סמכות שיורית של בית המשפט המחוזי

סעיף 51(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע את סמכות בימ"ש השלום לדון בענייני מקרקעין, באשר, כידוע, סמכות ביהמ"ש המחוזי הינה סמכות שיורית.

סעיף 51(3) לחוק קובע, כי בימ"ש השלום מוסמך לדון ב: "תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, לרבות תביעות הכרוכות בהן שענינן חזקה או שימוש במיטלטלין, יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה ; אך בית משפט שלום לא ידון בתביעות בדבר חכירה לדורות ובתביעות אחרות הנוגעות למקרקעין".


בת"א (מחוזי ירושלים) 6308/04 - עודד זקן ואח' נ' פואד אבו קטיש ואח' הובהר, כי "... כאשר הסעד המבוקש בתביעה שייך כל כולו למישור הזכויות החוזיות שבין הצדדים, ולא לאישור 'זכויות במקרקעין' כמובנן בדין הישראלי, אין התביעה נכנסת בגדרן של 'תביעות אחרות הנוגעות למקרקעין', ואין מניעה עקרונית כי בית משפט שלום ידון בה" (רע"א 7868/95 יו"ש השקעות במקרקעין נ' עזבון המנוח משה קובלר).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי סמכות נחזית ?

 2. סמכות בית הדין למים

 3. סמכות לבצע שינויים מבניים

 4. סמכות בית משפט - עוולה בסיני

 5. טענת העדר סמכות שיפוט בינלאומית

 6. סמכות שיורית של בית המשפט המחוזי

 7. סמכות נשיא בית המשפט להעברת תיקים

 8. סמכות בית משפט לא לאשר מכירה בהתמחרות

 9. בקשה לדחיית תביעה נגד המדינה בהעדר סמכות

 10. סמכות ייחודית למחלקה הכלכלית בביהמ''ש המחוזי

 11. תביעת בן זוג לשעבר - סמכות בית משפט לענייני משפחה

 12. הפררוגטיבה הניהולית של המעביד מקנה לו סמכות לעשות שינויים במקום העבודה

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון