סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

להלן סקירה משפטית בנושא סמכות עניינית לבית הדין לעבודה:

על פי ההלכה, סמכותו של בית הדין האזורי לעבודה אינה נקנית על פי הסעד, אלא בחלק מהעניינים על פי עילת התביעה ובחלק מהעניינים על פי עילת התביעה וזהות הצדדים כאחת (ע"א 2618/03 פי. או. אס. (רסטורנט סוליושנס) בע"מ נ' ליפקונסקי, פ"ד נט(3) 497 (2004)).


סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 קובע כי לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בתביעה בין עובד למעביד שעילתה ביחסי עובד מעביד ושעילתה אינה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], מלבד בתביעות שעניינן סעיפים 29, 31, 62 ו- 63 לפקודת הנזיקין שלבית הדין לעבודה סמכות לדון בהן, בתנאי שמדובר בעילה שבקשר לסכסוך עבודה.


המונח "עילה" במישור של יחסי עבודה, נתפרש בפסיקה לעניין סמכותו של בית הדין לעבודה, כמתייחס לזכויות הנובעות מן היחסים שבין עובד למעביד ולזכויות שמקורן במשפט העבודה, היינו זכויות או חובות בדיני העבודה (ע"א 6636/01 ארגמן טורס בע"מ נ' הוברמן, תק-על 2003(2) 347 (2003); א' רובין-בלייר, בית הדין לעבודה סמכות וסדר דין (תשס"ד-2004), עמ' 18-19). כאשר לפנינו "עילה" שבסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, הרי שזו תתברר רק בבית הדין לעבודה. מנגד, כאשר מדובר ב"עילה" שאינה בסמכות בית הדין לעבודה, הרי שזו דינה להתברר רק בבית המשפט האזרחי (ע"א 2618/03 הנ"ל).


לצורך הכרעה בשאלת הסמכות העניינית, יש לבחון, בראש ובראשונה, את זהותם של הצדדים ואת השאלה האם מתקיימים במקרה זה יחסי עבודה, אם לאו.


המבחן העיקרי לבחינת קיומם של יחסי עובד-מעביד הוא ה"מבחן המעורב" אשר המרכיב הדומיננטי בו הוא "מבחן ההשתלבות". כמו כן, קיימים מבחני משנה נוספים וביניהם: מבחן הקשר האישי; כפיפות או פיקוח על ביצוע העבודה; הסכמת הצדדים לגבי אופן העבודה והדרך בה ראו את ההתקשרות ביניהם; צורת תשלום התמורה ואופן ניכוי מס ותשלומי החובה; הימשכות הקשר; בלעדיות במהלך שעות העבודה; ביצוע העבודה באופן אישי וכיוצ"ב (ע"ע (ארצי) 431/07 סוכנובר - מדינת ישראל -משרד הביטחון, תק-אר 2008(2) 27 (2008); ע"ע (ארצי) 414/05 שלמה בן חיים - כדורי פיתוח עירוני בע"מ, תק-אר 2007(1) 116 (2007)).


ל"מבחן ההשתלבות" שני פנים: הפן החיובי, אשר במסגרתו יש לבחון האם מתקיים "מפעל" יצרני שניתן להשתלב בו, האם הפעולה המבוצעת דרושה לפעילות הרגילה של המפעל, והאם מבצע העבודה מהווה חלק מהמערך הארגוני הרגיל של המפעל ואינו בגדר גורם חיצוני; וכן הפן השלילי, אשר במסגרתו יש לבחון את השאלה האם האדם בו מדובר הינו בעל עסק עצמאי משלו המשרת את המפעל כגורם חיצוני (ע"ע (ארצי) 176/09 מואבי נ' צפנית וינדב בע"מ (טרם פורסם, , 9/11/10).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גזל מניות סמכות עניינית

 2. סמכות עניינית בטלות ההפקעה

 3. הקצאת מניות סמכות עניינית

 4. סמכות עניינית בסכסוך ירושה

 5. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 6. סמכות עניינית מחוזי מקרקעין

 7. פקודת הקרקעות - סמכות עניינית

 8. מחיקת עתירה בהעדר סמכות עניינית

 9. סמכות עניינית של המחלקה הכלכלית

 10. סמכות עניינית כספי ביטוח של עובד

 11. בקשה להחזרת תפוס - סמכות עניינית

 12. השבת היטלי פיתוח - סמכות עניינית

 13. תביעות בין שותפים - סמכות עניינית

 14. סמכות עניינית בתביעת לשירותי סיעוד

 15. דמי ניהול בית משותף - סמכות עניינית

 16. תביעת מזונות מוסלמים - סמכות עניינית

 17. מחיקת תביעה מנהלית בהעדר סמכות עניינית

 18. מחיקת תביעה במחוזי מחוסר סמכות עניינית

 19. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 20. סכסוך בין אחים במקרקעין - סמכות עניינית

 21. סמכות עניינית של בית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית של בית המשפט לענייני משפחה

 23. סמכות עניינית ליתן צו הצהרתי בעניין ארנונה

 24. סמכות עניינית בתביעת נזיקין בין עובד למעביד

 25. סמכות עניינית מקרקעין לא מוסדרים ולא רשומים

 26. סמכות עניינית בתביעת לשון הרע בין עובד למעביד

 27. סמכות עניינית המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי

 28. זכות במקרקעין וזכות אובליגטורית - סמכות עניינית

 29. בקשה לסילוק תביעה על הסף בשל היעדר סמכות עניינית

 30. סמכות עניינית בנושא טיפולים רפואיים שלא בסל הבריאות

 31. תביעה של עובדים לשעבר - סמכות עניינית לבית הדין לעבודה

 32. סמכות עניינית - תביעת פיצויים בגין נזקי גוף בסכסוך משפחתי

 33. בקשת היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק - סמכות עניינית

 34. בקשה לסילוק התביעה על הסף, בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין

 35. בקשה להורות על סילוק התביעה על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 36. בקשה להורות על סילוק התביעה דנן על הסף זאת בשל היעדר סמכות עניינית

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון