פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר:

א. מבוא וטענות הצדדים
1. התובע כפי שהוגדר ע"י בא כוחו בתחילת כתב סיכומיו, הינו חקלאי תושב גן יאשיה, מגדל מטע זיתים ומייצר שמן, בן כ- 54 בעת האירוע נשוא התביעה.

התובע ביקש להסתייע בשני נערים צעירים חיילים בשירות חובה לצורך עבודות חקלאיות בחצרו, עבודות של ניכוש עשבים וגיזום. שני נערים אלה (להלן: "העצורים"), היו כאמור חיילים בשירות סדיר, והיכרותם עם התובע היתה באמצעות אבי אחד הנערים שהיה מיודד עם התובע.

2. ביום 31.5.06, התייצבו הנערים בביתו של התובע לצורך ביצוע עבודות הגינון כאמור לעיל. בשעה 12:30 לערך בעודם ישובים על כר דשא להפסקה קצרה, נכנסו לחצר ביתו של התובע 9 שוטרים בלשי היחידה הארצית לפשעים בינלאומיים (היאחב"ל) ועצרו את שני הנערים בחשד לביצוע עבירות בנשק ובקשירת קשר לביצוע פשע. לא מיותר לציין, כי הנערים הוחזקו כשבועיים במעצר, שהוארך מעת לעת, כשבסופו של יום שוחררו ללא הגשת כתב אישום, ומבלי שנקשר שמם של מי מהעצורים לעבירה כלשהי.

3. לגרסת התובע, במהלך מעצר הנערים, ביקש התובע שחש אחריות כלפי הנערים, את פרטי הבלשים שביצעו את המעצר, בתגובה, לפתו אותו שניים מהם, והשלישי לחץ על גורגרתו בעודו יושב על ספסל בחצר ביתו וראשו רכון. לטענת התובע, הבלשים הפעילו כח בלתי סביר, ונקמו בו על שהעז לבקש את פרטיהם. כמו כן, הוציאו את דיבתו רעה כשהודיעו בקולי קולות כי יקראו על פרשה זו בעיתון, בכך נרמז כי התובע קשור קשר כלשהו לפרשייה זו של עבירות בנשק. עוד טוען התובע, תקיפה זו של השוטרים כלפיו גרמה לו לכאב וסבל שהצריך טיפול רפואי, בושה ועלבון בקרב תושבי המושב ועגמת נפש רבתית.

4. לגרסת ההגנה, התובע השתולל והתלהם וביקש לעכב את הוצאת העצורים מחצרו, תוך שהוא מודיע כי לא יאפשר את יציאתם. שלושה מתוך תשעת הבלשים עיכבו את התובע והושיבוהו על ספסל תוך הפעלת כח סביר, על מנת למנוע את הפרעת הוצאת העצורים בצורה מסודרת מחצר ביתו. המעצר היה חוקי, אין באמירה כזו או אחרת של מי מהבלשים להקים עוולה של לשון הרע, ותיאורו של התובע בדבר הכאב והסבל מוגזם מופרך וחסר ביסוס בעובדות.

5. הצדדים חלוקים אם כן בראש וראשונה לגבי תיאור נסיבות האירוע. האם התובע עורר פרובוקציה בהתנהגותו בעת המעצר, האם ניסה להפריע למהלך מעצר תקין, האם ניסה לחבל ולהקשות על פעולת הבלשים באופן שהצריך התערבות והפעלת כח כלפי התובע. עוד חלוקים הצדדים באשר למידת הכח שהופעלה כלפי התובע ולנזק אם בכלל שגרם אירוע זה לתובע. נבחן אפוא את הראיות שהוצגו במהלך הדיונים.

ב. תיאור האירוע
1. בפניי העידו מספר עדים למעט התובע ושלושת הבלשים שאחזו בו, עד התביעה מר אלעזר דיאמנט (ע.ת. 2) הינו עד מרכזי וניטראלי שסייע רבות בעדותו. העד הינו אגרונום מטעם הרבנות הראשית, ותפקידו להכשיר את המטע מחשש ערלה. עד זה הגיע לחצרו של התובע על פי הזמנתו ביום האירוע. על אף שהאירוע ארע בשנת 2006 כארבע שנים לפני עדותו, זכר העד את המקרה. על פי עדותו, הוא סיים את הבדיקה במטעו של התובע, יצא לעבר רכבו, בעודו עומד ליד רכבו ורושם ביומנו, הבחין בבלשי המשטרה נכנסים בלבוש אזרחי לבית התובע. העד חשש שמשהו אינו כשורה, ופנה שוב לבית התובע, בבואו ראה את הדברים הבאים:
"יצאתי החוצה ושוב נכנסתי לחצר, וראיתי שם שמר ברגר שוכב עם הראש על השולחן, אחד מהחבר'ה האלה שם את היד שלו עצמו על הצוואר של ברגר והשני מחזיק לברגר את שתי הידיים. אמרתי להם, מה? אמרו לי אל תתערב, אמרתי להם זה הלקוח שלי ואני עובד מדינה. ציפיתי לאחד מהשניים, או שיעיפו אותי עם איזה בעיטה או שהם יענו לי. אז באמת אחד מהם לקח אותי הצידה, מטר שניים הצידה, ועוד שני החבר'ה הצעירים שהיו בלי החולצות הם היו עם אזיקים כך אני חושב. זה שלקח אותי הצידה אמר לי, מחר אתה תקרא את זה בעיתון,...."
(עמ' 11 לפרו' מיום 25.5.10, שורות 1-8).

2. העד דיאמנט נשאל בחקירה נגדית אם הוא זוכר ששמע את השוטרים אומרים לתובע שלא יפריע לעבודתם, העד השיב: "לא זוכר דבר כזה" (שם, בעמ' 12 ש' 11). עוד נשאל העד, אם בשלב הזה שעיכבו את התובע העצורים היו מחוץ לחצר, והעד השיב: "אני לא יודע, לא שמתי לב, עניין אותי התובע ולא הם"...(שם, עמ' 12 ש' 19).

3. עד זה בעצם, בניגוד לטענת ב"כ הנתבעת בסיכומיו, איננו יכול להעיד בוודאות שהעצורים עדיין היו בחצר והופרעו מלצאת ממנו ע"י התובע. העד היה נרגש לראות את התובע מוחזק ומושב בכוח לספסל שבעצם לא זכר את הדמויות שהיו אם בכלל ברקע. וכך הוא מעיד:
"אמרתי לך שאחרי שעזבתי עצרה גברת על הכביש. בתוך הבית בחצר לא זוכר אם ראיתי עוד מישהו חוץ מהתובע השוטרים והעצורים. כשאני אומר לא זוכר, אני רואה כמו סרט בעיניי ואני לא רואה כל דמות נוספת. כל כך התרכזתי בתובע בלבד, שלא ימשיכו לשים עליו ידיים ושיעזבו אותו".
(שם, עמ' 12 ש' 24-28).

4. עיקר המחלוקת באשר לתיאור האירוע היא בשאלה האם אכן הפריע התובע לבלשים במלאכתם להוביל את העצורים החוצה מחצרו לעבר הרכבים. לטעמי, לעניין זה העדויות האובייקטיביות והחשובות ביותר הן של העצורים עצמם. לו היתה הפרעה כלשהי, לבטח היו זוכרים אותה בייחוד באירוע טראומטי שכזה. שני העצורים אכן הוזמנו לעדות והעידו בפניי.

5. העד גיל סלע, העיד כי היה בחופשת סופ"ש מהצבא וביקש לעבוד אצל התובע כדי להרוויח מעט כסף. בהפסקה שעשה על מרבד דשא בחצר הבית ניגשו הבלשים וביקשו מהם להזדהות, הראו להם צו מעצר ועצרו אותם, את מהלך המעצר תיאר גיל סלע כך:
"אספו אותנו, אמרתי שהיינו ללא חולצות, החולצה היתה על העשבים ואחד מהשוטרים התלווה אליי לגשת ולהביא את החולצה ואז לא חזרנו מאותה דרך, הוא נתן לי ללבוש את החולצה. הוא לקח אותי מאחורה, ואז היה שם רכב ונכנסתי לרכב..."
(שם, בעמ' 13 שורות 29-31).

6. בחקירה נגדית נשאל העד ישירות ומפורשות, אם שמע שהתובע ניסה להגיב בעצבנות והשיב: "לא, אני לא זוכר"...(שם, עמ' 14 ש' 24). העד לא תיאר התנגדות למעצר, ויכוח, ניסיון בריחה, מניעה וכד'. על פי עדותו, מהלך המעצר היה קצר וחלק ללא ויכוחים, ולשאלה אם השוטרים היו נחמדים השיב:
"כן, אליי הם היו נחמדים עד כמה שאפשר להיות נחמדים בסיטואציה כזו"...
(עמ' 14 לפרו' ש' 29).

העד לא העיד על כל סיטואציה שבה התובע ניסה למנוע את מעצרם או את הובלתם למכוניות. יש לזכור, כי היו 9 בלשים, 3 ליוו כל עצור, העצורים נאזקו בנפרד והובלו בנפרד, וכך העיד גיל סלע:
"...אני הלכתי עם אחד השוטרים לקחת את החולצה ומאותו רגע לא ראיתי את גיל החבר שלי"...
(עמ' 14 שורות 1-2).

7. גם העצור השני גיל פרייזלר העיד בדומה לחברו גיל סלע, וגם מעדותו ניתן היה להתרשם כי מהלך המעצר היה בנועם, ברוגע ללא התנגדות. וכך מסכם זאת העד בחקירה נגדית:
ש. אתה הבנת מייד שמדובר בשוטרים?
ת. הם הזדהו, ברור.
ש. הם הציגו גם על ידי תג וגם על ידי הצו?
ת. כן.
ש. הם היו נחמדים פחות או יותר, נכון שהם לא היו אלימים אליכם?
ת. כן, הם היו סימפטיים ונחמדים כלפיי, הם לא היו אלימים".
(עמ' 16 לפרו' שורות 18-22).

8. גם העד פרייזלר לא ראה את התובע מתלהם, מונע את היציאה או מפריע לבלשים במלאכתם, הוא נשאל כדלקמן:
ש. "לא שמעת באותו זמן שהתובע מתעצבן ומתחיל לצעוק?
ת. לא, זה היה ממש מהר, הם הכניסו אותי לאוטו, וישב איתי בחור באוטו עם חלונות סגורים, אני לא שמעתי כלום. לקח כמה דקות עד שנסענו, חיכיתי באוטו עם שוטר אחד".
(עמ' 16 לפרו' שורות 25-27)

העד אף לא ראה את השוטרים תוקפים את התובע, משמע ששני העצורים היו בדרכם החוצה מהחצר האחורית. ובשלב זה, עדיין לא אחזו הבלשים בתובע והתובע לא הרים את קולו. יש להניח שהעד דיאמנט ראה את העצורים בדרכם החוצה, שאחרת עדויות דיאמנט והעצורים אינן מתיישבות זו עם זו. שכן דיאמנט מעיד, שראה את התובע מוחזק ע"י הבלשים ומרותק לספסל, כשאחד הבלשים מרחיקו מעט, והוא ראה את שני העצורים בלי החולצות. שני העצורים מעידים, כי יצאו מהחצר כל אחד בנפרד, ואף לא אחד מהם ראה מגע בין השוטרים לתובע. אם כך, יש להניח שדיאמנט ראה את העצורים בדרכם החוצה מהחצר.

9. עד ראיה נוסף שהעיד הינו אור סידוף, בחור כבן 20 בעת העדות וכבן 16 בזמן האירוע. העד הצהיר, כי שמע צעקות מכיוון ביתו של התובע הסמוך לבית חבריו. הוא יצא לכיוון בית התובע, וראה שלושה גברתנים שתפסו את התובע, דחפו אותו בכוח לספסל, היכו אותו על ראשו, ואמרו לו לשתוק. העד נחקר בחקירה נגדית על עדותו זו, וחזר עליה בתיאור מפורט יותר. עד זה לא ראה את העצורים ולא הזכיר אותם.

10. גרסתו של התובע עצמו מפורטת בסעיף 4 לתצהירו, וממנה עולה כי לאחר שהעצורים הובלו מהחצר לרכבים, ביקש התובע מהבלשים להזדהות, הבלשים סרבו בטענה כי אין זה עניינו, ומחר יקרא על כך בעיתון. משחזר ועמד על דרישתו לזיהוי הבלשים בשמותיהם, התנפלו עליו שלושה בלשים, שניים אחזו בו בזרועותיו, והשלישי חנק אותו בצווארו, השלושה הושיבו וריתקו אותו לספסל ביתו בכוח והשפילו אותו במילים ובאיומים.

11. התובע נחקר בחקירה נגדית על גרסתו והשיב:
"לחלוטין לא היה מגע גופני עד שהם התנפלו עלי. כשהם התנפלו עלי זה היה אחרי שהעצורים כבר לא היו שם. איזה צורך יש להתנפל עלי? אין לי זכויות בכלל? לקחו לי את הזכויות, השפילו אותי במושב, וגרמו לי חבלה".
(עמ' 21 לפרו' מיום 27.10.10, שורות 7-10).

גרסתו של התובע אם כן, כי הבלשים הפעילו לחץ פיזי ותקפוהו פיזית ומילולית, אך ורק כתגובה וכמעשה נקם על התעקשותו לקבל את פרטיהם האישיים.

12. מטעם ההגנה העידו שלושה בלשים מתוך 9 שהיו מעורבים בהליך המעצר. השלושה שהעידו היו אותם אלה שהיו מעורבים פיזית ובאו במגע עם התובע. ע.ה. 1 – רפ"ק אלדד בצר (להלן: "בצר"), ששימש באותה פעולה כמפקד כח המעצר והיום משמש כראש מחלק בילוש ביאחב"ל. בצר אחז בראשו של התובע באותו אירוע. ע.ה. 2 – פקד רונן אלמוג (להלן: "אלמוג"), בעת האירוע שימש כסגנו של בצר והיום משמש גם הוא כראש מחלק בילוש ביאחב"ל. אלמוג אחז באחת מידיו של התובע ובכתפו. ע.ה. 3 – פקד אסידו ליאור (להלן: "ליאור"), היה בעת האירוע חלק מהצוות המשטרתי ומשמש היום כמדריך בבי"ס למגמת קצינים במשטרה. ליאור בעת האירוע אחז בידו השנייה של התובע ובכתפו.

13. שלושת עדי ההגנה העידו, כי המגע הפיזי עם התובע לא בא אלא לאחר שהלה הפריע למהלך המעצר וביקש למנוע את יציאת העצורים לעבר הרכבים, ורק לאחר שהתריעו בפני התובע כי עליו להימנע מלהפריע לפעולה. להלן אבחן את גרסאות עדי ההגנה.

14. העד בצר הצהיר בתצהיר עדות ראשית (סעיפים 7-8), כי לאחר שנכבלו העצורים באזיקים התובע החל להשתולל, לצעוק ולהתפרע ולדרוש כי יעזבו את המקום. ובהמשך מסר שלא יסכים לאפשר להוציא את העצורים, והחל להתקדם לעבר העצורים במטרה לנסות ולמנוע בגופו את המעצר ואת ההוצאה מהחצר.

מעיון בדו"ח הפעולה שמילא בצר (נספח ב' לתצהירו), עולה תמונה שונה. בצר מציין בשורה הראשונה של הדו"ח:
"לאחר ביצוע מעצרם של גיל....וגיל"..
"שמעתי צעקות מכיוון חצר ביתו של אברהם ברגר...הצועק ומשתולל ומנסה להכשיל בכוח את ביצוע המעצר של השניים".

לא כל כך ברור לי כיצד ניסה התובע להכשיל את ביצוע המעצר אם הצעקות מכיוון חצרו נשמעו "לאחר ביצוע המעצר". זאת ועוד, מעדויות העצורים עולה כי המעצר היה מהיר, קל וללא התנגדויות. אם כך, ייתכן והצעקות של התובע היו אכן לצורך קבלת פרטים מזהים של אנשי הבולשת שכאמור לבשו בגדים אזרחיים ולא היו מזוהים עם תגים אישיים.

15. העד בצר נשאל על גרסתו, והבהיר כי:
"שמעתי צעקות של אדם שהוברר לאחר מכן שמדובר בתובע, שהוא מנסה להפריע את פעולתם של שוטרים וזאת לאחר ששני העצורים החשודים היו כבולים בידי השוטרים".
(עמ' 30 לפרו' שורות 29-30).

משנשאל העד מה הפריע בצעקות ובהתנהגות של התובע לפעולה? (עמ' 31 לפרו' ש' 6), השיב:
"הבנתי שהוא מפריע באופן מוחשי לפעולתם החוקית של השוטרים".
(עמ' 31 לפרו' שורה 9).

מסקנתו זו של העד איננה מתיישבת עם תשובתו המאוחרת יותר בעמ' 32 לפרו' שורה 4 כדלקמן:
"תכלית פעולתי היתה עצירת החשודים והיא בוצעה, סיימתי למעשה את תפקידי באותו רגע נתון, לא הייתי זקוק או מעוניין לפעולות נוספות בחצר ביתו של התובע, ועל כן גם נהגתי באיפוק רב לאור השתוללותו והתנהגותו".

הנה מודה העד בצר, כי מהלך מעצרם של העצורים בוצע והושלם, גם אם כוונתו היתה רק לאיזוקם הרי לא ברור כיצד הפריע התובע ליציאתם שעה שאלו יצאו בנפרד, מהחצר האחורית, על כך נשאל העד והשיב בעדותו כדלקמן:
"ת. אחרי שבוצע המעצר קרוב לבית, היה שלב שהם הביאו את החולצות מאחור והם חזרו לאותו מקום שעצרנו אותם, לחזית הבית. התובע הפריע בצורה פיזית להוצאתם מהשביל. הוא מנע מהגוף שלו, אנחנו לא נוהגים לעשות סלסול ולרוץ, אנחנו עם עצורים ואני אצא איתם מהדרך הרגילה, מאיפה שבאתי אני אצא. הוא מנע פיזית להוצאתם, הוא הפריע לשוטרים והוא ניסה לדחוף אותי, ואני התרעתי בו והסברתי לו. אחרי ששוב הזדהיתי ואחרי שהושבתי את התובע בכוח על הספסל, אז השוטרים האחרים לקחו את העצורים.
ש. אני אומר לך, ששני העצורים לקחו אותם מהצד האחורי, אז הם משקרים?
ת. אם הם אמרו שלקחו אותם מהצד האחורי של הבית, אז כן הם משקרים, חד וחלק.
(עמ' 35 לפרו' שורות 21-29).

מדבריו אלה של העד, ניתן להבין כי כוונתו שהפרעת התובע היתה רק להוצאת העצורים שהיו כבר אזוקים ועם החולצות בידיהם. אולם, גרסה זו אינה מתיישבת עם גרסת העצורים שהעידו כי יצאו מהחצר האחורית. עוד העידו, כי לא היתה כל הפרעה למהלך היציאה.

16. העד אלמוג שמילא את דו"ח הפעולה, הטיב לתאר את מהלך הוצאת העצורים כדלקמן:
"ש. אז אם היית לוקח אותם ומעביר אותם כשהתובע על הספסל, אז איך הוא מפריע לעצורים לצאת?
ת. חנינו את הרכבים מול הבית, וכדי להוציא אותם מהשביל הראשי צריכים לעבור דרך הספסל שהוא היה בו על מנת להוציא אותם אל הרכבים. ואם הוא היה עומד במקום שהוא עמד עד שהושבנו אותו זה בדיוק בשביל שהם היו צריכים לעבור.
(עמ' 41 לפרו' שורות 1-5).

גם העד ליאור חזר על גרסת חבריו כי התובע רצה להגיע אל העצורים ולמנוע הוצאתם, וריתוקו לספסל בא בעקבות התפרעותו.

17. לאחר ששמעתי את כל העדויות ועיינתי שנית בתצהירים, בדו"חות הפעולה ובחקירות, מסקנתי היא, כי האמת כמו ברוב המקרים היא באיזשהו מקום באמצע בין גרסת התביעה וההגנה. התרשמותי מהעדויות כי המעצר היה קצר וחלק, וכעדות העד ליאור ארך כ-2-5 דקות (עמ' 43 ש' 24).

אני מאמינה לגרסת התובע כי צעקותיו והתלהמותו היו לצורך קבלת פרטים אישיים מהבלשים. התובע הרגיש אחראי לעצורים ובייחוד לבנו של חברו. מדובר בנערים צעירים, חיילים בשירות חובה, והתובע היה מבולבל ולא ידע אם מדובר במשטרה צבאית או אזרחית. מכל מקום, גם אם צעק התובע ואיים כי ימנע את יציאת הנערים מביתו, אין באיום זה כל ממש. מדובר במעצר שבוצע ע"י 9 בלשים מיומנים מיחידה מובחרת כשהמעצר מבוצע בהכנעה ובשיתוף פעולה מלא. מנגד עומד התובע, גבר כבן 60 שאיננו חמוש ואיננו מיומן, וכל שמבקש הוא לדאוג למסור לאביו של הנער את פרטי השוטרים שעצרו את בנו. לחצר שתי יציאות – התובע איננו יכול לחסום את שתי היציאות במקביל, כל האיום למנוע את יציאת הנערים הוא איום סרק הדומה לאדם שמרים קולו על מנת להבריח פורצים, לא היתה לתובע כל יכולת אמיתית לעמוד מנגד ולמנוע את יציאת הנערים האזוקים והמלווים בלא פחות מ-9 בלשים מיומנים. די היה בדחיפה קלה של התובע על מנת לפנות את הדרך.

18. אני סבורה כי ייתכן שהתובע השמיע איום כי לא יתיר את יציאת הנערים, אך כאמור קשה להאמין כי איום זה אכן הרשים או עורר חשש אמיתי בקרב בלשי המשטרה המיומנים. מדובר באדם מן היישוב ולא באיש עם עבר פלילי, דווקא התנהגותו מלמדת כי אכן דאג וחשש לנערים ולא ביקש להכשיל פעולה כזו או אחרת. ייתכן והחזקתו היתה כדי למנוע מהתובע התלהמות נוספת, ומשביקש והתעקש על פרטים מזהים, הופעל עליו לחץ נוסף עד התרצותו ושתיקתו.

19. האם החזקת התובע היתה בגדר הפעלת כוח סביר למנוע התלהמות? יש לנתח את העדויות בדבר הפעלת הכוח לרבות עדות הרופא שחתם על התעודה הרפואית. ניתוח העדויות צריך ויצא מתוך הנחת עבודה כי ריתוקו של התובע לא היה כדי למנוע הפרעה ממשית, אלא למנוע התלהמות יתרה, ובעצם להשתיק את התובע. קשה לי לקבל את הגרסה, כי התובע היווה איום ממשי כלשהו המפריע לביצוע הוצאת העצורים ממתחם החצר.

ג. האם הופעל כח סביר
1. התובע פנה למוקד רפואי באותו יום בשעות הערב המאוחרות (20:25), ונבדק ע"י ד"ר אברמוב שנתן לו אישור רפואי. בפרק תלונת החולה, נכתב כי יש כאבים בבליעה. בבדיקה מצא הרופא כאבים במימוש בצוואר, וכן שטף דם פנימי. יצוין, כי התובע נבדק ולחץ דמו נמצא גבוה 150/95 ודופק 88, וניכר בו כי היה נסער. יצוין, כי אף בעדותו בעת ששחזר את האירועים היה נרגש.

2. ד"ר אברמוב נקרא להעיד ביחס לתעודה הרפואית שמסר, והעיד בחקירה ראשית כדלקמן:
"כן, בצוואר ובגרון. בגרון היה סימני שטף דם פנימיים, חיצוני. אני ראיתי שקשה לו גם לדבר, היה לו סימני פחד, והיה לו סימנים שיכולים לגרום לנזק פנימי, כאילו נשבר לו הסחוס בגרון, סימנים של התקפה, ושלחתי אותו לרופא אף אוזן גרון שיבדוק אותו יותר. היה שטף דם פנימי וסימני שריטות, קשה להגיד את מידת התקיפה".
(עמ' 9 לפרו' שורות 1-5).

ד"ר אברמוב שאין לו כל קשר להיכרות קודמת עם התובע, חזר והדגיש בחקירה נגדית כי מצא סימני שטף דם פנימיים באזור הגרון, וכי קושי בבליעה מצביע על תפיסת הצוואר.

3. לגבי תפיסת הצוואר, העידו כמעט כל עדי התביעה, התובע הצהיר בסעיף 4 לתצהירו כי הבלשים לחצו עם האמה על הגרוגרת שלו באופן חזק עד שהרגיש חנק. העד יובל ברגר (ע.ת. 5) אשר ראה את התובע בסמוך לסיום האירוע, הצהיר כי ראה את התובע נסער מאוד, מזיע, עיניו התרוצצו, ועליו חבורות על הידיים והצוואר. עדותו זו של יובל לא נסתרה כלל וכלל, ולו מן הטעם שלא עומת עימה בחקירה נגדית. גם העד דיאמנט, שעדותו כאמור אובייקטיבית לחלוטין, תיאר בחקירתו הנגדית את הכוח שהופעל כדלקמן:
ת. אני מספר מה שראיתי ומה שאני זוכר, שוטר אחד שהחזיק את שתי הידיים צמודות ושוטר אחד היה עם היד שלו רכון על הצוואר של התובע, כשהראש של התובע מונח על השולחן"...
(עמ' 12 לפרו' שורות 13-14).

4. עדי ההגנה ליאור ואלמוג החזיקו לגרסת כולם בידיו ובכתפיו של התובע, עדים אלה הכחישו כל מגע עם צווארו של התובע, והעידו כי בצר מפקדם עמד מול התובע וכופף את ראשו. העדות של בצר אליו מופנית האצבע המאשימה ביחס לביצוע לפיתת הצוואר, העיד בנושא זה לאחר שהדגים באולם בימ"ש את לפיתת התובע ע"י שלושת הבלשים. וכך מעיד העד בצר בסוף עדותו:
העד: "כיון שהוא התנגד, אני עמדתי מולו והמשכתי בניסיונותיי הסבלניים להרגיע אותו. בינתיים לא נגעתי בו, אח"כ כשהוא ניסה להתרומם, מכיון שהתובע הוא מבוגר בן 46 וחזק, הוא היה מאוד נסער ומאוד כוחני, ואני אומר שוב שמפאת הכבוד לגיל, הנחתי את ידי הימנית על כתפו השמאלית ולחצתי מלמעלה למטה על מנת למנוע ממנו להתרומם. אציין, שאגודל יד ימין שלי חייב לפנות לכיוון פנים, מכיון שלחצתי והפעלתי כוח וגם רשמתי את זה בדו"ח, ייתכן שנוצר סימן. לא חנקתי, ולא התקרבתי לגרוגרת ולא הרמתי יד על הראש ולא נתתי לו מרפק על הפנים, מעבר ללחיצה החזקה הפעלתי כוח וגם רשמתי את זה. ובגלל שהפעלתי כוח התלבטתי אם לעצור אותו או לא".
(עמ' 37 לפרו' שורות 9-16).

5. לשאלת בימ"ש, מדוע היה צריך בשלושה שוטרים כדי לאחוז בתובע, השיב בצר כדלקמן:
"זה התחיל בשני שוטרים שאחזו בו והרחיקו אותו לספסל מכיון שהוא השתולל, וגם כשהוא ישב הוא דחף אותי. הוא התפרע והתרומם, למה אני באתי וגם הצטרפתי ולחצתי לו על הכתף כדי שלא יתרומם".

6. נושא פעולתם של הבלשים הינו רגיש ומיוחד, ויש למצוא תמיד את האיזון הנדרש בין הפעלת כוח סביר לצורך ביצוע הפעולה עד תומה בצורה היעילה ביותר לבין שמירה על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו. שמירה זו הינה קל וחומר כשבעל החצרים איננו אחד החשודים וביתו וחצרו אינם משמשים אלא כזירה בלבד שלא באשמתו. במקרה זה, יש להקפיד הקפדה יתרה על רכושו וגופו של האזרח שאין לו כאמור כל יד ורגל בפרשה המיוחסת לעצורים.

7. כאמור, העדויות בדבר הכוח הסביר נבחנות לאור נקודת המוצא שאין התובע היווה איום של ממש לשם מניעת הוצאת העצורים והובלתם לרכבים. אם כך,בהתחשב בכוח שהופעל, על פיו רותק התובע לספסל ע"י שני בלשים, אחד מכל צד כאוחז בזרועו ובכתפו ולוחץ את ראשו כלפי מטה לספסל, אכן מיותרת היתה אחיזתו הנוספת של בצר בסמוך לצווארו. האם אכן סברו עדי ההגנה שהתובע יכול לקום מהספסל כששניים אוחזים בו בחוזקה?

8. עדות הרופא שכנעה אותי במהימנותה, שאכן נמצאו סימני לחיצה מאסיביים ושטפי דם פנימיים בצווארו של התובע עם קשיי בליעה. סימנים אלה אינם מופיעים לאחר לחץ על הכתפיים בלבד. וחזקה שהפעלת כוח היתה באופן ישיר גם על צווארו של התובע. בנסיבות אלה ונוכח גילו של התובע, אינני יכולה להגיע למסקנה שהופעל כוח סביר בלבד, ולטעמי הופעל כוח רב מן הצורך בנסיבות העניין, וזאת בלשון המעטה.

ד. שאלת הנזק
1. כבר בפתח פרק זה, ייאמר כי התובע האדיר בנזקיו הן בכתב תביעתו, הן בתצהירו והן בעדותו. לטענת התובע, האמירה של השוטרים "תקראו על זה מחר בעיתון", מהווה לשון הרע במשתמע, ומשייכת אותו בעקיפין לעבירה שיוחסה לנערים. אינני סבורה כך. הגם שאמירה זו איננה מוצלחת ומיותרת לחלוטין, אין בה כדי להוות לשון הרע. אמירה זו נאמרה לתובע ולמר דיאמנט שברר במה המדובר. לא נרמז כי לתובע יש קשר לפרשה זו, והראיה שהוא לא נעצר יחד עם הנערים.

2. התובע טוען, כי הושם ללעג ולקלס בפני חברי המושב, ואולם העדויות בנושא זה היו מינוריות לחלוטין, והעד היחידי שהעיד בנושא זה היה ע.ת. 8 מר נמרוד סיידוף. העד הצהיר בתצהיר עדות ראשית, כי "מתייחסים אל התובע כאל עבריין שצריך להביא לו שוטרים", ואולם בחקירתו הנגדית ריכך העד את גרסתו והעיד כדלקמן:
"ת. מה זה צוחקים, שבאים אליו וצוחקים בפניו? יש ויכוח במזכירות אז הגזבר אומר לו, כנראה שלא הרביצו לך מספיק.
ש. אתה בעצמך צוחק עליו גם?
ת. מידי פעם.
(עמ' 24 לפרו' שורות 16-18).
מעדות זו, למדים כי מדובר בהערות שבבדיחות הדעת ולא על מנת לעלוב בתובע או לשים אותו ללעג ולקלס.

3. עיקר נזקיו של התובע הינם בכאב וסבל שהסב לו האירוע. כאב וסבל פיזי, ככל שעולה מתעודת הרופא, וכן סבל נפשי כתוצאה מתחושה של חוסר אונים, השפלה והתעמרות, שנעשים דווקא בחצר ביתו של התובע, במקום שאמור להיות המוגן ביותר עבורו בבחינת "ביתי הוא מבצרי".
אם יש מקום לפצות את התובע פיצוי כספי, הרי יש לפצותו בגין ראש נזק זה בלבד.

סוף דבר:
מצאתי את עדי ההגנה פועלים בכוח בלתי סביר כלפי התובע בעקבות ביצוע פעולה חוקית בחצריו. נזקיו של התובע כאמור הינם בעיקר כאב וסבל.
אני קובעת כי הנתבעת תפצה את התובע בסך של 18,000 ₪ בצירוף החזר האגרות והחזר הוצאות העדים כפוף לקבלות, וכן שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪. הסכומים יישאו ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסה"ד ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שוטר

 2. תקיפה בחנות

 3. תקיפה למוות

 4. תקיפת זקן בביתו

 5. תאונת עבודה תקיפה

 6. תקיפה על ידי קטינה

 7. תקיפת איש צוות מד''א

 8. מהי ההגדרה של תקיפה ?

 9. סעיף תקיפה חוק העונשין

 10. תקיפת בת זוג סעיף 382 ג

 11. תקיפה של אדם בתוך מכונית

 12. תקיפת לקוח ע''י עורך דין

 13. מה העונש על תקיפת שוטר ?

 14. זיכוי מעבירת תקיפת צלמים

 15. זיכוי מעבירת תקיפת בת זוג

 16. זיכוי מעבירת תקיפה בערעור

 17. החמרה בעונש על תקיפת שוטר

 18. זיכוי בערעור על תקיפת שוטר

 19. ביטול כתב אישום תקיפת שוטר

 20. ערעור על קולת העונש על תקיפה

 21. הודאה בעבירות של תקיפת בת זוג

 22. פיצויים על תקיפת תלמיד בית ספר

 23. תקף חברתו לכיתה, וגרם לה חבלות

 24. זיכוי מעבירת תקיפת בעל את אשתו

 25. תקיפה ליד מועדון עם בקבוק שבור

 26. פיצוי על תקיפת שוטר במהלך הפגנה

 27. פיצוי על תקיפת שוטרים במהלך מעצר

 28. פיצויים על תקיפה בעקבות סכסוך עבודה

 29. אחריות על תקיפת עובד במהלך העבודה

 30. הגנה עצמית בתביעה אזרחית בגין תקיפה

 31. "הגנה עצמית" מפני תקיפה בתביעה אזרחית

 32. תביעת פיצויים בגין נזקים בעקבות תקיפה

 33. תביעה לפיצוי נזקי גוף בגין אירוע תקיפה

 34. ערעור על עונש לשוטר מג"ב שהורשע בתקיפה

 35. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף בגין תקיפה בחו"ל

 36. תביעה: פיצוי בסך 30,000 ₪ בגין תקיפה בלובי של בניין מגורים

 37. עבירת תקיפה "סתם" לפי סעיף 379 לחוק העונשין - 3 חודשי מאסר

 38. תקיפה הגורמת לחבלה ממש לפי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 39. תקיפת חסר ישע, עבירה לפי סעיף 368ב(א) סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977

 40. ניסיון מתוכנן לפגוע באדם על רקע של סכסוך שלא צלח על רקע של מעורבות משטרתית

 41. טענת תקיפה ללא סיבה מוצדקת בסניף הביטוח הלאומי ע"י שוטר משטרת ישראל ומאבטח

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון