התיישנות ביטוח אחריות

סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע מפורשות כי בביטוח אחריות, ההתיישנות של התביעה לתגמולי ביטוח היא רק כאשר התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.
וזו היא לשונו של סעיף 70 לחוק חוזה ביטוח:
"בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח".

השיקולים העומדים בבסיס הפרשנות המשפטית בשאלה זו הינם תוצאה של האיזון בין שני אלה: ההלכה הקובעת כי לפרש את החוק ואת מצבם המשפטי של הצדדים, במידת האפשר, באופן המאריך את תקופת ההתיישנות (ע"א 241/81 פתאל נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית פ"ד לח(3) 673, פיסקה 4 לפסק הדין); ומולה, תכליתו הספציפית של הסייג הקבוע בסעיף 31 לחוק, בדבר תקופת ההתיישנות המקוצרת בתביעות לתגמולי ביטוח.

לשם ביצוע האיזון האמור, יש לעמוד על תכליתו של סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח.

פרופ' אורי ידין בספרו, חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981, שפורסם במסגרת פירוש לחוקי החוזים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, גד טדסקי עורך, תשמ"ד), בעמ' 96-95, מסביר את תכלית החיקוק האמור: אלמלא סעיף זה הייתה חלה על התביעה לתגמולי ביטוח תקופת ההתיישנות הרגילה של שבע שנים. אך תקופה ממושכת כזאת לא זו בלבד שלא מאפשרת התדיינות ביחס למקרי ביטוח שקשה לעמוד על פרטיהם מפאת הזמן הרב שעבר והעדויות שנחלשו וניטשטשו, אלא שהייתה גם מאלצת חברות ביטוח לשמור למשך זמן רב מדי את הרזרבות הדרושות כדי לקיים תביעות מאוחרות של מבוטחים ומוטבים. מכאן סעיף זה".

תכלית החקיקה היא שלא לחייב את חברת הביטוח להפריש במאזניה את הרזרבות הדרושות לצורך פירעון של אירועים ביטוחיים רבים מדי, דבר שיכביד על התנהלותה הכלכלית והעסקית, כפי שהסברתי בהרחבה בפסק דיני בבר"ע 716/03 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' דהאן יעל (2004).

תכלית זו, תואמת מצב בו תחולתו של סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח מהווה את הכלל, ואילו תחולתו של סעיף 70 לחוק מהווה את הסייג. אם לא כן, תאלצנה חברות הביטוח להקפיא את הרזרבות הביטוחיות משך סיכומן של תקופות ההתיישנות הקיימות לניזוק ולמבוטח, כעשור שנים מיום קרות האירוע. ברור כי תקופת התיישנות כזו עומדת בסתירה לתכלית החיקוק, הקבוע בסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו חוזה הביטוח ?

 2. עילת כפל ביטוח

 3. תביעת ביטוח מבנה

 4. ביטוח מחלות קשות

 5. תניה בחוזה ביטוח

 6. ביטוח מוות ממחלה

 7. חוסר במטען מחו''ל

 8. תשובות בהצעת ביטוח

 9. ביטוח צינתור

 10. ביטוח תאונה במתכוון

 11. התיישנות ביטוח אחריות

 12. נטל ההוכחה בביטוח רכוש

 13. שאלה גורפת בשאלון ביטוח

 14. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

 16. האם תביעת ביטוח התיישנה ?

 17. ביטוח אחריות מקצועית צד ג

 18. תביעה על פי דיני כפל ביטוח

 19. ביטוח משלים כללית - פסק דין

 20. העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

 21. מקרה ביטוח במהלך תקופת הכשרה

 22. כיסוי הביטוחי לתיקון נזקי צנרת

 23. תביעה להחזר הוצאות השתלה בחו''ל

 24. ביטוח בית פרטי ללא אזעקה וסורגים

 25. טוטאל לוס - תביעה נגד ביטוח ישיר

 26. בקשה לפסילת חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. תביעה נגד ביטוח ישיר - נזקים לרכב

 28. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 29. תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת ביטוח

 30. חדש תחת ישן - סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

 31. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 32. זכות המבוטח לקבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 33. תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של רכב מסוג אמבולנס

 34. אי ידיעת המבוטח על קיומו של הביטוח - התיישנות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 36. כיסוי הוצאות רפואיות בישראל במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל

 37. ידיעה על קיומם של תניות של אמצעי מיגון - שלילת כיסוי ביטוחי

 38. טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

 39. האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג הפר את החובה לנהוג כשלצידו נהג מלווה ?

 40. הפול טענה כי התאונה ארעה אחר תום תוקף תעודת הביטוח, ולכן לא מוטלת עליה חבות

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון