השתק שיפוטי

מהו השתק שיפוטי ?
בית המשפט ציין בפסיקתו כי תקנת הציבור סולדת מן המניפולציה בהליכי משפט ולכן יש למנוע מבעל דין לטעון בשני הליכים משפטיים טענות שאינן עולות בקנה אחד, וזאת על ידי ההשתק השיפוטי. כלל זה נובע מדרישת תום הלב החלה גם על פתיחת הליך שהוא פעולה משפטית, ומן הצורך לשמור על תואר ההליך השיפוטי ולמנוע ניצולו לרעה.

תנאי לקבלת טענת השתק שיפוטי הוא שבעל הדין כלפיו נטען ההשתק השיפוטי זכה בהליך הראשון על סמך טענה שאת היפוכה הוא טוען בהליך השני.
סוגיית ההשתק השיפוטי הינה סוגיה שיש לבחון אותה גם במשקפי תום הלב.

פסקי דין בנושא:


רע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון עובדים והשקעות בע"מ
ע"א 1662/99 חיים נ' חיים פ"ד נ"ו
ע"א 1351/06 מועין חורי נ' ארמון ההגמון
רע"א 3640/03 יקירה דקל נ' שוקי דקל
רע"א 6520/05 Holdings Limited Kirkham נ' Albany Park Limitedלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השתק עילה

 2. תורת ההשתק

 3. דיני ההשתק

 4. השתק שיפוטי

 5. השתק שביושר

 6. פלוגתא פסוקה

 7. מניעות והשתק

 8. מהו השתק עילה ?

 9. מניעות דפנסיבית

 10. מה זה השתק עילה ?

 11. תביעות קטנות השתק עילה

 12. רשות במקרקעין מכוח השתק

 13. השתק פלוגתא ממצא פוזיטיבי

 14. זהות הצדדים לצורך השתק פלוגתא

 15. השתק עילה הכרעה לגופו של עניין

 16. ערעור לעליון בשאלת השתק פלוגתא

 17. ההבדל בין השתק עילה להשתק פלוגתא

 18. שיקולי צדק דיני השתק מעשה בית דין

 19. דחיית תביעה על הסף מחמת השתק פלוגתא

 20. דחיית הודעה לצד שלישי מחמת השתק עילה

 21. ערעור לעליון על מחיקת התביעה מחמת השתק עילה

 22. בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת השתק עילה והתיישנות

 23. האם דחיית בקשת העברת עניין למשקם מהווה השתק פלוגתא ?

 24. האם קביעת ביה''ד לעבודה מהווה השתק פלוגתא בבימ''ש שלום ?

 25. בקשה להורות על סילוק על הסף מחמת מעשה בין דין, השתק פלוגתא והשתק עילה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון