תובענה למתן חשבונות

תובענה למתן חשבונות מתנהלת, לרוב, בשני שלבים (ע"א 127/83 בר-לב נ' לוינזון, פ"ד מ(3) 249, 255).

בשלב הראשון, בוחן בית המשפט וקובע האם התובע אכן זכאי לקבל חשבונות מהנתבע. במסגרת שלב זה, מברר בית המשפט שתי שאלות:
האחת, קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין התובע לבין הנתבע, המצדיקה מתן חשבונות (רע"א 5064/90 סאסי נ' יקבי ארזה ת.ר.ז בע"מ, פ"ד מה(2) 130, 132).
השניה, האם התובע הוכיח, ולו לכאורה, כי קמה לו זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות (ע"א 4724/90 א.ש.ת. כספים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מו(3) 570, 584).

אם יימצא, כי התובע הוכיח את שני אלה והוא זכאי לקבל חשבונות מהנתבע, יינתן צו למתן חשבונות (ע"א 127/95 מועצת הפירות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ, פ"ד נא(4) 337, 335-334; ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, ).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון