הגדרת חומר חקירה

מהי הגדרת חומר חקירה ?

"חומר חקירה" כמשמעותו בסעיף 74 לחסד"פ [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982, הוא חומר המצוי בגרעין הקשה של תשתית ראיות התביעה ולו 3 מאפיינים:


ראשית- חומר הרלוונטי לכתב האישום והרלוונטיות מתפרשת בהרחבה;
שנית- המושג "חומר חקירה" מתפרש גם על ראיות המשתייכות לפריפריה של האישום;
שלישית- אין לכלול בגדר "חומר החקירה" ראיות שהרלוונטיות שלהן אינה קיימת, או שהיא רחוקה או שולית בלבד (ראו בעניין זה בש"פ 91/08 מדינת ישראל נ' שיבלי).


המונח " חומר חקירה " זכה לפרשנות מרחיבה ככולל כל חומר הקשור באופן ישיר או עקיף לאישום ונוגע ליריעה הנפרשת במהלך המשפט (בש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל, פ"ד נד (1) 376, 381). אולם, רחבה ככל שתהא פרישתו של המונח "חומר חקירה", אין היא בלתי מוגבלת.

אין גם להפליג למרחקים ולכלול במונח "חומר חקירה" ראיות שהרלוונטיות שלהן לתביעה הפלילית הנדונה היא רחוקה ושולית (ראו בש"פ 3071/11 בן שטרית נ' מדינת ישראל, פסקה 7 להחלטתה של כב' השופטת ארבל).

יחד עם זאת, אין לחייב את התביעה במסירת חומרים לפי סעיף 74 לחסד"פ אם מדובר בניסיון ספקולטיבי בלבד לאיתור חומר שיסייע לנאשם בהגנתו, שיהיה בבחינת מסע דייג EXPEDITION FISHING (ראו בג"צ 233/85 אל הוזייל נ' משטרת ישראל, פ"ד לט (4) 124, 132 ; בש"פ 1372/96 דרעי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ (1) 177, 183).

לפיכך, כאשר מונחת על שולחנו של בית המשפט בקשה לפי סעיף 74(ב) לחסד"פ, שומה על הסנגור להראות כי בקשתו נשענת על נקודת אחיזה ממשית (ראו בש"פ 6507/09 קצב נ' מדינת ישראל, פסקה 9 להחלטתה של כב' השופטת ארבל).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הימנעות מחקירה

 2. פרסום קלטת חקירה

 3. גילוי חומר חקירה

 4. הימנעות מחקירת עד

 5. ויתור על חקירת המצהיר

 6. זכות עיון בתיק חקירה

 7. בקשה לפרסום סרט חקירה

 8. מהי הגדרת חומר חקירה ?

 9. בקשה לעיון בחומר חקירה

 10. זכות העיון בחומר חקירה

 11. בקשה לגילוי חומר חקירה

 12. בקשה לעיון בחומר החקירה

 13. פסילת דו''ח חקירה כראיה

 14. פסק דין ללא חקירה נגדית

 15. חקירה על תצהיר גילוי מסמכים

 16. תקיפת חוות דעת בחקירה נגדית

 17. בקשה לאיסור פרסום חומר חקירה

 18. ביטול כתב אישום בשל מחדלי חקירה

 19. ביטול כתב אישום בשל אי קיום חקירה

 20. ביטול כתב אישום עקב הסתרת חומר חקירה

 21. ביטול כתב אישום עקב אי ביצוע חקירת מח"ש

 22. הימנעות מחקירה נגדית על תצהיר עדות ראשית

 23. תצהיר אשר נותנו נפטר ואי אפשר לחקור בחקירה נגדית

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון