סמכות שופט מעצרים להורות על בדיקה פסיכיאטרית

האם שופט המעצרים מוסמך להורות על בדיקה פסיכיאטרית לפני שהוגש כתב אישום לצורך בדיקת אחריות פלילית, בין באשפוז ובין ללא אשפוז, וזאת במובחן משאלת כשירותו לעמוד לדין ?


שאלת סמכותו של שופט המעצרים בעניינים חולי נפש או החשודים כחולי נפש, נשלטת ע"י חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה –מעצרים) התשנ"ו – 1996, וחוק לטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991.

סעיף 19 לחוק לטיפול בחולי נפש קובע :
" על צו לפי סעיף 16(א) ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר, וכן ניתן לערור עליו ועל צווים לפי סעיפים 15 (ג), 16(ב) ו-17, הכל כאמור בסעיפים 37 עד 39 לחוק סדר הדין הפלילי, בשינויים המחוייבים; הוגשה בקשה לעיון חוזר או הוגש ערר, רשאי בית המשפט לצוות על עיכוב ביצוע הצו.

שאלת האחריות הפלילית קשורה במידה כזו או אחרת בשאלת הכשירות לעמוד לדין ולא תמיד ניתן להפריד בין הדברים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התקף פסיכוטי בלוטת התריס

 2. סכיזופרניה פרנואידית פסק דין

 3. נכות פסיכיאטרית בשיעור 20%

 4. מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטר

 5. מימון שירותי אשפוז פסיכיאטרי

 6. טריגר פריצת מחלת הסכיזופרניה

 7. מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 8. חופשות חולים באשפוז פסיכיאטרי

 9. רשלנות רפואית בטיפול פסיכיאטרי

 10. ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית

 11. בקשה לבטל הפנייה לבדיקה פסיכיאטרית

 12. ערעור על החלטת ועדה רפואית בתחום הפסיכיאטרי

 13. סמכות שופט מעצרים להורות על בדיקה פסיכיאטרית

 14. פסילת מסמכים שנשלחו למומחה בתחום הפסיכיאטריה

 15. ערעור על החלטה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

 16. בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הפסיכיאטריה

 17. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי

 18. השגחה על חולה בהריון בסיכון גבוה במחלקה פסיכיאטרית

 19. בקשת נפגעת בתאונת דרכים לאשפז אותה במחלקה פסיכיאטרית

 20. ערעור החלטת הועדה הרפואית אשר הפחיתה נכות פסיכיאטרית

 21. האם קיימת חובה לספק שירותי תרגום בוועדות פסיכיאטריות ?

 22. ערעור על קביעת ועדה רפואית שתרופות פסיכיאטריות אינן גורמות לתופעות לוואי

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון