כלל מעשה בית דין

בית המשפט ציין בהפ (מרכז) 15895-12-08 כי כלל מעשה בית דין מבוסס על התפיסה שפסק דין שניתן בסיומו של הליך שיפוטי מסיים את ההתדיינות בין הצדדים להליך או כל מי שהוא "בקרבה משפטית" עם מי מהם. אין לחזור ולהתדיין בבית המשפט בכל עניין עובדתי או משפטי שנדון והוכרע בפסק הדין, כל עוד לא בוטל פסק הדין על ידי ערכאת ערעור או על ידי בית המשפט שנתן אותו. הכלל בנוי משני ענפים שונים: השתק עילה והשתק פלוגתא, כשהאחרון הוא הרלוונטי לענייננו, ולפיו לא תאושר התדיינות מחודשת בפלוגתא שהועמדה במחלוקת בהליך הראשון בין בעלי הדין וחליפיהם (נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך אזרחי עמ' 4-12 (1991)).

השתק הפלוגתא יחול בהתקיים ארבעה תנאים: האחד - שהפלוגתא העולה בהליכים השונים היא אכן אותה פלוגתא - משפטית ועובדתית; השני – שבמסגרת ההתדיינות הראשונה היתה התדיינות בין הצדדים באותה פלוגתא, ולבעל הדין שנגדו מועלת טענת ההשתק "היה יומו בבית המשפט" ביחס לאותה פלוגתא; השלישי - שההתדיינות הסתיימה בהכרעה באותה פלוגתא בקביעת ממצא פוזיטיבי; והרביעי - שההכרעה היתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה (ע"א 1041/97 אבי סררו נגד נעלי תומרס בע"מ פ"ד נד(1) 642 (2000), נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך אזרחי עמ' 140-141 (1991)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מעשה בית דין ?

 2. כלל מעשה בית דין

 3. מעשה בית דין הוצאה לפועל

 4. מעשה בית דין בהליך אזרחי

 5. מעשה בית דין בתביעות קטנות

 6. מעשה בית דין בהליך בוררות

 7. מועד העלאת טענת מעשה בית דין

 8. דחיית תביעה מחמת מעשה בית דין

 9. סילוק תביעה מחמת מעשה בית דין

 10. מחיקת תביעה מחמת מעשה בית דין

 11. מעשה בית דין בתביעת ליקויי בניה

 12. מעשה בית דין עקב "פלוגתא פסוקה"

 13. דחיית תביעה שכנגד מחמת מעשה בית דין

 14. הדוקטרינה של מעשה בית דין (RES JUDICATA)

 15. האם החלטה לגבי חלוקת אחריות מהווה מעשה בית דין ?

 16. בקשה להורות על דחיית התביעה על הסף מחמת טענה למעשה בית דין

 17. בקשה למחיקת ערעור בעניין תשלום קצבת שאיר על הסף מחמת מעשה בית דין

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון