תנאי מתלה ותנאי מפסיק

"תנאי מתלה" הוא תנאי שבקיומו תלוי כניסתו לתוקף של חוזה בין צדדים.

לדוגמא:
פינויו של המושכר בפועל הוא "תנאי מתלה", וכל עוד לא יתרחש אירוע זה - לא יכנס הסכם השכירות לתוקף.

"תנאי מפסיק" הוא תנאי המבטל ומפסיק חוזה תקף בהתרחש אירוע כלשהו.

לדוגמא:
כתיבת מכתב המודיע על ביטול ההסכם, הכל בהתאם לסעיף מפורש בהסכם אינו אירוע המתרחש בזמן שקבעו הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמירות דעת

 2. אכיפת חוזה

 3. חוזה פרוגרמה

 4. התכחשות לחוזה

 5. טעות סופר בחוזה

 6. חוזה לשרותי מוקד

 7. הטעיה בכריתת חוזה

 8. שינוי חוזה בהתנהגות

 9. שינוי חוזה בהתנהגות

 10. בקשה לקבל חוזה בכירים

 11. פיצוי מוסכם בחוזה מכר

 12. תנאי מתלה ותנאי מפסיק

 13. לחץ כלכלי - דיני חוזים

 14. פסילת רשם בית משפט מחוזי

 15. חוזה בלתי חוקי עם העירייה

 16. חוזה להפעלת בריכה עירונית

 17. זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

 18. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 19. תוספת בכתב יד על גבי חוזה

 20. חוזה קבלנות - שינוי נסיבות

 21. טענת חוזה פיקטיבי למכירת דירה

 22. חוזה שלא משקף את הסכמות הצדדים

 23. פיצוי מוסכם למרות שלא נחתם חוזה

 24. סעיף 55(ג) לחוק החוזים - פטור לחייב

 25. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום פיצוי מוסכם

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש - סעיף 13 לחוק החוזים

 27. תביעה בגין עבודות נוספות מעבר לעבודות שסוכמו במסגרת חוזה פאושאלי

 28. חוזה שירותי פרסום ממומן ופרסום אורגני באמצעות אופטימיזציה של תוצאות חיפוש

 29. כפייה הינה לחץ חיצוני השולל את היכולת להפעיל רצון חופשי, או שהוא גורע ממנה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון