים בבסיס החובה לפנות לבית המשפט של הפירוק, דווקא, בבקשה לקבלת היתר, בטרם הגשת תביעה נגד בעלי התפקיד שממונו על ידו, ראוי לציין את הזהירות היתירה שיש לנקוט (מטעמים ברורים), בתביעה אישית נגד בעלי תפקיד (תביעה שהינה בגדר "חריג מצומצם") ואת המומחיות של ביהמ"ש של הפירוק בתחום, בכלל ובהליך הספציפי, בפרט. ראו: בש"א (מחוזי תל-אביב-יפו) 14463/07 - עו"ד דניאל אנושי (בתפקידו כמנהל מיוחד של חברת בונוביל 1995 בע"מ) נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזל מניות סמכות עניינית

 2. סמכות עניינית בטלות ההפקעה

 3. הקצאת מניות סמכות עניינית

 4. סמכות עניינית בסכסוך ירושה

 5. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 6. סמכות עניינית מחוזי מקרקעין

 7. פקודת הקרקעות - סמכות עניינית

 8. מחיקת עתירה בהעדר סמכות עניינית

 9. סמכות עניינית של המחלקה הכלכלית

 10. סמכות עניינית כספי ביטוח של עובד

 11. בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

 12. השבת היטלי פיתוח - סמכות עניינית

 13. תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

 14. סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

 15. דמי ניהול בית משותף - סמכות עניינית

 16. תביעת מזונות מוסלמים - סמכות עניינית

 17. מחיקת תביעה מנהלית בהעדר סמכות עניינית

 18. מחיקת תביעה במחוזי מחוסר סמכות עניינית

 19. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 20. סכסוך בין אחים במקרקעין - סמכות עניינית

 21. סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה

 23. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 24. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 25. סמכות עניינית מקרקעין לא מוסדרים ולא רשומים

 26. סמכות עניינית בתביעת לשון הרע בין עובד למעביד

 27. סמכות עניינית המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

 28. זכות במקרקעין וזכות אובליגטורית - סמכות עניינית

 29. בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית בנושא טיפולים רפואיים שלא בסל הבריאות

 31. תביעה של עובדים לשעבר - סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

 32. סמכות עניינית - תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בסכסוך משפחתי

 33. בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

 34. בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין

 35. בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 36. בקשה להורות על סילוק התביעה דנן על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון