חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל

מהי חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל ?

בע"א 6518/98 הוד אביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פד"י נ"ה (4) 28, סוכמו ההלכות החלות על רשות ציבורית – והמינהל בכלל זה.


ובכך קובע כב' בית המשפט העליון, מפי כב' השופטת (כתוארה אז) פרוקצ'יה בעמ' 46 לפסק הדין, בסכמו את ההלכה:

מהרשות הציבורית תידרש איפוא אמת מידה של הגינות בהתקשרותה החוזית עם הפרט, העולה על זו הנדרשת מן המתקשר הפרטי.

היא מתחייבת מהיות הרשות נאמן הציבור ונובעת, בין היתר, מקיומם של יחסי מרות בין הרשות לבין האזרח שאינם יחסי שוויון כוחות המאפיינים יחסי אזרח לאזרח.

המינהל כצד להתקשרות חוזית בקשר למקרקעי ישראל, כפוף לשתי מערכות נורמטיביות – דין החוזים וכללי המשפט הציבורי – וחלות עליו חובות תום-לב והגינות משני מקורות אלה. חובות אלה עומדות ברמת חומרה גבוהה מזו החלה על המתקשר הפרטי.

המינהל, כמי שמופקד על מקרקעי ישראל, פועל כנאמן הציבור לגבי קרקעות אלה ונדרשת ממנו רמת הגינות גבוהה בהתקשרו עם האזרח בהקשר לכך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קרן קיימת לישראל

 2. אי התקנת תשתיות לבדואים

 3. דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 4. תפקיד יו''ר הקרן הקיימת לישראל

 5. תביעה נגד המינהל בגין גריעת שטח

 6. תביעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית

 7. חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל

 8. חובת הנאמנות של מינהל מקרקעי ישראל

 9. חידוש חוזה חכירה מנהל מקרקעי ישראל

 10. החזר תשלומים ששולמו למינהל מקרקעי ישראל

 11. תקנה 2 (ג) (1) - היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל

 12. תביעה שהגיש מינהל מקרקעי ישראל לפינוי וסילוק יד

 13. תביעה למתן פסק דין הצהרתי כנגד מנהל מקרקעי ישראל

 14. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב למינהל מקרקעי ישראל

 15. פיצויים לחוכר ממינהל מקרקעי ישראל על אישור תכנית בניה

 16. בניית בית על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ללא ידיעה

 17. עתירה להורות על ביטול לפיה ביטל מינהל מקרקעי ישראל עסקה

 18. תביעת מנהל מקרקעי ישראל ליתן כנגד הנתבע צו מניעה קבוע וצוי עשה

 19. תביעת רשות הפיתוח באמצעות מינהל מקרקעי ישראל ליתן צו מניעה קבוע

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון