זכות ערעור בתביעות קטנות

האם יש זכות ערעור בתביעות קטנות ?

מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר הליך מהיר, לא פורמאלי ושאינו יקר לתביעות בסכומי כסף קטנים ולמנוע מהצרכן את הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה בצינורות השיפוט המקובלים. זהו הטעם שהמחוקק לא איפשר, ככלל, ייצוג בעלי הדין (סעיף 63 לחוק בתי המשפט), למעט ברשות ומטעמים מיוחדים שיירשמו; נקבעה גם גישה גמישה לראיות ולסדרי דין (סעיף 62 לחוק וכן תקנה 9 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976); וגם הוגבל השדה הערעורי כשהמדובר בתביעות קטנות, קרי ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי (סעיף 64).

היות וההליך אמור להיות, כאמור, יעיל, נגיש, פשוט ומהיר, לא מוקנית לצד, שאינו שבע רצון מהחלטת ביהמ"ש, זכות לערער, והוא נדרש לבקש רשות לעשות כן. בשל כך, יש גם להעניק משקל רב להכרעת בית המשפט שבפניו התברר העניין.

הכלל הוא, כי אף במצב בו עומדת למתדיין הזכות להגיש ערעור, אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים שנקבעו על ידי הערכאה המבררת, מאחר והמשפט מתנהל בפניה בלבד; היא זו ששומעת את העדים והיא זו שמתרשמת מדבריהם וממהימנותם. קל וחומר כשזכות הערעור אינה מוקנית, כמו במקרה שמבקשים להתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעות קטנות מוסך

 2. זכות ייצוג בתביעות קטנות

 3. הזמנת דלת - תביעות קטנות

 4. זכות ערעור בתביעות קטנות

 5. תביעות קטנות - תאונת שרשרת

 6. הליכים השוללים הגשת תביעה קטנה

 7. תביעה קטנה בגין אי עמידה במה שהובטח

 8. תביעה קטנה כתוצאה מחיובי מים מופרזים

 9. איטום מקלחת - תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

 10. תביעה כספית בבית משפט לתביעות קטנות בעקבות תאונה

 11. תביעה קטנה לפיצוי כספי בגין חשבונות מים ששולמו ביתר

 12. תביעה להחזר הלוואה על סך 2,000 ₪ בבית משפט לתביעות קטנות

 13. בקשת רשות ערעור על פסק דין של ביהמ"ש לתביעות קטנות בנתניה

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון