תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

לעניין פרשנות הסכם קובע סעיף 25 (א) לחוק החוזים ( חלק כללי ) תשל"ג 1973 שתוקן בשנת 2011 כי "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים, משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש הסכם בהתאם ללשונו".

תיקון זה לסעיף מבטא גישה שבאה לידי ביטוי גם בהלכת בית משפט עליון שלפיה מקום בו לשון ההסכם ברורה יש לפרש את ההסכם בהתאם ללשונו. רק מקום בו לשון ההסכם אינה ברורה, יהיה ההסכם טעון פרשנות שתעשה בהתאם לנסיבות החיצוניות לחוזה. ( רע"א 1452/10 מפעל הפיס בע"מ נ' אלחנן טלמור.

** חשוב לציין כי הנוסח של סעיף 25 לחוק החוזים לפני התיקון ב-17 בינואר 2011, היה "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו – מתוך הנסיבות".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמירות דעת

 2. אכיפת חוזה

 3. חוזה פרוגרמה

 4. התכחשות לחוזה

 5. טעות סופר בחוזה

 6. חוזה לשרותי מוקד

 7. הטעיה בכריתת חוזה

 8. שינוי חוזה בהתנהגות

 9. שינוי חוזה בהתנהגות

 10. בקשה לקבל חוזה בכירים

 11. פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 12. תנאי מתלה ותנאי מפסיק

 13. לחץ כלכלי - דיני חוזים

 14. פסילת רשם בית משפט מחוזי

 15. חוזה בלתי חוקי עם העירייה

 16. חוזה להפעלת בריכה עירונית

 17. זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

 18. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 19. תוספת בכתב יד על גבי חוזה

 20. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 21. טענת חוזה פיקטיבי למכירת דירה

 22. חוזה שלא משקף את הסכמות הצדדים

 23. פיצוי מוסכם למרות שלא נחתם חוזה

 24. סעיף 55(ג) לחוק החוזים - פטור לחייב

 25. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום פיצוי מוסכם

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש - סעיף 13 לחוק החוזים

 27. תביעה בגין עבודות נוספות מעבר לעבודות שסוכמו במסגרת חוזה פאושאלי

 28. חוזה שירותי פרסום ממומן ופרסום אורגני באמצעות אופטימיזציה של תוצאות חיפוש

 29. כפייה הינה לחץ חיצוני השולל את היכולת להפעיל רצון חופשי, או שהוא גורע ממנה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון