חכירה לצמיתות
חכירה לצמיתות

בספר חדש שיצא לאור השנה (תשע"א 2011) של אמיר קמינצקי "חכירה לדורות" בהוצאת בורסי , נעשה ניסיון להתמודד עם מה שמכונה "חכירה לצמיתות". המחבר סבור כי קיומה של חכירה לצמיתות מנוגדת למהותה של השכירות על פי הדין הישראלי שכן מסממניה המובהקים של זכות הבעלות הינה נצחיותה ואילו השכירות אינה יכולה להיות נצחית ולצמיתות (עמ' 383-450 לספר הנ"ל) ואומנם בתמיכה לאמור, קבע ביהמ"ש העליון כי לא תיתכן במשפט הישראלי שכירות לצמיתות (ע"א 46/74 מורדוב נ' שכטמן פ"ד כט(1) 477, שם נפסל הסכם שכירות לצמיתות בהיותו נוגד את הדין הישראלי, וכן ראו; פס"ד חדיש יותר רע"א 1784/98 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' מנדה פ"ד נג(4) 315).

על עמדה זו יש בקורת של מלומדים (מ' דויטש, "דיני קניין" ב' (התשנ"ז) עמ' 317 אולם ההלכה לא שונתה. יתכן והגיע הזמן לקבוע כי דווקא לנוכח האומור לעיל, חכירה ל-999 שנים כמוה כזכות בעלות אולם קביעה כזאת איננה בסמכותו העניינית של ביהמ"ש זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חכירה לצמיתות

 2. הסכם חכירה מהוון

 3. ניכוי דמי חכירה

 4. רישום חכירה במגרשים

 5. תביעה להחזר דמי חכירה

 6. פקיעת זכות חכירה רשומה

 7. חכירה לדורות לעומת בעלות

 8. רישום חוכר בחכירה מהוונת

 9. אי תשלום דמי חכירה שנתיים

 10. מה ההבדל בין חכירה לבעלות

 11. החזר דמי חכירה ששולמו ביתר

 12. חכירה לדורות שכירות ללא שינוי

 13. חוזה חכירה - דמי חכירה מהוונים

 14. התיישנות תביעה לתשלום דמי חכירה

 15. פיצוי לפי סעיף 197 בעל זכות חכירה

 16. תביעה לאכיפת הסכם העברת זכויות חכירה

 17. ביטול רכישת זכויות חכירה בנכס של המינהל

 18. תביעה לרישום זכות חכירה לדורות במקרקעין

 19. קניית זכויות חכירת משנה ב"מחשבה" שמדובר ב"בעלות"

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון