עוגמת נפש לחברה

האם חברה יכולה לתבוע פיצוי על עוגמת נפש ?

הבסיס למתן פיצוי בגין עגמת נפש, סבל ואי נוחות מקורו בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, הקובע:-
"גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין"


העיקרון ידוע לפיו תאגיד אינו סובל עוגמת נפש, וכי רק במקרים מיוחדים הכירו בתי המשפט באפשרות לפסוק לתאגיד עגמת נפש, לדוגמא כאשר, ניתן לזהות בין חברה לאדם מסוים (א' פרוקצ'יה "דיני חברות חדשים בישראל (המכון למחקרי חקירה ולמשפט השוואתי ע"ש סאקר)", 45; ע"א 345/89 נאות דברת נ' נהול והשקעות בע"מ, פ"ד מו (3), 350; ע"א 5465/97 קני בתים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה – נתניה, פ"ד נג(3) 433, 449-450).


באותם מקרים חריגים, בהם הוכח, שקיימת זהות מלאה בין החברה לבין בעלי מניותיה, ניתן אמנם לפסוק לבעלי החברה פיצוי בגין עגמת נפש שהסבה להם הפרה או עוולה שבוצעה כנגד החברה, ואולם ניתן לשקול פיצוי לבעלי החברה אילו היו מצטרפים לתובענה כתובעים (ראה פסק דינה של כב' השופטת בייניש, בע.א. 5465/97 קני בתים בע"מ נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת חברה

 2. שימוש פסול בשם

 3. עוגמת נפש לחברה

 4. סמכות רשם החברות

 5. סעיף 6 לחוק החברות

 6. תיקון 3 לחוק החברות

 7. יתרונות חברה משפחתית

 8. פסיקת עוגמת נפש לתאגיד

 9. סעיף 305 לפקודת החברות

 10. סעיף 353א לחוק החברות

 11. סעיף 268 לפקודת החברות

 12. חובת אמונים חוק החברות

 13. מבקר פנים בחברה ציבורית

 14. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 15. עסקה של חברה עם בעל עניין

 16. החלטות החברה באסיפה כללית

 17. תביעה לעמלות מהכסות של חברה

 18. תביעה בגין רשלנות רשם החברות

 19. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

 20. חובת פרסום חלוקת דיבידנד בעיתון

 21. הכרזה על חברה כהתאחדות בלתי מותרת

 22. תביעה של חברה זרה נגד חברה ישראלית

 23. העדר רווחים המקיימים את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 302 בחוק החברות

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון