מהי נכות על פי דין - קביעה על פי דין

מהי קביעה על פי דין / מהי נכות על פי דין - במקרים של תאונות דרכים ?

בשונה מבתביעות לפיצוי בגין נזק גוף שעילתן בפקודת הנזיקין מצא המחוקק לקבוע כי בתביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לא תוגשנה חוות דעת רפואיות מטעמם של הצדדים להוכחת ענין שברפואה ובית המשפט יורה על מינויו של "מומחה אשר יחווה דעתו בענין הנכות הרפואית של נפגע, או בכל נושא רפואי אחר, לרבות דרכי שיקומו" (סעיף 6א. לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים).

לצד הסדר זה וכחריג לו נקבעה הוראת סעיף 6ב. לחוק המעגנת הסדר ייחודי המייתר את הצורך במינויו של מומחה רפואי כל אימת ש"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה".

על פי הסדר זה תחייב הנכות שנקבעה לתובע "על פי כל דין" בתביעה על פי החוק ובלבד שנקבעה "בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים"-

"לא כל קביעת דרגת נכות קודמת מחייבת בתביעה לפי החוק אלא אך זו שנקבעה לנפגע "בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים" ... משמע, שהוראה זו חלה רק כאשר הגוף הפועל על-פי דין נדרש בזמנו וקבע בפועל את דרגת הנכות העומדת בקשר סיבתי עם התאונה"
(ר"ע 94/86 אברהם עקיבא נ' רותם חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 754)

כך תחייב קביעת נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי בתביעה שעניינה נכות בעקבות תאונת עבודה (להבדיל מנכות כללית) וקביעתה על ידי קצין התגמולים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 בתביעתו של חייל להכרת זכות בגין נכות שנגרמה לו "תוך ועקב" שירותו הצבאי, זאת מאחר ולצורך קביעתם נדרשת מכוח הוראות הדין בחינה של הקשר הסיבתי שבין האירוע החבלתי והנכות הנטענת (ראה:המ' (ת"א) 12802/85 אברהם עקיבא נ' רותם חברה לביטוח בע"מ) .

חובתו של אותו גוף הפועל על פי דין להידרש לשאלת הקשר הסיבתי שבין נזק הגוף הנטען לאירוע התאונתי (בו מעורב רכב) היא שמייתרת את הצורך במינוי מומחה רפואי לפי סעיף 6א. לחוק ודומה כי אך בשל כך מצא המחוקק למצוא באותה "קביעה על פי דין" משום תחליף הולם להסדר הקבוע בהוראת סעיף 6א לחוק.

בקביעה על פי סעיף 6ב. לחוק יש כדי לייתר דיון והכרעה במסגרת תביעת הנזיקין על פי החוק הן בשאלת הקשר הסיבתי שבין האירוע התאונתי (בו מעורב רכב) ובין הנכות הנטענת והן בשאלת שיעור הנכות-
" ... על-פי פירושו הנכון של סעיף זה קביעת דרגת נכות לפי כל דין יש בה לחייב לא רק לעניין שיעור הנכות, אלא גם לעניין הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנכות"
(ע"א 5608/90 קורנהיל חברה לביטוח בע"מ נ' שמעון מזרחי, פ"ד מו(2) 107)
(ראה בנוסף: רע"א 3289/96 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' יצחק אנקווה, פ"ד נ(1) 556)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות צמיתה במוח

 2. תקנות הפלת"ד נכות

 3. נכות באיבר זוגי

 4. נכות נפשית מוסבת

 5. מהי הגדרת נכות ?

 6. קרע בגיד אכילס נכות

 7. ערעור על 29% נכות

 8. תותבת רחצה פסקי דין

 9. כאב וסבל ללא נכות

 10. קביעת נכות תפקודית

 11. היפרדות רשתית נכות

 12. ערעור 0% נכות צמיתה

 13. נכות פגיעה בשורש העצב

 14. נכות בגין פגיעה עצבית

 15. מיניסקוס נכות צמיתה

 16. ערעור 10% נכות יציבה

 17. נכות תפקודית של קטין

 18. קרע בשריר הדו ראשי נכות

 19. נכות על הוצאת מיניסקוס

 20. זעזוע מוח נכות תפקודית

 21. ערעור על קביעת 0% נכות

 22. 35% נכות רפואית משוקללת

 23. מחלת הסילקוזיס - פסקי דין

 24. פסיקה בנושא נכות תפקודית

 25. קליק בגב התחתון 20% נכות

 26. נכות בגין פגיעה רדיקולרית

 27. פגיעה קלה בשורש l5 - נכות

 28. צירוף 2 דרגות נכות מעבודה

 29. צמצום בהשתכרות ביטוח נכות

 30. נכות תאונתית - תאונה בבית

 31. פיטורי עובד ללא קשר לנכותו

 32. 10% נכות בגין נזק במניסקוס

 33. נכות על הפרעות עיכול במצטבר

 34. נכות על הפרעות פסיכונוירוטיות

 35. ליקוי בשיווי משקל – 20% נכות

 36. נכות רפואית צמיתה בשיעור 42%

 37. 28% נכות בגין מחלת סכיזופרניה

 38. ערעור על 36% נכות ביטוח לאומי

 39. תגובה נפשית הנובעת מנכות גופנית

 40. ערעור על נכות צמיתה בשיעור 64%

 41. פגיעה באוזן הפנימית - 10% נכות

 42. נכות רפואית משוקללת בשיעור 19%

 43. נכות בגין בעייה בתכיפות בהטלת שתן

 44. 10% נכות לפי סעיף ליקוי 9(1)(ג)(I)

 45. ערעור על נכותו של המערער בשיעור 63%

 46. 10% נכות בגין הפרעות פסיכונוירוטיות

 47. נכות על לחץ בינוני של העצב המדיאנוס

 48. ערעור על 36% נכות זמנית ו- 19% לצמיתות

 49. בהחלטתה קבעה הועדה נכות משוקללת של 49%

 50. מהי נכות על פי דין - קביעה על פי דין ?

 51. הוועדה קבעה את נכותו של המערער על 9.75%

 52. נכות של 10% אך יש לייחס את כולה למצב קודם

 53. בהחלטתה קבעה הועדה כי למערער לא נותרה נכות

 54. טענה שהנכות תפקודית גבוהה יותר מהנכות הרפואית

 55. התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות צמיתה

 56. ועדה מדרג ראשון קבעה נכות אורתופדית בשיעור 5%

 57. התנאים שנקבעו בפסיקה לצורך קביעתו של מצב קודם

 58. קביעת דיון מחדש בדרגת נכותו עקב שינוי בהכנסות

 59. ערעור על החלטה 10% נכות יציבה בגין הפגיעה בעבודה

 60. נכות צמיתה בשיעור 5% בגין וסטיבולופתיה טראומתית

 61. הוועדה קבעה את שיעור נכותו של המערער על 15% נכות

 62. וועדה בדרג ראשון קבעה לה נכות יציבה בשיעור של 47%

 63. נכות צמיתה משוקללת בשיעור 9.75% ללא ניכוי מצב קודם

 64. נכות 5% לפי מחצית סעיף ליקוי 75 (1) ב' בקשר לתאונה

 65. ערעור על נכות זמנית בשיעור של 36% - לימפומה ממאירה

 66. הוועדה קבעה למערערת נכות בשיעור 30% בגין הפרעת חרדה

 67. נכות בעצם הבריח לפי סעיף 39 (19 ו – (2) לתקנות המל"ל

 68. נכות 10% לפי פרט 37(7)א' לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 69. החמרה ונכות צמיתה בשיעור 10% בגין PTSD, לפי סעיף 34 ב'

 70. 5% נכות לפי תקנה 37(7)(א) (מותאם) לתקנות הביטוח הלאומי

 71. 10% נכות זמנית בגין נוירופטיה רדיאלית משנית לחבלה באמה

 72. נכות 10% בגין P.T.S.D לפי פריט ליקוי 34(ב) לתוספת שבתקנות

 73. האם הנכות שנגרמה לתובע כתוצאה מהתאונה הינה תפקודית אם לאו ?

 74. בהחלטתה קבעה הוועדה כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 0%

 75. נכות 2.5% לפי רבע סעיף 37(5)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 76. נכות אורתופדית של 2.5% לפי סעיף 37(5)א' לתקנות הביטוח הלאומי

 77. 30% נכות לפי פריט ליקוי 41(6)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 78. הועדה מדרג ראשון קבעה נכות בשיעור 10% לפי פריט ליקוי 37(7)(א)

 79. נכות 40% לפי סעיף ליקוי ד-3 חלקי שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 80. נזק במיניסקוס בצורה קלה, אף ללא הגבלות תפקודיות מעניק 10% נכות

 81. טענת ערעור שהוועדה טעתה משלא ניכתה מנכותו של המשיב גורמי סיכון

 82. ערעור על תוספת 5% נכות יציבה לפי פריט 39(3) לתקנות הביטוח הלאומי

 83. נכות משוקללת 51% - 30% בגין נמיכות קומה ו 30% בגין הפרעת הסתגלות

 84. החמרה בשיעור 10% לפי פריט ליקוי 43(ב)2 לתוספת לתקנות הנכות מעבודה

 85. קביעת נכות זמנית ולא נכות צמיתה למרות שחלפה למעלה משנה מיום התאונה

 86. הוועדה העניקה למערער נכות בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 42 (1) (ד) (II)

 87. נכות 5% בגין כאבי צואר קורנים ליד שמאל ומלווים הגבלה מזערית בתנועות

 88. הוועדה קבעה את שיעור נכותו של המערער בתחום הפיברומיאלגיה על 20% נכות

 89. ערעור על נכות יציבה בגין "מרפק טניס" בצורה קלה ביד ימין בשיעור של 5%

 90. נכות יציבה 5% לפי פריט ליקוי 75(1)(א)(ב) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 91. הוועדה קבעה 10% נכות בגין תאונה בניכוי מצב קודם בשיעור 10% וסה"כ 0% נכות

 92. הוועדה החילה את תקנה 35 (1)(ב) אך ביצעה התאמה והקטינה את הנכות הקבועה בתקנה

 93. נכות נפשית 30% בגין מתסמונת דחק בתר חבלתית, הפרעה טורדנית כפייתית ומצב פסיכוטי

 94. 30% נכות בהתאם לסעיף ליקוי 52 (1) (א) (10) בניכוי "מצב קודם" בשיעור 20% לפי סעיף ליקוי 52 (1) (ז)

 95. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון