חובת הנאמנות של מינהל מקרקעי ישראל

בית המשפט ציין כי מינהל מקרקעי ישראל, כמי שמפוקד על מקרקעי ישראל, פועל כנאמן הציבור לגבי קרקעות אלה ונדרשת ממנו רמת הגינות גבוהה בהתקשרותו עם האזרח בהקשר לכך. מרכיב התמורה המחייב את האזרח בהתקשרות החוזית עם המינהל הינו יסודי ומהותי ביחס למכלול תנאי החוזה.

חובת ההגינות החלה על המינהל בתורת רשות ציבורית מחייבת כי הוא יימנע מלהפעיל את מרותו על המתקשר הפרטי בדרך של דרישת תוספת תמורה מעבר לזו הנקובה בחוזה בהיעדר עילה ברור לכך העולה במפורש או במשתמע מלשון ההסכם ומתוכנו.

במסגרת התקשרויותיה החוזיות, על הרשות הציבורית להימנע מניצול מצבי חולשה של האזרח כרקע להעלאת דרישות כספיות שאין להן עיגון חוזי ברור... נגזר מחובת ההגינות החלה על הרשות כי בהיותה צד לחוזה עם מתקשר פרטי, היא תימנע משימוש בכוחה ובמרותה כלפי האזרחי בדרך של הצבת דרישות תשלום חוזיות שאין להן ביטוי חוזי מפורש או משתמע בבירור, וכאשר לא נקבעו קריטריונים ברורים לתשלום שהם נהירים וידועים מראש למתקשר הפרטי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קרן קיימת לישראל

 2. אי התקנת תשתיות לבדואים

 3. דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 4. תפקיד יו''ר הקרן הקיימת לישראל

 5. תביעה נגד המינהל בגין גריעת שטח

 6. תביעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית

 7. חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל

 8. חובת הנאמנות של מינהל מקרקעי ישראל

 9. חידוש חוזה חכירה מנהל מקרקעי ישראל

 10. החזר תשלומים ששולמו למינהל מקרקעי ישראל

 11. תקנה 2 (ג) (1) - היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל

 12. תביעה שהגיש מינהל מקרקעי ישראל לפינוי וסילוק יד

 13. תביעה למתן פסק דין הצהרתי כנגד מנהל מקרקעי ישראל

 14. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב למינהל מקרקעי ישראל

 15. פיצויים לחוכר ממינהל מקרקעי ישראל על אישור תכנית בניה

 16. בניית בית על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ללא ידיעה

 17. עתירה להורות על ביטול לפיה ביטל מינהל מקרקעי ישראל עסקה

 18. תביעת מנהל מקרקעי ישראל ליתן כנגד הנתבע צו מניעה קבוע וצוי עשה

 19. תביעת רשות הפיתוח באמצעות מינהל מקרקעי ישראל ליתן צו מניעה קבוע

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון