אחריות בנזיקין של מחזיק במקרקעין

החזקה במקרקעין מטילה חובת זהירות מושגית כלפי המבקרים בהם (ראו פרשת ועקנין, 125; ע"א 615/89 מורדכי נ' עיריית גבעתיים,; ע"א 826/80 עירית חדרה נ' זוהר, פ"ד לז (3) 757, 762, 766; ע"א 4597/91 קיבוץ אפיקים נ' כהן, פ"ד נ(2) 112, 123).

חובה זו קיימת בין אם הנזק נגרם בשל מצבם הסטטי של המקרקעין, ובין אם נגרם כתוצאה מהתממשות סיכון מפעולה אקטיבית עליהם (ראה ע"א 8/79 גולדשמיט נ' ארזי, פ"ד לה(3) 399), או בכל דרך אחרת. קיומה של חובת זהירות מושגית בין מחזיק מקרקעין לבין המבקרים בהם מבטאת את העיקרון לפיו המחזיק במקרקעין הינו גם לרוב בעל היכולת הטובה ביותר לחזות סיכונים הטמונים במקרקעין, ולפעול למניעתם.

כמו כן, פעמים רבות המחזיק הינו בעל היכולת הטובה ביותר לפעול להקטנת סיכונים הנובעים מפעילות עסקית המתקיימת בהם, ולפקח על המפעילים העסקיים, ובעניננו – ביתילי הייתה בעלת היכולת הטובה ביותר לפעול להקטנת הסיכונים שנבעו מפעילותה של קלאסי גן במבנה.
(ראו: אהרן ברק "הסדר החקיקתי לאחריות התופס במקרקעין" משפטים ב' (תש"ל) 129; א. ברק "אחריות למעשי הזולת" דיני הנזיקין – חובת הנזיקין הכללית (מהדורה 2 בעריכת ג'. ולדסקי, תשל"ז) 465; ע"א 3510/99 ולעס נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל, פ"ד נה (5) 828, 840-843; ע"א 500/82 עציוני נ' עזקר בע"מ, פ"ד מ(2) 733, 740; ע"א 343/74 גרובנר נ' עיריית חיפה, פ"ד ל(1) 141; ע"א 683/77 ברוך נ' עירית תל אביב יפו, פ"ד לד (1) 157; פרשת עיריית חדרה, שם עמ' 766, פרשת קיבוץ אפיקים, שם עמ'" 123; פרשת ועקנין, שם עמ' 125).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות בנזיקין

 2. אחריות שולח בנזיקין

 3. הגנת הסתכנות מרצון

 4. פיצול הדיון בנזיקין

 5. חלוקת אחריות בנזיקין

 6. אחריות שילוחית בנזיקין

 7. אחריות המשטרה בנזיקין

 8. תביעת נזיקין נגד מצרים

 9. סעיף 7א לפקודת הנזיקין

 10. פיצויים עונשיים בנזיקין

 11. רשלנות לפי פקודת הנזיקין

 12. אחריות בעל מקרקעין בנזיקין

 13. תביעת נזיקין בגין העמדה לדין

 14. תביעת נזיקין בגין כליאת שווא

 15. סעיף 5א' לחוק הנזיקים האזרחיים

 16. אין לתת לתובע ליהנות מפרי חטאו

 17. תביעת נזיקין בגין התנהגות מעקלים

 18. אחריות הורים בנזיקין למעשי ילדיהם

 19. פיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 20. אחריות משדל - סעיף 12 לפקודת הנזיקין

 21. נזיקין - שלט האוסר כניסה מתנער מאחריות

 22. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין תאונת דרכים

 23. דוגמא לתביעת נזיקין בתאונת דרכים ללא ביטוח

 24. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף על פי פקודת הנזיקין

 25. דחיית תביעת נזיקין מחמת התיישנות ממועד גילוי הנזק

 26. נזיקין - סעיף 41 לפקודת הנזיקין – " הדבר מדבר בעד עצמו"

 27. על פי סעיף 78 לפקודת הנזיקין גם הורה זכאי לפיצוי כתלוי במקרים המתאימים

 28. השכר הממוצע במשק כמדד לאומדן שכר ניזוק על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון