נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים:

הרקע העובדתי
.1התובעת, ילידת שנת 1966, נפגעה עקב תאונת דרכים שאירעה ביום 9.3.90, וזאת תביעתה לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, התשל"ה- .1975אחריותם של הנתבעים בגין התאונה אינה שנויה במחלוקת.
.2התובעת היא תושבת הכפר דהריה בנפת חברון, ואחרי התאונה היא הוחשה לבית החולים הממשלתי בחברון ואחר כך הועברה לבית החולים הדסה בעין כרם. הפגיעות שאובחנו היו חבלת ראש, שבר עם תזוזה בעצמות האגן, קרע ליד האנוס ופגיעה פלסטית בגב תחתון, חבלה בריקמות הרכות של שוק ימין וחבלות פנימיות.
.3באי כח הצדדים הסכימו בהליך הקודם שהתנהל בבית משפט השלום בירושלים
(ת"א 5117/90), אשר אחר כך נמחקה התביעה בו והוגשה מחדש ביום 14.6.94לבית משפט זה, למנות מומחה מוסכם בתחום האורתופדיה (ד"ר שאול לוין), והמומחה קבע לתובעת נכות אורתופדית של 25% ונכות בגין הצלקות בשיעור של % 20נוספים. אין מחלוקת בין הצדדים כי הנכות הרפואית שנקבעה לתובעת המצטברת עומדת על % .43המומחה הרפואי גם קבע כי הנכות התיפקודית של התובעת עומדת, להערכתו, על %.25
.4במסגרת ההליך בבית משפט זה מונה פרופ' ע' אברמסקי להיות מומחה בתחום הנוירולוגיה, שנתן חוות דעת, אשר לפיה הוערכה נכותה של התובעת בגין הפגיעה הנויורולוגית ב- %.5

חוות הדעת
.5המומחה בתחום האורתופדיה, ד"ר לוין, השיב על שאלות הבהרה של ב"כ
הנתבעים ומתשובותיו, כמו מחקירתו בבית המשפט על חוות דעתו, עולה כי התובעת זקוקה לעזרה חלקית במשק הבית, לפי מספר שעות שתקבע עובדת סוציאלית במקום מגוריה של התובעת. המומחה מציין כדלקמן:ב
"התובעת מסוגלת לבצע רוב עבודות הבית, כגון:ו בישול, נקיון רגיל, קניות. זקוקה לעזרה בעבודות בית קשות, כגון:נ שטיפת רצפה או הזזת רהיטים. אין תפקיד בבית שהתובעת לא מסוגלת בכלל לבצע אותו, אבל קשה לה לבצע פעולות מסוימות ... התובעת מסוגלת לעבוד במכונת תפירה מכל סוג, אבל עם מגבלה חלקית, בהתאם למידת אחוזי הנכות" (תשובות לשאלות 2, 3ו-5)
בחקירתו בבית המשפט (פרוטוקול הישיבה מיום 3.1.96, עמ' 10ואילך), מעיד
ד"ר לוין כי בבדיקת התובעת מצא התרחבות של צלקות
אך לא מצא בצקת או מגבלות אלא התרחבות שאין לה משמעות ולכן קבע את הנכות הזו כנכות אסטטית ולא תיפקודית. המומחה גם לא מצא קשר בין הזיהום בדרכי השתן לבין התאונה (עמ' 16). לענין הטענה שהתובעת זקוקה לנעלים מיוחדות - המומחה אינו מקבל טענה זו (עמ' 18), ולענין הצלקת הפתוחה המצויה אצל התובעת אומר המומחה כי אין זה אלא מצב זמני (שם, עמ' 18).
ב"כ התובעת עשה כל מאמץ אפשרי לקבל מן המומחה תשובה להנחתו כי לידתה של התובעת בניתוח קיסרי נבעה מן הפגיעה באגן עקב התאונה. אולם, המומחה אינו קושר את הדברים ואומר כי העובדה שלידתה של התובעת היתה בניתוח קיסרי אינה יכולה ללמד על מימצא של קשר סיבתי לתאונה, הגם שהפגיעה באגן יכול שתהווה אחד השיקולים, מני שיקולים רבים אחרים (עמ' 22). המומחה גם מוסיף כי התובעת אכן סובלת מהגבלות בתנועות הגב ובפרקי הברך עקב הפרעות סטטיות ולכן המומחה ממליץ שהיא תעבוד בהפסקות, כאשר כל ההגבלות הללו מצאו ביטוי, לפי המומחה, באחוזי הנכות שקבע (עמ' 21).
הנה כי כן לפי המומחה, על פי תשובותיו לשאלות ההבהרה ובעדותו בבית המשפט, אכן קיימות מגבלות לגבי עבודות מסויימות של משק הבית ועבודות תפירה אך לגבי יתר עבודות הבית ומסוגלות לעבודת תפירה במשך שש שעות ביממה - אין מגבלות (עמ' 20).
.6בענין הנכות הנויורולוגית קובע פרופסור אברמסקי בחוות דעתו מיום 26.5.95, כי מצא בבדיקה של התובעת מצב הכרה תקין והתרשם ממנה כאמינה מאד. עוד קבע, כי אין שיתוקים, אין הפרעות תחושה וקורדינציה, ההחזרים תקינים, הגם שהיתה רגישות ללחץ מעל הראש ומעל האגן. משום כך קבע את נכותה הנויורולוגית בשיעור של %5, כאמור. בתשובותיו לשאלות ב"כ הנתבעים מיום 19.7.95אומר פרופסור
אברמסקי כי הוא נטה להאמין לתובעת לענין תלונותיה, אשר לפיהן היא סובלת מכאבי
ראש, הפרעת ריכוז, הרגשת מתח ותקופות של מצב רוח ירוד. פרופסור אברמסקי גם מציין כי אין היא מצליחה, על פי תלונותיה לתפקד בבית כנדרש בגלל הסימפטומים האמורים. אין ספק כי מדובר בתלונות לענין סימפטומים סובייקטיבים אך קיימת חשיבות להתרשמות המומחה ובענין זה מקובלת עלי עמדתו של פרופ' אברמסקי. עם זאת, פרופ' אברמסקי הביא בחשבון שיקוליו כל אלה וקבע את נכותה של התובעת מן ההיבט הניורולוגי.
.7לסיכום נכותה של התובעת, אני קובע, כי הנכות הרפואית בתחום האורתופדיה הינה % 25בשל הפגיעה באגן, % 20בגין הצלקות - וזו נכות אסטטית, ו-% 5בגין נכות נויורולוגית. הנכות המשוקללת היא, איפוא, %.43
.8התובעת מבקשת להעניק לה בנוסף על נכות זו גם נכות נוספת של % 10לענין
כאב וסבל בשל צלקת מכערת בפנים ולהעמיד את נכותה הרפואית על % .50ד"ר לוין לא
קבע נכות זו. איפכא מסתברא, הוא גילם את הנכות האסטטית בנכויות שהוא קבע
ובענין זה בעדותו הוא אמר במפורש כי אין להוסיף על הנכויות שהוא קבע דבר וחצי
דבר.
משום כך אני קבעתי, כי הנכות הרפואית המשוקללת של התובע הינה בשיעור %.43
הנכות התיפקודית
.9התובעת מבקשת לקבוע את נכותה התיפקודית האורתופדית ל- % 65ובתוספת % 10נכות נויורולוגית לקבוע את שיעור הנכות התיפקודית הכוללת שלה ל- %.75
נימוקי התובעת, בקצירת האומר, הם אלה:ב אין לקבל את קביעתו של ד"ר לוין כי הצלקות אינן גורמות לנכות תיפקודית, דבר שציין מיוזמתו, גם גם לא נשאל על כך. לדעת התובעת, קביעה זו אינה סבירה, שהרי אין מדובר בצלקות שיטחיות אלא בצלקות נרחבות ומכוערות. גם אין לקבל את דעתו של ד"ר לוין שקרסול נפוח אינו רלוונטי לענין קביעת הנכות. בענין זה הוצגו גם תמונות (ת/1). גם לענין הנכות הנויורולוגית דעת התובעת היא שיש לקבוע נכות גבוהה מהנכות הרפואית שקבע המומחה פרופ' אברמסקי, מהטעם שהמומחה לא הוזמן להחקר על חוות דעתו לענין האמינות שייחס לתלונותיה של התובעת.
התובעת אומרת שהיא תופרת חסרת השכלה ועבודתה כתופרת היא עבודה פיזית המחייבת מאמץ, במיוחד מאמץ בגב, ומשנקבע כי תנועותיה מוגבלות עקב הפגיעה ברקמות הרכות והעיוות בעקב וכן הצלקות, ממילא צריך לקבוע, כך לפי התובעת, נכות תיפקודית בשיעור גבוה מזה שנקבע כנכות רפואית.
אף נחקר בבית המשפט חוקר שהקליט שיחות עם התובעת, עם חמיה ועם אנשים
אחרים, ומחקירתו עולה כי אכן ראה את התובעת "הולכת בצליעה".
מכל אלה מבקשת התובעת להסיק כי נכותה תיפקודית היא כפי שהיא מבקשת, לאמור %.75
.10אינני מקבל את עמדת התובעת. על פי חומר הראיות שבא בפני בית המשפט ומתשובותיו הברורות של ד"ר לוין, עולה בבירור, כי אכן הנכות התיפקודית של התובעת הינה נכות אורתופדית ששיעורה אינו עולה על % 25הנובעת מן הפגיעה באגן. לענין הצלקות והמתיחות אני
מקבל את עמדתו של ד"ר לוין וקובע כי אין בהן משום נכות תיפקודית.
עם זאת, הייתי מצרף את הנכות הנויורולגית כפי שקבע פרופ' ארברמסקי לנכות התיפקודית הזאת בשל האמינות שייחס פרופ' אברמסקי לתלונות התובעת על כאבי ראש והפרעות ריכוז, שעלולים להשפיע במידה מסוימת על עבודתה של התובעת, ולפיכך לקבוע את הנכות התיפקודית המצטברת לשיעור %.30
עבודת התובעת
.11מן התשובות לשאלון שהופנה לתובעת (תצהיר מיום 9.9.94, שהוגש לבית
המשפט) עולה כי התובעת עבדה בתפירה בבית ובחקלאות. גם מן העדויות והחקירות שהתנהלו עולה, כי עבודות אלה הן עבודות עצמאיות כאשר בחקלאות מדובר בחלקת אדמה ליד הבית שיש בה עצי זית ובה זורעים ירקות עונתיות. לענין התפירה מדובר בתפירת שמלות בכפר, שאינן שמלות אופנתיות, מזדמנות מנשות הכפר, כאשר קיימות גם תופרות אחרות באיזור, וכי עבודת התפירה התמזגה, ממילא, בעבודות משק הבית וגידול הילדים. אציין כבר בשלב זה, כי התובעת ילדה אחרי התאונה ובשעת הגשת הסיכומים היתה בחודשי הריון מתקדמים בפעם השניה אחרי התאונה, ואין ספק שגם אילמלא התאונה היה צריך להביא בחשבון השיקולים של בית המשפט את הגדלת מספר הילדים של התובעת שאליהם היתה צריכה להפנות חלק לא מבוטל מזמנה.
הנה כי כן, התובעת היא עקרת בית, אם לילדים, הנותנת מרץ למשק הבית וגם עוזרת לבעלה בעבודת החקלאות המשפחתית בחלקת אדמה בת כ- 10דונם ברובה עצי זית, שהתובעת, בעלה ואחיו עובדים אותה. יחד עם זאת, עסקה בתפירת שמלות לנשות הכפר ככל שיכלה. על העזרה
שנזקקה לה במשק ביתה אחרי התאונה עוד ידובר להלן.
חלקת האדמה ברובה נטועה, כאמור, עצי זית, ואך חלק קטן ממנה ירקות (עמ' 40לפרוטוקול). התובעת נקבה בעדותה בסכום של 000, 6ש"ח כהכנסה מחלקאות (עמ' 14) ואחר כך הקטינה סכום זה בחקירה נגדית כדי 000, 2עד 000, 3ש"ח (עמ' 20). לדעתי, בענין זה עדותה היתה מבולבלת ולא ידעה להסביר את הסכומים כמו שלא ידעה להסביר מה הן ההוצאות הדרושות לעיבוד האדמה, ואין ספק שהיא איננה מצויה ברווח ובהכנסות מחקלאות. מסקנתי היא כי אכן היא סייעה לבעלה בעבודת החקלאות והיא מסייעת גם היום, כמו נשים אחרות באיזור מגוריה, אך אינני מקבל את הסכומים שנקבה בהם התובעת, ולו מחמת הסתירות שבעדותה. התובעת גם מציינת בעדותה כי היא שבה לעבוד בעבודת החקלאות, חרף המגבלות שיש לה ובהתחשב במגבלות הללו.
.12לענין עבודות התפירה, אציין, כי התובעת מעידה על עצמה שלמדה בקורס
תפירה במשך מספר חודשים, וכי השתכרה ערב התאונה סכום שנע בין 000, 1ל-500,1
ש"ח לחודש, לפי מספר ההזמנות שקיבלה מנשות הכפר.
בענין זה אין לנו אלא עדותה של התובעת - לא ראיות בכתב ולא עדויות אחרות
מנשות הכפר שהזמינו אצל התובעת תפירת שמלות. התובעת לא עבדה מעולם כשכירה ומן
העדויות עולה בברור כי קיימות תופרות אחרות בכפר כך שלא ניתן להסיק מסקנה ברורה לענין השתכרותה של התובעת מעבודות התפירה. עם זאת, אין ספק כי התובעת עבדה בתפירת שמלות כפריות, והלא החוקר מטעם הנתבעים ראה במו עיניו את מכונת התפירה המצויה בביתה של התובעת.
אפילו הייתי מניח לטובתה של התובעת ועל פי הכנסה הממוצעת של בעל התובעת ובנה של העוזרת, סועד ג'פאל, הרי גם אז הכנסה הממוצעת של גבר באותו איזור לא היתה יותר מ- 000, 1עד 200, 1ש"ח לחודש, ולא הייתי קובע בשום פנים ואופן הכנסה של תופרת בכפר בסדירות כה גדולה ולא עד גיל .65
מכל מקום, נראה לי כי ענין זה צריך לבוא בדרך של קביעת סכום גלובלי שיתאים למקרה הזה, שלא יהיה מבוסס על הפסד השתכרות עתידי מעבודות התפירה שתהיה מוגבלת בחלקה כפי שהעיד ד"ר לוין. דרך החישוב האקטוארית אינה מתאימה כלל ועיקר למקרה דנן. אוסיף גם זאת:ו לדעתי ועל פי חומר הראיות שבא בפני, לא הוכח כל הפסד מחקלאות בגין מגבלותיה של התובעת ובענין זה תביעתה נדחית, לגבי הפסד השתכרות בעבר או בעתיד עקב התאונה, ככל שהדבר נוגע לעזרתה של התובעת בעבודת החקלאות המשפחתית.
הערכת הנזק
.13כעולה מן המקובץ, להלן מסקנותי לענין הערכת הנזק והפיצויים שיש לקבוע לתובעת:נ
הפסד השתכרות בעבר ובעתיד
אני קובע כי הסכום הגלובלי שיש לקבוע לתובעת בגין הפסד השתכרות עקב התאונה הן לפני פסק הדין והן אחריו יהיה 000, 100ש"ח.
עזרת הזולת
התובעת מבקשת לפסוק לה פיצויים בגין עזרת הזולת למן אישפוזה בבית החולים עקב התאונה וכן עזרת הזולת בעתיד. המחלוקת שבין הצדדים קיימת לגבי היקף עזרת הזולת הדורשה לתובעת.
בענין זה העידה דודתה של התובעת כי היא עזרה ועודנה עוזרת
לתובעת בעבודות הבית:ב ניקיון, שטיפה, טיפול בילדים, והכל למשך מספר שעות
ביממה - תחילה שעות רבות כאשר התובעת היתה בבית החולים ואחר כך כדי שעתיים-שלוש ואף יותר. קיימת גם מחלוקת לענין השכר שהשתכרה אותה דודה עוזרת סועד ג'אפל, שהעידה כי בתחילה קיבלה 000, 1ש"ח לחודש ואחר כך הסכומים ירדו כדי 600- 800ש"ח לחודש. אין צריך לומר כי לענין זה לא באו מלבד עדותה של העוזרת, התובעת ובעלה ראיות אחרות או קבלות ואישורים על תשלומים.
מקובלת עלי טענת ב"כ הנתבעת כי מדובר בעדות קרובים ובית המשפט צריך להזהר בה זהירות כפולה ומכופלת, כאשר לא באה לה ראיה חיצונית שתתמוך בה. גם מקובלת עלי טענה נוספת של ב"כ הנתבעת כי למרות שהתובעת דאגה לשמור על קבלות בסכומים קטנים כגדולים, לא היה בידה להגיש לבית המשפט ראיות על תשלומים אלה. וגם זאת:ו בעלה של התובעת העיד על השתכרותו הממוצעת בשנים האחרונות, ואם על פי השתכרותו היה צריך לשלם לדודה כל כך הרבה כספים הרי לא היה לו ולמשפחתו ממה לאכול את פת יומם.
עם כל זאת, אין ספק שיש לזכות את התובעת בפיצוי סביר על עזרה דרושה לה
בבית - גם אם זאת תבוא מבני משפחה שעד כה לא קיבלו כספים בגין עזרה זו. אינני מקבל את טענות התובעת שהיא זקוקה לשמונה שעות של עוזרת בית, דבר שאינו מקובל בכפר מגוריה של התובעת, בעוד שמקובלת עזרת בני משפחה המתגייסים לסייע למי שנדרשת לו עזרה כזאת, שלא על-מנת לקבל שכר.
התובעת משיבה בתצהיר התשובות לשאלות שהופנו אליה, כי העזרה שבאה לה מעוזרות שונות - יומיים-שלשה אחרי התאונה, מדי יום והעזרה באה בעיקר מצד דודתה, סועד ג'פאל, ואחר-כך פעמיים-שלוש בשבוע.
לאור האמור, נראה לי שקיימת הצדקה לפצות את התובעת בתקופה שהיתה באי כושר זמני מלא (שלשה חודשים) ועוד שלשה חודשים כשהיתה בכושר
חלקי של חמישים אחוז, דהיינו, ארבעה חודשים וחצי לפי סכום של 600ש"ח - 000, 3ש"ח נכון למחצית התקופה, דהיינו, ליום 1.5.90ולסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד יום התשלום בפועל.
בתקופה של חמש שנים וחצי (עד יום מתן פסק הדין) לפי 200ש"ח לחודש, דהיינו, 000, 13ש"ח וסכום זה יהיה נכון למחצית התקופה, דהיינו, ליום 1.1.93ולסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.93ועד ליום התשלום בפועל.
לגבי העתיד - למשך 35שנה סכום של 125ש"ח לחודש בהיוון לפי מקדם שהוא 259.84, דהיינו, 480, 32ש"ח נכון ליום מתן פסק הדין ולסכום זה יווספו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.
כאב וסבל
התובעת זכאית לפיצויים על כאב וסבל לפי % 43ולפי ימי האישפוז בפועל
ולסכומים האמורים תיווסף ריבית כחוק.
הוצאות מיוחדות
התובעת הגישה לבית המשפט קבלות על הוצאות שונות, שהן הוצאות רפואיות לבית החולים הדסה, גם אם לא צורפה רשימה של ההוצאות האמורות (ת/2). הנתבעת אינה חולקת על זכותה של התובעת לקבל החזר הוצאות אלה. הקבלות הם ממועדים שונים ואין ברצוני לעשות את עבודתם של באי-כוח הצדדים לחישוב הוצאות אלה והצמדתם. לפיכך, אני קובע כי הנתבעת תשלם לתובעת החזר הוצאות אלה נכון ליום תשלום כל הוצאה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום ועד להחזר ההוצאות בפועל.
אינני יכול להסיק מעדותו של ד"ר לוין שיש צורך בהוצאות רפואיות מיוחדות
לענין שיפור מצב הצלקות, וממילא לא באה כל ראיה לענין
הוצאות עתידיות הדרושות לתובעת באיזור מגוריה, שהיום כבר נמצא בשליטת הרשות
הפלסטינית. לפיכך, אני דוחה את התביעה לענין הוצאה מושערכת של 000, 2ש"ח או סכום נוסף שתובעת התובעת לפי אומדן (000, 30ש"ח) עבור טיפולים רפואיים בעתיד.
התובעת גם עותרת לחייב את הנתבעת בהוצאות עבור רכישת נעליים מיוחדות שיתאימו למגבלה שבעקב ובקרסול של רגלה, בסכום של 500ש"ח לשנה. אני תמים דעים עם ב"כ התובעת שאין לדרוש ממנה להתהלך ללא נעליים, אך לא הוכח לבית משפט זה מה צורך יש בנעליים מיוחדות, אם יש צורך כזה, ואם נרכשו נעליים כאלה למן התאונה ועד היום, ואין בידי בית המשפט כל ראיה לענין הצורך הזה. לפיכך אני דוחה את התביעה.
הוצאות של ניידות מיוחדת
התובעת אושפזה בבית החולים במשך כחודש וחצי ואין צריך לומר שהיה צורך בביקורים תכופים של בעלה ובני משפחתה, כשם שהיה צורך לנסוע לבית החולים הדסה לצורך קבלת טיפולים רפואיים. בענין זה לא הוגשו קבלות והתובעת מבקשת לפסוק לה בעד הנסיעות לצורך קבלת טיפולים רפואיים סכום כולל של 000, 2ש"ח ועוד סכום של 000, 5ש"ח עבור הוצאות הנסיעה בזמן האישפוז.
בית המשפט יכול שיפסוק סכום גלובלי לענין זה גם אם אין התובעת מחזיקה
בקבלות ואישורים על נסיעותיה. ענין הנסיעות לצורך קבלת טיפולים רפואיים הוא דבר מובן מאליו, ולפיכך אני מעמיד את סכום ההוצאות בעד נסיעות עד למתן פסק הדין על סך 000, 3ש"ח כשהוא נכון ליום מתן פסק הדין.
אינני רואה כל הצדקה לפסיקת פיצוי לענין נסיעות בעתיד. ובהתאם
למגבלותיה של התובעת היא יכולה לנסוע אף באוטובוסים. לפיכך, אני דוחה את
התביעה בגין הוצאות ניידות מיוחדת בעתיד.
הוצאות משפט ושכר טרחה עורך-דין
אינני מקבל את טענת התובעת כי החוקר "בישל" את הקלטת או שעדותו היתה
שיקרית, ודומני כי ב"כ התובעת מייחס לענין זה דברים שאינם כצעקתה. לפיכך, אין
מקום לפסיקת הוצאות מיוחדות ועונשיות.
לאור האמור, הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך-דין בשיעור %13, על הסכומים שנפסקו לתובעת לפי סעיף זה. לסכום האמור יש להוסיף מע"מ כדין וכן הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ניכוי
מן הסכומים שלפי סעיף זה יש לנכות סך 000, 5ש"ח ששולם לתובעת כשהוא משוערך מיום התשלום (7.6.90) ועד ליום התשלום בפועל של הסכומים האמורים.
פסיקתא
.14כעולה מן המקובץ הפיצויים שישולמו על ידי הנתבעת לתובעת לפי פסק דין
זה יהיו כדלקמן:נ
(א) בעד הפסד השתכרות בעבר ובעתיד - 000, 100ש"ח, נכון ליום מתן פסק הדין;
(ב) עבור עזרת הזולת - 000, 3ש"ח, נכון ליום 1.5.90לתקופת האישפוז; עבור חמש שנים וחצי סך 000, 13ש"ח, נכון ליום 1.1.93, בסך 480, 32ש"ח עבור עזרת הזולת בעתיד נכון ליום מתן פסק הדין;
(ג) עבור כאב וסבל בגין נכות של % 43וימי אישפוז בפועל
בתוספת ריבית כחוק;
(ד) בעד ההוצאות הרפואיות הסכומים שבקבלות ת/ 2בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלום כל הוצאה על-פי כל קבלה ועד להחזרת הסכומים בפועל;
(ה) בעד נסיעות בעבר סך 000, 3ש"ח נכון ליום מתן פסק הדין;
(ו) הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין של התובעת בשיעור % 13על הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) עד (ה).

מהסכומים האמורים ינוכה סך 000, 5ש"ח משוערך מיום התשלום לתובעת (7.6.90).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון