סילוק התביעה על הסף

תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 מגדירה את המסגרת לסילוק תובענה על הסף וכוללת, בין היתר, את הטעמים שמכוחם מוסמך בית המשפט לדחות תובענה על הסף :


מעשה בית דין (תקנה 101(א)(1) לתקנות)
חוסר סמכות (תקנה 101(א)(2) לתקנות)
כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע (תקנה 101(א)(3) לתקנות).בפסיקה הודגש כי : "על בית המשפט הדן בבקשות לסילוק על הסף לפלס דרכו בין אינטרסים נוגדים - נוגדים לא רק בין בעלי הדין אלא גם מבחינת המדיניות השיפוטית. מחד גיסא, עשיית צדק מחייבת פתיחתם של שערי משפט; מאידך גיסא, צדק הוא גם מניעתם של הליכי סרק, הטרדת בעלי הדין שכנגד והעמסת יומנו של בית המשפט" (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו סילוק על הסף ?

 2. הפסקת תובענה

 3. מחיקה על הסף

 4. בקשה לדחיה על הסף

 5. התחייבות מכוח הדין

 6. סילוק התביעה על הסף

 7. סילוק כל טענה עתידית

 8. הפסקת תובענה תקנה 154

 9. העדר יריבות בין הצדדים

 10. בקשה לקבלת ערעור על הסף

 11. מחיקת תביעה כספית על הסף

 12. בקשה לסילוק התביעה על הסף

 13. סילוק על הסף במקרים נדירים

 14. ערעור על דחיית תביעה על הסף

 15. מחיקת תביעה בגין תקיפה על הסף

 16. מחיקת התביעה על הסף בהעדר עילה

 17. סילוק על הסף של עילת תביעה אחת

 18. סילוק התביעה על הסף נגד העירייה

 19. סילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות

 20. סעד של דחיה על הסף אינו בסמכות רשם

 21. דחיית התביעה על הסף ביוזמת בית המשפט

 22. סילוק על הסף של בקשת צד בסכסוך קיבוצי

 23. בקשה לדחיית תביעה על הסף בהיותה טרדנית

 24. דחיית ערעור על הסף מפאת אי צירוף משיבים

 25. בקשה לסילוק על הסף מחוסר סמכות בענייני משפחה

 26. בקשת הנתבעות לסילוק התביעות שהוגשו כנגדן על הסף

 27. בקשת הנתבע לדחות את התביעה על הסף מחמת התיישנות

 28. סילוק על הסף של ערעור על החלטת הממונה על הגמלאות

 29. בקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין למחיקת כותרת

 30. דחיית תביעה על הסף מחמת סעיף ויתור על תביעות בהסכם

 31. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות והיעדר עילה

 32. בקשה אורכה להגשת כתב הגנה עד להחלטה בבקשה למחיקה על הסף

 33. דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות לפי סעיף 5א(3) לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון