תניה בחוזה ביטוח

שעה שבפני בית המשפט עומדות שתי פרשנויות אפשרויות של תניה בחוזה ביטוח, ששתיהן גם יחד סבירות, הרי שיש תחולה בנסיבות העניין לכלל בעניין הפרשנות נגד המנסח

(לרציונלים שבבסיס הכלל ולדרכי הפעלתו ראו דניאל פרידמן, נילי כהן חוזים (הוצאת אבירם, תשנ"א, כרך א') 135; איל זמיר פירוש והשלמה של חוזים (ירושלים, תשנ"ו) 30-32; ע"א 631/83 המגן חברה לביטוח נ' "מדינת הילדים", פ"ד לט(4) 561, 573-572 (1985); רע"א 3577/93 הפניקס נ' מוריאנו, פ"ד מח(4) 70, 77 (1994); ע"א 4651/95 בני סעיד חמודה נ' המועצה המקומית עראבה, פ"ד נ(5) 81, 86-87 (1997); ע"א 4605/99 אלישרא מערכות אלקטרוניות נ' רשות שדות, פ"ד נה(1) 1, 10 – 11 (1999); ע"א 2016/00 רוזנצוויג נ' רוזנבליט, פ"ד נו(4) 511, 527 (2002); ע"א 8729/07 אירונמטל בע"מ נ' קק"ל.

לכלל זה נודע משקל יתר כיום, לאחר שלחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 נוספה הוראת סעיף 25(ב1) הקובעת כי "חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו" (ראו גם ע"א 3375/06 קמטק מערכות בע"מ נ' מדינת ישראל.

כלל זה חל במסגרת היחסים שבין מבוטח למבטח הן מכוח כלל פרשני זה, והן על רקע מתן ההעדפה לפרשנות שיש בה כדי להביא למימוש ציפיתו הסבירה של המבוטח (ראו ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז(1) 311, 326 – 327 (1993); ע"א 2016/00 רוזנצוויג נ' רוזנבליט, פ"ד נו(4) 511, 528 ואילך (2002); ע"א 1228/08 מולרם נ' ביטוח חקלאי, מיום 28.6.11, בפסקה 8 לפסק-הדין; והשוו הערתו של כבוד השופט רובינשטיין ברע"א 104/08 כהן נ' מנורה, מיום 2.2.11, בפסקה ה' לפסק-דינו). לכל אלה ניתן להוסיף את הכלל לפיו יפורש חוזה כנגד "הצד החזק" (להיקפו ותחולתו של כלל זה על חוזים ממינים שונים ראו ע"א 4651/95 בני סעיד חמודה נ' מועצה מקומית עראבה, פ"ד נ(5) 81, 87 (1997); ע"א 650/98 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נג(4) 433 (1999); ע"א 9609/01 מול הים (1978) בע"מ נ' עו"ד שגב, פ"ד נח(4) 106, 137-134 (2004); ע"א 8729/07 אירונמטל בע"מ נ' קק"ל, מיום 12.11.09, בפסקה 16(ג) לפסק-הדין; ע"א 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' קריסטין הורש, מיום 7.12.09, בפסקאות 12 - 15 לפסק-הדין).

לעניין זה יובהר שאין כל ספק כי במסגרת היחסים שבין המבוטח למבטחת יש לראות את המבטחת כצד החזק, שלו השליטה המלאה בניסוח הפוליסה ותניותיה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו חוזה הביטוח ?

 2. עילת כפל ביטוח

 3. תביעת ביטוח מבנה

 4. ביטוח מחלות קשות

 5. תניה בחוזה ביטוח

 6. ביטוח מוות ממחלה

 7. חוסר במטען מחו''ל

 8. תשובות בהצעת ביטוח

 9. ביטוח צינתור

 10. ביטוח תאונה במתכוון

 11. התיישנות ביטוח אחריות

 12. נטל ההוכחה בביטוח רכוש

 13. שאלה גורפת בשאלון ביטוח

 14. סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח

 15. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח

 16. האם תביעת ביטוח התיישנה ?

 17. ביטוח אחריות מקצועית צד ג

 18. תביעה על פי דיני כפל ביטוח

 19. ביטוח משלים כללית - פסק דין

 20. העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

 21. מקרה ביטוח במהלך תקופת הכשרה

 22. כיסוי הביטוחי לתיקון נזקי צנרת

 23. תביעה להחזר הוצאות השתלה בחו''ל

 24. ביטוח בית פרטי ללא אזעקה וסורגים

 25. טוטאל לוס - תביעה נגד ביטוח ישיר

 26. בקשה לפסילת חוות דעת בתביעת ביטוח

 27. תביעה נגד ביטוח ישיר - נזקים לרכב

 28. כיסוי ביטוחי אחריות מקצועית עו''ד

 29. תוך כמה זמן צריך להגיש תביעת ביטוח

 30. חדש תחת ישן - סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח

 31. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח ?

 32. זכות המבוטח לקבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 33. תביעה לקבלת תגמולי ביטוח של רכב מסוג אמבולנס

 34. אי ידיעת המבוטח על קיומו של הביטוח - התיישנות

 35. דחיית כיסוי ביטוחי בביטוח רשלנות מקצועית של עו"ד

 36. כיסוי הוצאות רפואיות בישראל במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל

 37. ידיעה על קיומם של תניות של אמצעי מיגון - שלילת כיסוי ביטוחי

 38. טוענת, כי היא ביטחה את דירתה וכי ביקשה לדאוג לביטוח נוסף בגין תכשיטיה

 39. האם יש כיסוי ביטוחי במקרה שהנהג הפר את החובה לנהוג כשלצידו נהג מלווה ?

 40. הפול טענה כי התאונה ארעה אחר תום תוקף תעודת הביטוח, ולכן לא מוטלת עליה חבות

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון