העברת זכויות במושכר

העברת זכויות במושכר לאחר כעילת פינוי:

בע"א 417/79 מרכוס נ' המר, פ"ד ל"ו(2) 337 נדרש בית המשפט העליון לשאלה האם העברת העסק אשר התנהל במושכר לחברה משפחתית – שהוקמה על ידי השוכר כאשר השוכר עצמו החזיק ב-75 אחוז ממניות החברה – מהווה הפרה של הוראות חוזה השכירות והאם יש בהעברה זו נטישת המושכר.

בית המשפט השיב לשאלות האמורות בחיוב בקובעו כך – "מהעובדות שפורטו לעיל מתבקשת בהכרח המסקנה שהחברה בלבד היא המנהלת את העסק במושכר הנדון ... היא המשלמת לו משכורת ולא להיפך ... אילו הוכח כי החברה רק מייצרת עבור המשיב, המשלם לה עבור פעילותה זו ואחר כך משווק באורח עצמאי ... תוך הפקת רווחים לעצמו ותוך נשיאה באחריות לחובות, ניתן לומר, שהעסק עסקו הוא. אולם אם החברה היא המפיקה את הרווחים, הנושאת בהוצאות והאחראית לחובות, והדו"ח למס הכנסה מוגש בשמה ומטעמה – אין, כאמור, מקום לשום מסקנה אחרת מלבד זו שהיא ורק היא משתמשת במושכר למטרת המושכר לפי ת/1 ... כל מה שמפיק המשיב – ומבלי להסתכן בנשיאה באחריות – הוא משכורת שהוא מקבל מהחברה" (שם, עמ' 344).

עוד קודם לפסק דין מרכוס קבע בית המשפט העליון בע"א 211/68 רדזינר נ' פומרנץ, פ"ד כ"ב(2) 524, 527 - כי העברת העסק של שוכרת לבתה מחמת חוֹליה ואישפוזה בבית אבות – מהווה הפרה של הוראות חוזה השכירות ונטישת המושכר.

אף במקרה האמור הוכח כי דמי השכירות שולמו מחשבון הבת שניהלה העסק, וזו האחרונה נרשמה כעוסק מורשה לגבי העסק והתשלומים עבור הסחורות בעסק שולמו על ידי הבת.

נמצא, איפוא, כי המבחן, האם העסק המנוהל במושכר מהווה עסקו של השוכר אם לאו – הינו מבחן השליטה בעסק, קרי: מי הוא זה הרשום כעוסק מורשה של העסק, מי משלם את ההוצאות והחובות ומי הוא זה המפיק את הרווחים ממנו.

כאשר מוכח, על פי המבחן האמור, שהדייר " ... אינו מנהל עסק משלו, בין משום שהפסיק לנהלו ובין משום שהניח לאדם אחר לנהל במושכר, עסק שאיננו שלו – אין הדייר מקיים תנאי חיוני להגנת החוק על מעמדו כדייר מוגן" [ד. בר אופיר, שם, עמ' 150(1)].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה שכירות ?

 2. הגדרת מושכר

 3. נטישת המושכר

 4. חוב ועד בית שוכר

 5. משרד בשכירות מוגנת

 6. העברת זכויות במושכר

 7. מזגן - חיבור של קבע

 8. התיישנות חוב שכירות

 9. עשיית דין עצמי משכיר

 10. הקמת מבנה מחוץ למושכר

 11. ביצוע שינויים במושכר

 12. החזרת דמי פיקדון בטעות

 13. בלאי הנובע משימוש סביר

 14. סמכות בית הדין לשכירות

 15. תיקון נזק בתקופת השכירות

 16. פיצוי לפי סעיף 197 לשוכר

 17. תאונת דרכים עם רכב מושכר

 18. סכסוך שכירות אולם אירועים

 19. פיצוי על סירוב שוכר להתפנות

 20. עזיבת דירה בשכירות לפני הזמן

 21. בניה לא חוקית ע''י שוכר דירה

 22. תיקון דלתות במושכר - בלאי סביר

 23. ערעור על פסק דין בנושא שכירות

 24. בלאי סביר כתוצאה משימוש זהיר רגיל

 25. מימוש אופציה שכירות משרד עורך דין

 26. שימוש לא סביר במושכר או בלאי טבעי ?

 27. בלאי טבעי הנובע משימוש רגיל במושכר

 28. תביעה נגד שוכר לקבלת כספי שכירות משנה

 29. הסתרת העובדה כי הנכס בשכירות לפני מכירה

 30. כניסת משכיר לדירה כדי להראות אותה לקונים

 31. הרחקת דיירים פוטנציאלי בשכירות באופן שיטתי

 32. סכסוך על רקע יחסי שכירות שהתקיימו בין חברות

 33. טענת עזיבת המושכר באישון לילה תוך השארת חובות

 34. בנספח להסכם הרכישה קוצרה תקופת אופציית השכירות

 35. מזגן בדירה בשכירות שהפסיק לעבוד - הודעה למשכיר

 36. טענת קבלת דירה בשכירות במצב גרוע עם ליקויים שונים

 37. מציאת פגמים בדירה לאחר מסירתה שנגרמו בתקופת השכירות

 38. האם עזיבת המושכר בתום שלוש שנות השכירות הראשונות על פי ההסכם מהווה הפרת הסכם ?

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון