מהו השתק עילה

מהו השתק עילה ?

המונח "השתק עילה" ייגזר, בין היתר, מהקביעה מהן עילות התביעה שהוגדרו בשתי התובענות – התובענה הקודמת והתובענה העכשוית.

הרציונל לכלל השתק העילה טמון, כאמור, באינטרס למנוע הטרדתו של בעל-דין להתדיין שוב בעניין שכבר נדון והוכרע, או שניתנה הזדמנות לבעל - הדין להעמידו לדיון ולהכרעה במסגרת התובענה הראשונה, וכן באינטרס הציבור למנוע עומס יתר על מערכת השיפוט בהתדיינות בעניינים שכבר נדונו (ע"א 2360/99 בחר נ' דיור בנין ופיתוח בע"מ פ"ד נה(4) ,18 24 (2001); נ' זלצמן מעשה-בית-דין בהליך אזרחי בעמ' 31; רע"א 6830/00 ברנוביץ נ' תאומים [פ"ד נה(5) 691, 706 (2003).

הגדרת המושג "עילת התביעה" לצורך כלל ההשתק נדונה בע"א 167/63 ג'ראח נגד ג'אח פ"ד יז(4)2617, 2624 (1963), שם נקבע כי המבחן בו יש לנקוט הוא מבחן זהות העילות:
".... 'עילת התביעה' לענין חובתו וכוחו של בית-המשפט לפסוק בתובענה אינה כ'עילת התביעה' לענין מעשה-בית-דין. לענין הראשון המבחן הקובע הוא, אם העובדה נטענה כראוי בכתב התביעה ועלתה על שולחן הדיונים, ולענין השני, אם יכול וחייב היה התובע לרכז את כל טענותיו הנוגעות למעשה הנזיקין בתובענה אחת. לענין הראשון פירושו של הדיבור צר יותר, כי בית-המשפט אינו יכול לדון בעובדה שלא הובאה לפניו; לענין השני המבחן רחב יותר, כי כאן קובע השיקול שלא מן הדין להטריד את הנתבע בתביעות רבות בשל אותו מעשה." ראו גם ע"א 457/87 קרטין נ' מדינת ישראל פ"ד מד(4) 643 (1990).).

גם כב' השופטת פרוקצ'יה נדרשה לעניין זהות העילות בע"א 1650/00 מרדכי זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון ואח', פ"ד נ"ז (5) 166, 181:
"מבחן "זהות העילות" בהקשר של עקרון מעשה-בית-דין זכה לפירוש רחב למדי בפסיקת בתי-המשפט. הוא מתקיים מקום ששתי התביעות מבוססות על עילות זהות בבסיסן, גם אם בתביעה המאוחרת נכללים פרטים ומרכיבים נוספים שלא פורטו בתביעה הקודמת (ע"א 151/87 ש. ארצי, חברה להשקעות בע"מ נ' רחמני, בעמ' 497).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השתק עילה

 2. תורת ההשתק

 3. דיני ההשתק

 4. השתק שיפוטי

 5. השתק שביושר

 6. פלוגתא פסוקה

 7. מניעות והשתק

 8. מהו השתק עילה ?

 9. מניעות דפנסיבית

 10. מה זה השתק עילה ?

 11. תביעות קטנות השתק עילה

 12. רשות במקרקעין מכוח השתק

 13. השתק פלוגתא ממצא פוזיטיבי

 14. זהות הצדדים לצורך השתק פלוגתא

 15. השתק עילה הכרעה לגופו של עניין

 16. ערעור לעליון בשאלת השתק פלוגתא

 17. ההבדל בין השתק עילה להשתק פלוגתא

 18. שיקולי צדק דיני השתק מעשה בית דין

 19. דחיית תביעה על הסף מחמת השתק פלוגתא

 20. דחיית הודעה לצד שלישי מחמת השתק עילה

 21. ערעור לעליון על מחיקת התביעה מחמת השתק עילה

 22. בקשה למחיקת התביעה על הסף מחמת השתק עילה והתיישנות

 23. האם דחיית בקשת העברת עניין למשקם מהווה השתק פלוגתא ?

 24. האם קביעת ביה''ד לעבודה מהווה השתק פלוגתא בבימ''ש שלום ?

 25. בקשה להורות על סילוק על הסף מחמת מעשה בין דין, השתק פלוגתא והשתק עילה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון