תביעה ייצוגית בנושא תאריך תפוגה על מוצר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה ייצוגית בנושא תאריך תפוגה על מוצר:

1. בקשה לאישור הסדר פשרה בחמש תובענות ייצוגיות שעניינן העובדתי והמשפטי דומה, הגם שהצדדים בהן שונים מבקשה לבקשה: ביום 1.7.2009 נכנס לתוקף תיקון 15 בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, ונוסף בפקודה סעיף 55ז שלפיו יש לסמן על אריזת "תמרוק" את תאריך התפוגה או את תקופת השמוש בתמרוק לאחר שהוא נפתח.
המבקשים טוענים כי למרות האמור המשיכו המשיבות במכירת תמרוקים שאינם נושאים תאריך תפוגה או ציון בדבר תקופת השמוש בתמרוק לאחר פתיחתו.
הסעד שנתבע בכל אחת מן התובענות היה הפסקת מכירת התמרוקים שאינם עומדים בדרישות החוק, ופיצוי חברי הקבוצה במלוא נזקם, שהוא המחיר ששולם עבור המוצרים ועוד נזק לא ממוני שנגרם להם.

2. אלו הן העובדות הרלוונטיות שבבקשות, בקצרה:

א. 4713-09-09 – המבקשת ענת טל רכשה ביום 26.8.2009, בחנות השייכת לשופרסל בע"מ, קרם לחות ועצוב לשיער מתוצרת קרליין (פרמאגיס) בע"מ, קרם ידיים מתוצרת החברה הדרומית לשווק בע"מ (סנו), ומסיר לק מתוצרת ש. שוורץ באר שבע בע"מ.

ב. 23506-08-09 - המבקש אייל גוטליב רכש ביום 23.8.2009, בחנות השייכת לסופרפארם (ישראל) בע"מ, קרם לחות לשיער "לייף" ושמפו "לייף".

ג. 33763-04-10 – המבקש רונן קרן רכש ביום 26.8.2009, בחנות השייכת לניו-פארם דראגסטור בע"מ, קרם לחות ועיצוב לשיער מתוצרת קרליין (פרמאגיס) בע"מ, קרם ידיים "קרמה" מתוצרת קוסמופארם בע"מ וקרם לחות רב שימושי של ד"ר פישר.

ד. 12375-09-09 – המבקש מנצור אליהו רכש ביום 6.9.2009, בחנות השייכת למשביר לצרכן החדש בע"מ, שמפו "קרמה" מתוצרת קוסמו פארם בע"מ, קרם לחות לשיער מתוצרת קרליין (פרמאגיס) בע"מ, וסבון נוזלי מתוצרת אברנסל קוסמטיקס.

ה. 19199-05-10 – המבקש קייקוב עופר רכש ביום 25.8.2009 וביום 6.9.2009, בחנות השייכת לרבוע כחול – ישראל בע"מ, קרם לחות לשיער מתוצרת קוסמופארם בע"מ, תחליב לחות לרחצה מתוצרת קרליין (פרמאגיס) בע"מ ומי פה תיאדנט עם פלואוריד.

משום מה, לא צויין בבקשות ב' –ה' שם היצרנית קרליין (פרמאגיס) בע"מ, והדבר נלמד מצלומי המוצרים שצורפו לבקשות.

3. המשיבות שופרסל בע"מ, סופרפארם (ישראל) בע"מ, ורבוע כחול ישראל בע"מ טוענות כי הוראות סעיף 55ז בפקודת הרוקחים אינן חלות על מוצרים שסופקו למשיבות לפני מועד כניסת החוק לתוקף, וממילא כי חובת הסימון של המוצרים חלה על היצרנים ועל היבואנים, ולא על רשתות השווק; וכי דרישת הרישום היא של תקופת שמוש לאחר פתיחת המוצר, ולא רישום תאריך התפוגה שלו. סופר-פארם טענה כי המוצרים שמייצורה אינם אסורים לשמוש גם כחלוף שנה מיום הפתיחה, אלא שאין אחריות יצרן למוצר כזה; וכי ניתן ללמוד מהוראות הנוהל של משרד הבריאות ומן הדירקטיבה האירופית 2003/EC.OJ L 66, 11/103/2003 כי קיימים תמרוקים שאינם חייבים בסימון.
לגבי אחדים מן המוצרים הובהר כי נשאו סימון כנדרש.
עוד נטען כי המשיבות יוצאות ידי חובתן בפעולה סבירה לצורך סימון, ואין לראות בתקלות מקומיות משום הפרת החובה לפי החוק.
המשיבות הוסיפו וטענו כי לא נגרם למבקשים כל נזק בגין רכישת המוצרים, כי היו רשאים להחזיר את המוצרים, וכי על כן אין למבקשים עילת תביעה אישית, ובודאי לא ייצוגית.
עוד נטען כי הפרת פקודת הרוקחים אינה מקימה עילת תביעה ייצוגית, ואינה מקימה עוולה נזיקית של הפרת חובה חקוקה. אין הטעיה במעשי המשיבות, ואין עשיית עושר ולא במשפט, משנמצא כי המוצרים אינם פגומים.

בתביעות הגב' רונן ומר מנצור לא הוגשו עדיין תשובות של המשיבות, ניו פארם דראגסטור בע"מ, והמשביר לצרכן החדש בע"מ. לפי האמור בהסדר הפשרה הצטרפו משיבות אלו לטענות המשיבות האחרות.

4. לשם הערכת התביעה טענו הצדדים כי תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש"ע-2010 (להלן "תקנות הרוקחים") צמצמו את גדר התמרוקים החייבים בסימון. אכן, בתקנות אלו הוצא מגדר חובת הסימון תמרוק שאורך חיי המדף שלו מעל 30 חדשים, והוא מיועד לשמוש חד פעמי או ארוז באריזת לחץ, או שאיכותו אינה נפגמת, והשמוש בו בטיחותי לתקופה ארוכה.
כלומר, שקשת רחבה של מוצרים הוצאה אל מחוץ לגדר סעיף 55ז' בחוק.

5. אלו עיקרי הסדר הפשרה המוצע:
א. הקבוצה היא מי שרכש תמרוקים אצל מי מן המשיבות מיום 1.7.2009 ועד מועד הפרסום בעתונות, 2.9.2010. כתב התביעה והבקשה יתוקנו בהתאם.
ב. חברי הקבוצה שבידיהם תמרוקים סגורים שאינם מסומנים יוכלו לפנות לרשת שבה נרכשו התמרוקים, תוך 60 יום מיום שיאושר ההסכם, ולהחליף את המוצר בכזה שנושא סימון. אם אין בידיהם חשבונית המעידה על רכישת התמרוקים החל מיום 1.7.2009 – יוכלו לאשר זאת בכתב, והמשיבות תוכלנה לבדוק אמיתות האישור.
ג. בכל אחת מן התביעות תשלם המשיבה למבקש גמול בסכום של 7,000 ₪, ושכר טרחה לבאי כוחו – 40,000 ₪ בצרוף מע"מ. ואולם הגמול למבקש בת"צ 12375-09-09 ושכר הטרחה בת"צ 33763-04-10 ובת"צ 12375-09-09 ישולמו על ידי ניו –פארם דראגסטור בע"מ.
התשלום יבוצע תוך 28 יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.
ד. מבוקש שלא למנות בודק, בעיקר משום הספק הקיים בקשר לפרשנות סעיף 55ז' בפקודת הרוקחים, ובשאלה אם נגרם נזק למבקשים או לקבוצה הנטענת. אין המדובר בנושא הדורש בחינה שבמומחיות. ממילא ההסדר המוצע מתקן את התקלה.

6. הסכם הפשרה המוצע פורסם בעתונות 2.9.2010 אך לא נתקבלו התנגדויות. לאחרונה נתקבלה הודעת היועץ המשפטי לממשלה, כי אין בדעתו להתערב בהסכם.

7. מינוי בודק:
כבמקרים דומים, אינני סבורה שיש למנות בודק בנסיבות שלפני. הסדר הפשרה איננו הסדר כספי המבוסס על חישובים או כימות. המדובר בהסדר הכורך טעונים עובדתיים גלויים לעין הקורא וטעונים משפטיים, והערכתו אינה דורשת מומחיות מלבד זו של בית המשפט (ת"צ (מחוזי מרכז) 9237-02-10 שלום נ' יפאורה – תבורי בע"מ (לא פורסם, 2.8.2010); ת"צ (מחוזי מרכז) 1925-08-09 רוזנברג נ' אי.פי.אי (תנועה וחניה) (ישראל) בע"מ (לא פורסם, 5.7.2010); בש"א (מחוזי ת"א) 3423/07 סלומון נ' מחלבות גד בע"מ (לא פורסם, 3.9.2009)). משום כך, אין להוסיף ולמנות בודק, ולהכביר הוצאות.

8. גמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו:
בקביעת התשלום יש להתחשב בתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; במורכבות ההליך; בטרחה שבהגשת התובענה; בסיכון ובהוצאות; במידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; באופן ניהול ההליך על ידי ב"כ התובע; ובפער בין הסעדים הנתבעים לבין אלו שנפסקו (סעיפים 23,22 בחוק תובענות ייצוגיות; ע"א 8430/99 אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ נ' ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ, פ"ד נו(2)247 (2001); ע"א 9134/05 לויט נ' קו אופ אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (לא פורסם, 7.2.2008); אלון קלמנט "קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו – 2006" הפרקליט מט 131, 162-158 (תשס"ז). השוו: בש"א (מנהליים ת"א) 30858/06 פלדמן נ' איגוד ערים (אזון דן) (ביוב) (לא פורסם, 15.4.2010)).
בעניין לויט נקבע כי השיקולים הקבועים בסעיף 23 בחוק אינם ממצים אלא מנחים ומלמדים על מגמת החוק ועל המטרות שאותן ביקש להשיג (שם, בפסקה 12).

במקרה זה הוסכם על הצדדים כי בכל אחת מן התביעות תשלם המשיבה למבקש גמול בסכום של 7,000 ₪, ושכר טרחה לבאי כוחו – 40,000 ₪ בצרוף מע"מ. סכום זה אינו סביר בעיני בנסיבות הענין: התביעות דומות מאוד זו לזו, וראוי היה להגיש אותן במאוחד מראש, כפי שככל הנראה היתה כוונת המחוקק בסעיף 7 בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.
הוסף לכך כי ההפרה הנטענת אינה מן החמורות, ומוסכם על הצדדים שלא יכול היה להגרם נזק לקבוצה בגין השמוש במוצרים (כל שכן בגין עצם רכישת המוצרים הבלתי מסומנים), ועל כן אין להפריז במידת החשיבות הצבורית של התובענה.
משום כך החלטתי להפחית את שכר הטרחה ולהעמידו על 7,500 ₪ בצרוף מע"מ בכל אחת מחמש התביעות. הגמול למבקש יעמוד על 2,500 ₪ מכל אחת מן המשיבות.

9. אם כן, אני מאשרת את הסכם הפשרה, תוך תיקון שכר הטרחה כאמור לעיל.
הגדרת הקבוצה ועילות התביעה – כאמור בסעיפים 1 ו-5 לעיל.
המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמול לתובע ייצוגי

 2. גמול תביעה ייצוגית

 3. חוק תובענות ייצוגיות

 4. צלתוק - תביעה ייצוגית

 5. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 6. התיישנות תביעה ייצוגית

 7. אגרת אשפה תביעה ייצוגית

 8. פסיקת גמול לתובע ייצוגי

 9. תביעה ייצוגית נגד הפניקס

 10. נטל ההוכחה בתביעת ייצוגית

 11. פגם ביסוד ההסכמה מצד הלקוח

 12. בקשה להצטרף לתביעה ייצוגית

 13. חישוב כינון - תביעה ייצוגית

 14. צירוף נתבעים בתביעה ייצוגית

 15. בקשה לתביעה ייצוגית נגד כלל

 16. בקשות לאישור תביעות ייצוגיות

 17. תביעה ייצוגית נגד בית השקעות

 18. אישור הסדר הפשרה בתביעה ייצוגית

 19. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הבנקים

 20. תביעה ייצוגית בנושא אס אם אסים

 21. תביעה ייצוגית בנושא יחידות נופש

 22. אישור תובענה ייצוגית נגד פלאפון

 23. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 24. הסרת קיפוח - פשרה בתביעה ייצוגית

 25. פשרה בתביעה ייצוגית נגד ההסתדרות

 26. בקשה להוספת נתבעים לתביעה ייצוגית

 27. הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 28. תעריף שיחות לחו''ל - תביעה ייצוגית

 29. בקשה לגילוי מסמכים בתביעה ייצוגית

 30. כתב תגובה לבקשת אישור תביעה ייצוגית

 31. צירוף חוות דעת מומחה לתביעה ייצוגית

 32. החזר הוצאות רכב לעובד תביעה ייצוגית

 33. פתיחת מכשיר סים פרי - תביעה ייצוגית

 34. תביעה ייצוגית על החזר אגרות הוצל''פ

 35. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 36. החזר כספי תיעול אישור תביעה ייצוגית

 37. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים

 38. בקשה למחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 39. תביעה ייצוגית של בנושא כרטיסים להופעה

 40. דחיית בקשה להכרה בתביעה כתביעה ייצוגית

 41. בקשה להעברת תביעה ייצוגית לבית משפט אחר

 42. תביעה ייצוגית בנושא תאריך תפוגה על מוצר

 43. פסק דין בתביעה ייצוגית נגד חברות הסלולר

 44. ייצוג הולם בהסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות

 45. שתי בקשות לאישור תביעה ייצוגית באותו עניין

 46. תביעה ייצוגית של רוכשי דירות נגד יזם פרויקט

 47. העברת מקום הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. הסדר פשרה בתובענה ייצוגית תגובת היועץ המשפטי

 49. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק הבינלאומי

 50. הימנעות מפניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית

 51. אגרת ערעור על דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 52. סעיף 19 - בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

 53. תביעה ייצוגית: גביית אגרות בניה בגין שטחים שאינם כלולים "בשטח המותר לבניה"

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון