סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד


סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד (חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים) קובע בעניין נכות על פי דין תאונת דרכים כי אם נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה.

הלכה פסוקה היא כי יש לראות את מועד הגשת חוות דעת המומחה לתיק בית המשפט, כתחילת שמיעת הראיות לצורך סעיף 6ב לחוק. (ראה רע"א 1619/93 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' יאיר טטרו, פ"ד מז(4) 89).

בעניין והבה דלעיל מונו מומחים רפואיים בארבעה תחומים שונים. לאחר הגשתן של שלוש חוות דעת, קבע המל"ל את נכויותיו של התובע בכל התחומים ורק אז נתקבלה חוות דעת המומחה בתחום הנותר - הפסיכיאטרי. בית משפט השלום דשם קבע ששלב שמיעת הראיות החל למעשה ומשכך אין התובע דשם יכול לעבור למסלול של סעיף 6ב לחוק בשלב זה במטרה להשיג את התוצאה העדיפה מבחינתו. בית המשפט העליון אישר תוצאה זו תוך שקבע כי במצב המשפטי הקיים מועד תחילת שמיעת הראיות בתיק לצרכי סעיף 6ב הוא מועד אחד ויחיד ביחס לקביעת דרגת הנכות בכל התחומים ובמקרה האמור – עם הגשת חוות הדעת הראשונה.

ניתן למצוא גישות שונות בסוגייה דנן ועל רקע עניין והבה:
כך מחד בבר"ע (מחוזי – חיפה) 3372/08 אבו זרד עלי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ קובע כב' השופט י. עמית כי די בהגשתה של חוות דעת בתחום אחד כדי לקבוע שהחלה שמיעת הראיות. לשיטתו שם, אין לאפשר לתובע לצאת נשכר מהתנהלותו ולהתלות בקביעתו המאוחרת של המל"ל בתחום הפלסטיקה. המנעותו מלבקש מינוי מומחה בתחום הפלסטיקה כבר עם הגשת תביעתו, יש בה משום וויתור מצד התובע על הגשת חוות דעת בתחום זה.

בת.א. (שלום ת"א – יפו) 39389/06 דודו הלוי נ' איריס מלאך ואח' תוך ציטוט מעניין והבה קובע בית המשפט כי על התובע לדבוק במסלול הראשוני בו בחר – לפי סעיף 6 א' לחוק, ואם סבור הינו כי יש מקום לקביעת נכות בתחום נוסף הרי שעליו לבקש מינויו של מומחה ובהקדם. ראוי לציין כי במקרה האמור נמנע בית המשפט מעשות שימוש בקביעת המל"ל המאוחרת ותחת זאת וחרף השתהותו של התובע, מצא מקום לבחון קיומה של תשתית לקיומו של מומחה מצד בית המשפט, וזאת תוך חיובו של התובע בשכר המומחה לצורך איזון בין האינטרסים של הצדדים.

בבר"ע (מחוזי י-ם) 722/08 מזרחי דוד נ' איילון חברה לביטוח בע"מ נקט בית המשפט עמדה דומה לזו הנזכרת בעניין דודו הלוי הנ"ל, ובחר בפתרון דומה. הגם שאורטופד שמונה קודם לכן שלל צורך במינוי נוירולוג, איפשר בית המשפט לתובע להוכיח קיומה של נכות בתחום זה (לאחר קביעת נכות נוירולוגית על ידי המל"ל), זאת באמצעות מינויו של מומחה בתחום זה ותוך השתת שכרו על התובע.

ראויה לציון הינה קביעתו של כב' השופט צ. זילברטל בבר"ע 444/08 (מחוזי י-ם) איילון חברה לביטוח בע"מ נ' חוה חייט לפיה פסיקת בית המשפט בעניין והבה אינה מהווה משום תקדים מחייב. בפסקה 6 סיפא לפסק הדין אף מציין בית המשפט קיומן של גישות שונות בסוגיה דנן ובכללן הדעה לפיה "תחילת שמיעת הראיות" לצורך סעיף 6 ב' לחוק מתחילה עם הגשת חוות דעת המומחה שמינה בית המשפט רק לעניין הנכות אליה מתייחסת חוות הדעת.

לאחרונה ממש יצאה תחת ידו של של כב' הנשיא, השופט י. אלון בבית המשפט המחוזי בב"ש החלטה בסוגייה דנן בנסיבות הדומות לענייננו ובית המשפט, תוך שהוא נסמך על נימוקי החלטתה של כב' השופטת ה. גרסטל בעניין מנשרוב דלהלן, איפשר למעשה לתובע לעבור ממסלול סעיף 6א לחוק למסלול סעיף 6ב לחוק תוך אימוצה של נכות המל"ל שנקבעה בתחום אחר. בית המשפט הנכבד אף מצא מקום לאבחנה מעניין והבה הנ"ל בציינו כי קביעת המל"ל התייחסה לתחום שלא נתבקש כלל מינוי באשר לו ולמעשה מאמץ הוא את הגישה לפיה הגשתה של חוות דעת מהווה משום "תחילת שמיעת הראיות" אך לעניין הנכות אליה מתייחסת חוות הדעת. (ראה החלטה מיום 3.3.11 בתיק שמספרו 2751-01-11 הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' סלומון אבי).

החלטתה של כב' השופטת ה. גרסטל בעניין מנשרוב ניתנה למעשה ביום 4.4.02 טרם ההחלטה בעניין והבה וזאת בבר"ע (מחוזי תל אביב – יפו) 1726/01 איילון נ' מנשרוב, שם צויין כי:
"העיקרון המנחה הוא שלא יעלה על הדעת להותיר את המשיבה ללא פתרון בו תוצג נכותה בתחום העיניים...כאשר המומחה בתביעת פיצויים לפי החוק נעדר התייחסות לאותו סוג נכות נטענת, אין מניעה מלהתבסס על הקביעה המאוחרת לפי כל דין...עיקר תכליתו של סע' 6ב לחוק למנוע את הצורך במינוי מומחה רפואי לקביעת דרגת נכות עקב תאונה כשזו כבר נקבעה על פי כל דין, על ההוצאות והטרחה הנלווים שיגרמו ע"י כך, אלא שטעמי יעילות אינם יכולים נוקשים לגמרי כשהצדק מחייב גמישות מסוימת...מן הראוי ומן הצדק, לא לתת פרשנות דווקנית לשונית נוקשה לסע' 6ב לחוק, שאינה עולה בקנה אחד עם המטרות הגלומות בהסדרים אלו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון