טענת קיזוז עסקה אחת

מהי "עסקה אחת" בהקשר של טענת קיזוז ?

בספרו "סדר דין בהלכה הפסוקה" מהדורה שישית (ת"א, פ"ג, 2000) מציין כב' השופט ד' בר-אופיר כי "הדיבור "עסקה אחת" בסעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי) בא לתאר מצב עובדתי מסחרי אשר יכול לשמש יסוד לצמיחת עילות וטענות משפטיות.

המושג "עסקה אחת" בדיני הקיזוז הוא מושג מסחרי, והוא בא לבטא מציאות מסחרית משפטית של עסקה מסחרית העומדת בפני עצמה, אשר ניתנת לניתוק מסחרי מעסקה אחרת שבין אותם צדדים גם אם קיימת ביניהם מסגרת עסקית רחבה יותר.

החיובים של חייב ונושה ייחשבו כנובעים מתוך "עסקה אחת", בגדרו של סעיף 53 האמור, אם קיים קשר עובדתי הדוק יחסית בין חיובו של החייב כלפי הנושה, ובין חיובו של הנושה כלפי החייב" (שם, בע' 135 - 136) (ההדגשות אינן במקור).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קיזוז דמי פינוי

 2. פירוט טענת קיזוז

 3. טענת קיזוז עסקה אחת

 4. זכות קיזוז חוק החוזים

 5. טענת קיזוז בכתב ההגנה

 6. קיזוז הפסקות מהמשכורת

 7. מועד העלאת טענת קיזוז

 8. קיזוז פקדונות ע"י הבנק

 9. קיזוז קצבת הבטחת הכנסה

 10. טענת התיישנות נגד קיזוז

 11. קיזוז תשלום בעקבות עיכובים

 12. קיזוז קצבאות למשפחות שכולות

 13. קיזוז נזקים עקב פינוי בכפיה

 14. הוכחת טענת קיזוז בתביעה שטרית

 15. זכות קיזוז בהליכי חדלות פירעון

 16. קיזוז נזקים שנגרמו עקב פינוי הנכס

 17. סמכות לדון בטענת קיזוז בהוצאה לפועל

 18. קיזוז נכות ביטוח לאומי נפגעי תאונת דרכים

 19. קיזוז כספים שנצברו בקופת פיצויים לעובדים שפוטרו

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון