מעבר מפורמליזם לערכים

בית המשפט ציין כי מעבר מפורמליזם לערכים, אמור להכווין את בעלי הדין, שעה שהם מפעילים את זכויותיהם.

בעל דין חייב להפעיל את זכויותיו בתום לב ומבלי שיגרום נזק לחברו על דרך של עמידה דווקנית על זכויות דיוניות או כללים, הנוגדים את עקרון העל של פעולה בדרך מקובלת ובתום לב. דוגמא לכך ניתן לראות בפסק הדין ההיסטורי בבר"ע 305/80 שילה נגד רצקובסקי, פ"ד לה [3] 449, 461, 461.

"חובתו זו של בעל דין להפעיל את כוחותיו המשפטיים – דיוניים "בדרך מקובלת ובתום לב", מטילה עליו את החובה לפעול, כפי שבעל דין הגון וסביר היה פועל במקומו. המבחן לפעולתו זו אינו מבחן סובייקטיבי, ואינו מתונה בגישתו האינדיבידואלית של בעלי הדין באשר לנכון ולראוי [בג"צ 59/80; ע"א 701/79 הנ"ל]. המבחן הראוי הוא זה, הלוקח בחשבון את נסיבותיו המיוחדות של המקרה, אך מעביר נסיבות אלה בכור ההיתוך של ההתנהגות ההגונה והסבירה. במסגרת זו יש לדרוש, כי בעלי דין לא יהיו זאבים זה לזה, אם כי אין לדרוש, שיהיו מלאכים זה לזה. יש לעמוד על כך כי יתנהגו זה כלפי זה כבני אדם הגונים וסבירים".
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגנת תום לב בפרסום

 2. הפקדת שיק שלא בתום לב

 3. מעבר מפורמליזם לערכים

 4. פרסום לשון הרע בתום לב

 5. חוסר תום לב בהליך משפטי

 6. חוסר תום לב בהגשת תביעה

 7. חוסר תום לב ביצירת חובות

 8. מימוש שיק ביטחון שלא בתום לב

 9. חובת תום הלב של רשות ציבורית

 10. חובת תום הלב של הקונה המאוחר

 11. תום לב בעסקאות נוגדות במקרקעין

 12. הפרת זכויות יוצרים באינטרנט בתום לב

 13. תביעה בגין ניהול מו''מ בחוסר תום לב

 14. הפרת חובת תום הלב של עובד כלפי מעביד

 15. תום לב במו''מ לכריתת הסכם לרכישת בתי מגורים

 16. טענת חוסר תום לב בהתקשרות עם מתווך אחר תוך הפרת הסכם תיווך

 17. האם שיהוי בהגשת תביעה שכנגד מעיד כי מדובר בצעד טקטי בחוסר תום לב ?

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון