התיישנות עילת תביעה חוזית

האם חרף זאת שמדובר בתביעה בעילה חוזית בלבד, עומדות לתובע טענות בקשר להתישנות והארכת תקופת ההתישנות, בכל הקשור לנזק - כפי שחלות בעילה נזיקית.

בת.א. (חי') 1791/83 מדינת ישראל נ. דרוקר זכריה חב' קבלנית בע"מ, פ"מ מז' 2 161 נקבע, כי אכן בעילה חוזית, עילת התביעה קמה מעת שהופר החוזה "אולם משמופר חוזה והצד המקיים איננו מבקש לעצמו סעד בגין ההפרה גרידא אלא בגין נזק שהתרחש בעקבותיה לאחר זמן, יכול ותיווצר עילת תביעה אם היווצר הנזק".
בהמשך "לפי ס' 10 ההפרה והנזק שלובים זה בזה ויוצרים יחד את עילת התביעה המקנה את הזכות לפיצויים".

כב' השופטת שטרסברג-כהן מביאה כדוגמא הפרת חוזה בניה, כשמדובר על בניה לקויה ובניגוד לחוזה, וקובעת כי גם העילה החוזית לא התישנה אם הנזק ארע ואף 8 שנים לאחר ההפרה, תוך שהיא מציינת "נראה לי שחסימת עילת התביעה שהתרחשה עם ההתמוטטות אינה ראויה משום בחינה, אינה מתחייבת מהגדרת "עילת תביעה" בפסיקה ואצל מלומדים ואינה עולה בקנה אחד עם המדיניות המשפטית הראויה...".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההתיישנות

 2. דיני ההתיישנות

 3. התיישנות שלא מדעת

 4. סעיף 197 התיישנות

 5. התיישנות עילת תביעה

 6. התיישנות תביעת פלת"ד

 7. התיישנות תביעה שנמחקה

 8. התיישנות תביעה שנמחקה

 9. התיישנות רוכשת במקרקעין

 10. התיישנות "הולדה בעוולה"

 11. החלפת בעל דין - התיישנות

 12. אי ידיעת החוק - התיישנות

 13. כתב תביעה מתוקן התיישנות

 14. התיישנות עילת תביעה חוזית

 15. התיישנות על צירוף חוות דעת

 16. מתי מתחיל מירוץ ההתיישנות ?

 17. התיישנות תביעה לפי אמנת ורשה

 18. התיישנות תביעה חדשה באותה עילה

 19. התראת עו"ד לפני התיישנות תביעה

 20. התיישנות בניה בנכס שאינו מקרקעין

 21. פירוש מצמצם להוראות חוק ההתיישנות

 22. התיישנות רוכשת במקרקעין לא מוסדרים

 23. התיישנות חידוש תביעה של קטין שנמחקה

 24. תביעה הוגשה על סף חלוף תקופת ההתיישנות

 25. התיישנות תביעה על פי חוק התובלה האווירית

 26. היום בו נולדה עילת התובענה לצורך התיישנות

 27. התיישנות שלא מדעת - סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 28. הפסקת מירוץ ההתיישנות של הליך גביה מנהלית

 29. הארכת תקופת ההתיישנות בגלל אי ידיעת העובדות

 30. העלאת טענת התיישנות בתביעה אזרחית על ידי המדינה

 31. ערעור לבית המשפט העליון על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון