המצאת כתבי בי דין לחו''ל

מהם השיקולים במתר היתר המצאת כתבי בי דין לחו''ל ?

ככלל בית משפט נוקט משנה זהירות בבקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט.

בבוא בית משפט לשקול אם להתיר המצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום על בית המשפט לבחון קיומם של 3 תנאים;
א. האם למבקש "עילת תביעה טובה".
ב. האם מתמלאים התנאים באחת מפסקאותיה של תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי.
ג. האם בית המשפט הישראלי הוא הפורום הנאות לדיון בתובענה.

בבקשה להיתר המצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט או ביטול ההיתר שניתן במעמד צד אחד, אין בית משפט עורך חקירה מעמיקה היורדת לשורשו של הסכסוך.

המבקש היתר אינו מחויב להראות שיש לו עילה טובה במידה הדרושה לזכייה במשפט; די שיראה כי יש בסיס לתביעתו ושעילת התביעה ראויה להתברר (ר' ע"א 548/79 ורנבוט ואח' נ' אלבה חברה לציוד וחומרים בע"מ ואח', פ"ד לד(4) 339, 337; ע"א 625/73 קורנול נ' קורנול, פ"ד כט(2) 259, עמ' 267-268; ע" 98/67 ליהבה נ' גזית ושחם חברה לבניין בע"מ, פ"ד כא(2) 248, 243).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחליף המצאה

 2. המצאה לתאגיד

 3. המצאה במקרקעין

 4. טופס הזמנה לדין

 5. המצאה מחוץ לתחום

 6. המצאה לחברה בחו''ל

 7. המצאת פסק דין בפקס

 8. המצאה על ידי הדבקה

 9. המצאה כדין לבן משפחה

 10. המצאה למורשה עורך דין

 11. מורשה לקבלת כתבי בי-דין

 12. המצאת כתב תביעה לעירייה

 13. המצאה לחברה זרה בארה''ב

 14. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 15. ביטול היתר המצאה לחו''ל

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. אישור מסירה סדר דין פלילי

 18. אי המצאת בקשה לסגירת תיק

 19. המצאת כתבי בי דין לשטחים

 20. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 21. המצאת כתב תביעה למשרד עו"ד

 22. המצאה לבעל דין דרוש בחו''ל

 23. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 24. המצאת כתבי בי דין לעורך דין

 25. המצאת כתבי בית דין בדואר רשום

 26. ערעור על היתר המצאה מחוץ לתחום

 27. המצאה בדואר רשום עם אישור מסירה

 28. המצאת תביעה ייצוגית לחברה בחו''ל

 29. המצאה לעורך דין המייצג בהליך אחר

 30. דחיית בקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום

 31. העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין

 32. המצאת כתבי בית דין - הדבקה על הדלת

 33. היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 34. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 35. "המצאה" של פסק דין לידי מבקש הביטול

 36. כתב התביעה נשלח בדואר רשום ולא נדרש

 37. העדפת כלל הידיעה על פני עקרון ההמצאה

 38. עוולה בתחום המדינה - היתר המצאה לחו"ל

 39. ביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 40. המצאה לחברה זרה באמצעות חברה ישראלית

 41. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 42. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 43. בקשה לביטול היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 44. המצאת כתבי בי-דין לנתבע זר בבית הדין לעבודה

 45. בקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום במעמד צד אחד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון