שוויון בין נאשמים

על חשיבות שוויון בין נאשמים גם בשלב המעצר, קיימת התייחסות בפסיקת בית המשפט.

כן נקבע בפסיקה כי טענה של "הגנה מן הצדק" רלוונטית גם בשלב המעצר ויכולה להשפיע על בחינת התנאים וחלופות המעצר (ראו לעניין זה בש"פ 10307/07 מדינת ישראל נ' אסף לוזון (2008; ובש"פ 5960/09 אלכס צ'רניס נ' מדינת ישראל (2009)).

לעניין זה ראו ב"ש 1/87 אברהם דנאשוילי נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(2) 281, בעמ' 291:
"הרי העובדה, שמבין נאשמים אחדים באותו סוג עבירה מופלגת בחומרתה, ובאותה פרשת דברים עצמה – כשאין להצביע על איזשהו שוני של ממש שבין מעשי שניהם – אחד מהם מתהלך ומטייל בשוק שעה שחברו עצור וחירותו נשללה הימנו, יש בה משום אפליה ופגיעה בעקרון השוויון בפני החוק ומצווים אנו להביא אפליה זו על תיקונה".

יחד עם זאת, על בית המשפט, בשבתו כשופט מעצרים, להיות זהיר בהצגת עמדה מגובשת ביחס לראיות, מבלי ששמע אף לא אחד מן העדים ומבלי שנחקרו נגדית, כאשר נושאים אלה מקומם בתיק העיקרי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סייג העדר שליטה

 2. שוויון בין נאשמים

 3. פיצוי לנאשם שזוכה

 4. כשירות לעמוד לדין

 5. חובת היידוע לחשוד

 6. הבעת חרטה מצד הנאשם

 7. בקשה להפרדת נאשמים

 8. איסור פרסום שם קטין

 9. הגנת טעות במצב דברים

 10. בקשת נאשם לחיסוי זהות

 11. חידוש הליכים נגד נאשם

 12. זיהוי הנאשם בבית המשפט

 13. מפגש בין הנאשם לעד תביעה

 14. כסף מהמדינה על זיכוי הנאשם

 15. בקשה לאיסור פרסום שם החשוד

 16. הפרדת נאשמים בגירים מקטינים

 17. בקשה לא לפרסם פרטים על הנאשם

 18. אי הודעה לנאשם על זכות השימוע

 19. החזר הוצאות הגנה לנאשם לאחר זיכוי

 20. הקלה בעונש לנאשם קטין בעל עבר "נקי"

 21. הגדרת ''חשוד'' בחוק סדר הדין הפלילי

 22. זכות הנאשם להליך הוגן מול זכות הקורבן

 23. זכות החשוד לשם טוב מול עקרון הפומביות

 24. הפחתת עונש לנאשם עקב מצב רפואי של האמא

 25. הנאשם איבד הכרה בתאונה ולא זוכר מה קרה בתאונה

 26. ערעור על החלטת בית משפט שלא לאפשר לנאשם לחזור בו מן ההודאה אשר על פיה הורשע

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון