זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה


סיווג תנאי כ"תנאי מתלה" מבלי שנקבע בחוזה מועד מוסכם ומוגדר להתקיימותו של התנאי, משמעותו שעל התנאי המתלה להתקיים בתוך "זמן סביר" (סעיף 29 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

משך "הזמן הסביר" להתקיימות התנאי המתלה תלוי בנסיבות המקרה. בהקשר זה נקבע בע"א 6018/03 אוליאור נ' מסא א.א. ייזום ונהול נכסים בע"מ כלהלן:
"כידוע, סבירות הזמן קשורה באופן הדוק לנסיבותיו של המקרה הקונקרטי והיא משתנה ממקרה למקרה בהתאם לתוכן החוזה ולכוונת הצדדים כפי שהיא משתמעת מהאמור בחוזה ומהתנהגותם לאחר חתימתו.

יפים בהקשר זה דברי השופט בך בפרשה אחרת:
'הזמן הסביר לביצוע תנאי החוזה איננו מונח סטאטי, הנקבע על-פי מה שנראה בעיני הצדדים באופן מודע כהערכה סבירה בעת חתימת החוזה.
סבירות הזמן עשויה להשתנות עקב התפתחויות המתרחשות לאחר חתימת החוזה ועקב התנהגותם של הצדדים עצמם' (ע"א 464/81 מפעלי ברוך שמיר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' הוך, פ"ד לזלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמירות דעת

 2. אכיפת חוזה

 3. חוזה פרוגרמה

 4. התכחשות לחוזה

 5. טעות סופר בחוזה

 6. חוזה לשרותי מוקד

 7. הטעיה בכריתת חוזה

 8. שינוי חוזה בהתנהגות

 9. שינוי חוזה בהתנהגות

 10. בקשה לקבל חוזה בכירים

 11. פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 12. תנאי מתלה ותנאי מפסיק

 13. לחץ כלכלי - דיני חוזים

 14. פסילת רשם בית משפט מחוזי

 15. חוזה בלתי חוקי עם העירייה

 16. חוזה להפעלת בריכה עירונית

 17. זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

 18. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 19. תוספת בכתב יד על גבי חוזה

 20. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 21. טענת חוזה פיקטיבי למכירת דירה

 22. חוזה שלא משקף את הסכמות הצדדים

 23. פיצוי מוסכם למרות שלא נחתם חוזה

 24. סעיף 55(ג) לחוק החוזים - פטור לחייב

 25. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום פיצוי מוסכם

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש - סעיף 13 לחוק החוזים

 27. תביעה בגין עבודות נוספות מעבר לעבודות שסוכמו במסגרת חוזה פאושאלי

 28. חוזה שירותי פרסום ממומן ופרסום אורגני באמצעות אופטימיזציה של תוצאות חיפוש

 29. כפייה הינה לחץ חיצוני השולל את היכולת להפעיל רצון חופשי, או שהוא גורע ממנה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון